Uuden ajan johtaminen – avoin etävalmennus

Filosofian Akatemia

Haluatko saada uusia ajatuksia ja työkaluja ihmisten johtamisen tueksi? 

Esihenkilötyö on merkittävin organisaation tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Silti suuri osa esihenkilöistä kokee omat johtamisen taitonsa puutteelliseksi. Tule oppimaan, kuinka menestyt esihenkilönä muuttuvassa maailmassa. 

Esihenkilövalmennus koostuu kahdeksasta 2,5 tunnin etävalmennuksesta, joiden lisäksi osallistujat saavat itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja omassa organisaatiossa käytäviä keskusteluja oppimisen tueksi. Etävalmennukset sisältävät yhteistä sparrailua ja  pienryhmäkeskusteluja, jotka mahdollistavat oppien jakamisen. Valmennuksen ensimmäinen osio (kerrat 1-4) tarjoaa oppeja omien johtamistaitojen kehittämiseen, ja toisessa osiossa (kerrat 5-8) keskitytään menestyvän tiimin ja kulttuurin luomiseen.

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja ovat:

  • Itsetuntemus
  • Itsensä johtaminen
  • Valmentava johtaminen
  • Psykologinen turva
  • Oppimisen johtaminen
  • Resilienssi

→ Lue lisää valmennuspäivien aikataulusta ja teemoista

avoin etävalmennus

Filosofian Akatemia: Uuden ajan johtaminen

Haluatko saada uusia ajatuksia ja työkaluja ihmisten johtamisen tueksi? Esihenkilötyö on merkittävin organisaation tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Silti suuri osa esihenkilöistä kokee omat johtamisen taitonsa puutteelliseksi. Tule oppimaan, kuinka menestyt esihenkilönä muuttuvassa maailmassa.

Hinta: 1450 € / osallistuja

Aikataulu ja etävalmennuskertojen teemat