Kuka olen?

Anne on kokenut muutosjohtamisen sekä johtamis- ja esihenkilötyön kehittämisen asiantuntija, joka on ollut lukuisten kansainvälisten ja suomalaisten organisaatioiden johdon, esihenkilöiden ja tiimien tukena muutoshankkeissa ja toimintatapojen kehittämishankkeissa.

Annen oma kokemus henkilöstöjohtajana toimimisesta, esihenkilötyöstä ja konsultoinnista luovat vankan pohjan löytää lähestymistapoja ja ratkaisuja hyvin erilaisiin työyhteisö-, organisaatio- ja johtamistilanteisiin. Anne on lisäksi työterveydeen erikoistunut psykologi, työnohjaaja sekä lyhytterapeutti. Anne pitää valmennuksia, yksi- ja ryhmätyönohjauksia, työpajojen fasilitointeja, asiantuntijapuheenvuoroja sekä luentoja.

asiantuntijan arvot:

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö 

Palvelut

 • Yksilö- ja ryhmäcoaching
 • Työnohjaus
 • Esihenkilövalmennuksen
 • HR-sparri

Koulutus ja kokemus

 • Organisaation toimintatapojen kehittämishankkeita suomalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa: henkilöstöjohtaminen, HR-prosessit, työkykyjohtaminen, johtamiskäytänteet ja -kulttuuri, organisaatiokulttuuri
 • Muutosjohtaminen suomalaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa: muutosvaikutusten analysointi, muutosvalmiuden arviointi, muutosjohtamisen ja viestinnän suunnittelu ja toteutus
 • Johtamis- ja esihenkilötyön kehittäminen, valmennusohjelmien suunnittelu ja toteutus, yksilö- ja tiimiohjaukset
 • HR-prosessien käytännön toteutus rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen
 • Psyykkisen työkyvyn arviointi ja tuki yksilövastaanotoilla ja osana moniammatillista terveydehuollon tiimiä, lyhytterapeuttisia prosesseja
 • Tiimityönohjaus muutos- ja kriisitilanteissa
 • Työyhteisöjen ristiriitatilanteiden konsultoiteja ja sovitteluprosessien toteutuksia
 • Henkilöarviointeja rekrytointiprosesseissa ja potentiaalikartoituksissa
 • Lukuisia luentoja, asiantuntijapuheenvuoroja sekä työpajojen fasilitointeja

Palautteet

Visionääri, jolla on kyky nähdä iso kuva kaikessa tekemisessä, hänen luova ja nokkela mielensä on loistava voimavara yhteistyölle. Vahva kyky hallita itseään ja skaalautuvia projekteja.

Fasilitaattorina erinomainen tapa rakentaa yhteistyötä ihmisten kesken.

Anne on ollut minulle loistava mentori ja valmentaja.