Esihenkilövalmennus auttoi kehittämään valmentavaa johtamista

Case Alma Talent

Kun esihenkilö toimii asiantuntijana ja esihenkilönä, eikä työarjessa ole mahdollisuutta keskittyä pelkkään johtamiseen, nousee erityisen tärkeäksi esihenkilön kohtaamistaidot ja läsnäolon taidot, johtamistaidot, kuuntelu ja esihenkilön jaksaminen.

Alma Talentissa johtamisen kehittäminen ja erityisesti esihenkilötyö ovat olleet jo pitkään tekemien ytimessä – niihin on haluttu panostaa aikaa, energiaa ja myös euroja. “Esihenkilötyön rooli on meidän tyyppisessä asiantuntijaorganisaatiossa erittäin tärkeä ja merkityksellinen. Esihenkilö voi omalla toiminnallaan latistaa tai innostaa toimintaa. Kun innostus-moodi saadaan päälle, motivaatio tehdä asiat hyvin ja kehittää itseään pääsevät oikeuksiinsa. Tämä näkyy myös työntekijäkokemuksessa ja yrityksen tuloksessa. Siksi johtamisen kehittäminen ja esihenkilötyöhön satsaaminen ovat meille keskeisiä peruspilareita, kertoo Alma Talentin HR Manager Hanne Laitila.

Yhteistyö kiteytetysti

Lähtötilanne

Kun työelämä, työn tekemisen tavat ja organisaatio kehittyvät, myös johtamisen täytyy kehittyä. Alma Talentissa painopiste on muuttunut yhä enemmän valmentavan johtajuuden suuntaan ja siksi esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta haluttiin syventää.

Miten tilannetta ratkottiin

Alma Talent hankki Heltiltä johtajuusvalmennuspalvelun, joka keskittyi syventämään esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta. Valmennuksen tavoitteena oli siirtyä kohti valmentavaa johtamista, pureutua strategiaan dialogisesti, sekä kehittää yksilöiden ja työyhteisön johtajuutta.

Mitä saatiin aikaiseksi

Valmennuksen avulla vahvistettiin johtajien kykyä reflektoida omaa toimintaansa ja ymmärtää omia toimintamallejaan, mikä osaltaan edisti edelleen organisaation kehitystä ja kasvua.

Hyödynnetyt Heltin palvelut

Johtajuusvalmennus, johon kuului:

  • Säännöllinen johtajuuden reflektointi
  • Pienryhmätapaamiset työarkea peilaten
  • Itsetuntemuksen vahvistaminen ja kasvujohtaminen

Kun työelämä muuttuu, on pysähdyttävä
johtajuustaitojen ja itsetuntemuksen äärelle

Alma Talent on noin 450 asiantuntijan organisaatio, jossa esihenkilöroolissa toimii reilu 60 ihmistä. Kuten monissa muissakin organisaatioissa, myös Alma Talentissa esihenkilöt toimivat kaksoisroolissa – asiantuntijoina ja esihenkilöinä.

Kun työelämä, työn tekemisen tavat ja organisaatio kehittyvät, myös johtamisen täytyy kehittyä. Alma Talentissa painopiste on muuttunut yhä enemmän valmentavan johtajuuden suuntaan ja siksi esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta haluttiin syventää.

Alma Talentin esihenkilöiden ja johtoryhmän syväsukellus johtajuusteemoihin valmentavan johtajuuden kehittämiseksi Heltin kanssa alkoi syksyllä 2021.

“Meillä Alma Talentissa yksilöinä ja työyhteisönä kehittyminen ja toiminnan kehittäminen ovat osa DNAta ja yrityskulttuuria. Syväsukellus johtajuusteemaan edellytti meiltä jokaiselta heittäytymistä ja rohkeutta – mutta olimme siihen valmiita,” pohtii Joni Mäkinen, Alma Talentin People Development lead.

Heltin tapa yhdistää teoriaa ja konkretiaa on vaikuttavaa. Jumppasimme systemaattisesti omaa ajatteluamme ja harjoittelimme valmentavaa johtamista.

Joni Mäkinen, Alma Talent

Sukella tarkemmin yhteistyöhön

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Anni Tuominen | LinkedIn
anni.tuominen@heltti.fi
0400 792 488

Haluaisitko keskustella palvelusta lisää lyhyessä etätapaamisessa? Varaa aika tapaamiseen oheisesta linkistä.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

MUUTAMA MINUUTTI VIELÄ AIKAA? JATKA LUKEMISTA NÄISTÄ