AJATUSTYÖN JOHTAMINEN

Työnohjaus

Työnohjaus on vaikuttava keino tukea ja kehittää asiantuntijatyötä. Heltin kokeneet työnohjaajat ovat erikoistuneet erityisesti modernin ajatustyön ja vaativien asiantuntijatehtävissä toimivien tukemiseen.

Työnohjaus soveltuu kaikille, joilla on halu kehittyä omassa työssään ja  lisätä työhyvinvointia. Heltti tarjoaa työnohjausta asiantuntijoille, esihenkilöille sekä johdolle.

Hallinnan tunteen puute, ajatustyön erityispiirteet ja vaativuus itseä kohtaan lisäävät ajatustyöntekijän kuormitusta.

Heltin ajatustyön mielenterveysdata 2023

Palvelu kiteytetysti

MIKSI?

Ajatustyön luonne ja erityispiirteet edellyttää työnohjausta

Kompleksinen, absrakti ja jatkuvaa ongelmanratkaisua ja luovuutta edellyttävä ajatustyö ja asiantuntijatyön on kuormittavaa.

Työnohjauksessa vahvistetaan työn hallinnan tunnetta, omistajuutta sekä tavoitteita, autetaan jäsentämään tehtäviä ja rooleja. Työnohjauksessa voidaan käsitellä keissien pohjalta esimerkiksi ongelmallisia tai kuormittavia työtilanteita.

MITÄ?

Työnohjauksesta hallinnan tunnetta ajatustyöhön

Yksilötyönohjauksen hyötyjä ovat mm. omien tavoitteiden ja työroolin selkeytys sekä hallinnan tunteen, työmotivaation ja työhyvinvoinnin edistäminen. 

Ryhmätyönohjauksen hyötyjä ovat mm. yhteinen suunta ja tavoitteet selkiytyvät, tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla, omistajuus ja oman työn hallinnan tunne kehittyy.

Miten?

Työnohjausta yksilöille ja ryhmille, etänä ja livenä

Yksilötyönohjauksessa tapaamisten tyypillinen kesto on 1-1,5 tuntia. Ryhmätyönohjauksissa tyypillinen tapaamisen kesto on 2 tuntia ja ihanteellinen ryhmäkokoon 4-6 henkilöä.

Työnohjausprosessin tyypillinen kesto on 5-10 tapaamiskertaa, tapaamiset ovat 2-8 viikon välein. Työnohjausprosessiin sisältyy seuranta ja sparraus tilaajan kanssa, huomioiden työnohjauksen luottamuksellisuuden.

Tutustu Heltin työnohjaajiin

pyydä tarjous tai osta työnohjausta suoraan verkkokaupasta

Heltin koulutetuilla työnohjaajilla on monipuolinen kokemus organisatorisista ilmiöistä, työn kysymyksistä sekä kokonaisvaltaisen tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

Asiakastarina: ALMA TALENT

Esihenkilövalmennus auttoi kehittämään valmentavaa johtamista

Kun työelämä, työn tekemisen tavat ja organisaatio kehittyvät, myös johtamisen täytyy kehittyä. Alma Talentissa painopiste on muuttunut yhä enemmän valmentavan johtajuuden suuntaan ja siksi esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta haluttiin syventää Heltin organisaatiopsykologin valmentamana.

ajatustyöpaikkojen organISaation kehittämisen asiakkaitamme

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Anni Tuominen | LinkedIn
anni.tuominen@heltti.fi
0400 792 488

Varaa juttuhetki

Haluaisitko keskustella palvelusta lisää lyhyessä etätapaamisessa? Varaa aika tapaamiseen oheisesta linkistä.

Jätä yhteystietosi