AJATUSTYÖN JOHTAMINEN

Esihenkilöiden valmennukset

Modernia tietotyötä ja ajatustyötä johtaville esihenkilöille kohdennetut esihenkilövalmennukset. Etänä tai livenä, suomeksi ja englanniksi.

Heltin kautta saat valmiudet johtaa yksilöitä ja yhteisöjä, syventää johtajuuttasi valmentavan lähestymistavan, dialogisen johtamisen ja itsetuntemuksen avulla.

Suosituimpia esihenkilövalmennuksia:

 • Mielen ensiaputaidot
 • Arjen työkykyjohtaminen esihenkilönä
 • Esihenkilöiden johtamisen kasvuohjelmat

Valmennuksen toteuttaa kokeneet organisaatiopsykologimme.

Valmennukset saataville suomeksi ja englanniksi. Etänä ja työpaikallasi.

Miksi Heltin esihenkilövalmennukset?

KOKEMUS ja moniammatillisuus

Vahva psykologinen ja liiketoiminnallinen tausta

Yhdistämme valmennuksissamme syvällisen psykologisen sekä työkyvyn johtamisen osaamisen vahvaan liiketoiminnalliseen näkemykseen. Esihenkilövalmennuksemme perustuvat systeemiseen lähestymistapaan, varmistaen valmiudet johtaa niin yksilöitä kuin yhteisöjä.

Esihenkilövalmennuksia toteuttavat kokeneet, ajatustyöhön erikoistuneet organisaatiopsykologit ja eri teemoihin erikoistuneet asiantuntijat.

Modernin työelämän tarpeisiin räätälöity

Erikoistuminen ajatustyöhön ja sen johtamiseen

Olemme Suomen ainoa moderniin tietotyöhön ja ajatustyöhön erikoistunut toimija. Toteutamme esihenkilövalmennuksia lyhyistä, muutaman tunnin teemavalmennuksista, laajempiin johtajuutta ja johtamistapoja kehittäviin esihenkilöiden kasvuohjelmiin.

Valmennusten tavoitteena on kestävä ajattelu- ja toimintatapojen uudistuminen ja ne soveltuvat erilaisissa johtamisrooleissa työskenteleville.

ajatustyöpaikkojen organISaation kehittämisen asiakkaitamme

Muutostilanteita tukevat esihenkilövalmennukset

Ajatustyön johtaminen on taitolaji. Nämä esihenkilövalmennukset on suunnattu modernia tietotyötä ja asiantuntijatiimejä johtaville esihenkilöille.

Vaikeiden keskusteluiden taidot ja työkalut

Valmennus tukee ja antaa työkaluja käydä vaikeita ja haastavia keskusteluja inhimillisesti. Nämä taidot ovat ratkaisevassa roolissa, millainen kokemus työnantajasta jää työntekijälle.

 • soveltuu johdolle, esihenkilöille, HR:lle
 • tyypillisesti 3h valmennus, saatavilla myös pidempinä valmennuksina.

valmennuksen tavoitteet:

 • Valmennuksen tavoitteena on valmentaa ja tukea esihenkilöitä erilaisiin vaikeisiin keskustelutilanteisiin, joita esihenkilö tyypillisesti kohtaa esimerkiksi muutosneuvotteluiden aikana sekä muissa arjen haastavissa johtamistilanteissa.
 • Harjoittelemme keskusteluja käytännössä, jotta osallistujat saavat työkaluja, kokemusta ja varmuutta keskusteluihin arjen eri tilanteissa.

mitä valmennus sisältää:

 • Lisätietoa tulossa

Enimmillään 20 henkilön esihenkilöryhmille / yksi valmentaja. Useamman valmentajan avulla voidaan valmennus järjestää samanaikaisesti isollekin esihenkilöryhmälle. Suosittelemme lähitoteutusta, mutta toteutus myös täysin etänä mahdollista

Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennukset

Ajatustyön johtaminen on taitolaji. Nämä esihenkilövalmennukset on suunnattu modernia tietotyötä ja asiantuntijatiimejä johtaville esihenkilöille.

Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennus

Esihenkilöt ovat työkykyjohtamisen onnistuminen ja toteutumisen avainhenkilöitä. Heltin suosittu työkykyjohtamisen valmennus on kolmen moduulin vaikuttava ja tehokas valmennussarja erityisesti tietotyötä johtaville esihenkilöille.

Valmennuksen tarkoituksena on innostaa, rohkaista ja sitouttaa esihenkilöt työkykyjohtamiseen sekä lisätä heidän valmiuksiaan ja taitojaan tällä alueella. Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennus muodostuu kolmesta kahden tunnin (2h) moduulista.

valmennuksen tavoitteet:

 • Valmennuksen tarkoituksena on lisätä esihenkilöiden ymmärrystä, mitä työkyky pitää sisällään ja miten sitä voidaan johtaa. 
 • Harjoittelemme vuorovaikutusta erilaisten ihmisten ja erilaisten työelämätilanteiden kautta.

mitä valmennus sisältää:

 • Moduuli I: Mitä työkyky pitää sisällään ja miten sitä voidaan johtaa.
 • Moduuli II: Esihenkilöiden rooli sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä ja työkyvyttömyyden aikana sekä työhönpaluun tukena.
 • Moduuli III: Esihenkilöiden oma työkyvyn johtaminen ja itsensä johtamisen taidot.
 • Valmennuksessa harjoitellaan erilaisia esihenkilöiden kohtaamia työkykyjohtamiseen liittyviä haastavia keskusteluita.

Enimmillään 20 henkilön esihenkilöryhmille / yksi valmentaja. Useamman valmentajan avulla voidaan valmennus järjestää samanaikaisesti isollekin esihenkilöryhmälle. Suosittelemme lähitoteutusta, mutta toteutus myös täysin etänä mahdollista

Ajatustyön johtamista tukeva esihenkilövalmennukset

Ajatustyön johtaminen on taitolaji. Nämä esihenkilövalmennukset on suunnattu modernia tietotyötä ja asiantuntijatiimejä johtaville esihenkilöille.

Esihenkilövalmennus | kesto 2x3h

Johdanko ajatustyötä? – valmennus esihenkilöille

Kahdesta valmennuskerrasta muodostuva, herättelevä esihenkilövalmennus, jossa keskitytään AJATUStyön johtamiseen. 

Tiedätkö, mitä tarkoittaa sinun työpaikallasi siirtymä tietotyöstä ajatustyöhön? Mitä se vaatii sinulta esihenkilönä? Mikä muuttuu? Mikä pysyy samana? Mitä se vaatii johtamiselta? Näitä kaikkia kysymyksiä ajattelemme yhdessä ja jaamme hyviä arkeen sovellettavia taitoja ja käytänteitä.

Moduuli I (3h)

 • Siirtymä tietotyöstä ajatustyöhön – mitä muuttuu?
 • Laadukkaan ajattelun mahdollistajat ja esteet
 • Kuinka johdat omaa ajatustyötä?
 • Välitehtävä: Omien ajattelutaitojen inventaari

Moduuli II (3h)

 • Miten johdan ajatustyötä?
 • Ajatustyötä tukevat rakenteet
 • Tiimin yhteisten ajatustyötapojen johtaminen
 • Jatkotehtävä: Ajatustyön toimintakäytäntöjen juurruttaminen arkeen – parisparri

Hinta: 4750 € + alv.

Hinta sisältää: suunnittelupalaveri, jossa sovitaan valmennuksen painotukset. 2 x 3h ryhmävalmennus etänä tai lähitoteutuksena.

Valmennus & työpaja tiimeille

Tiimin pelisäännöt ajatustyölle

Konkreettinen työpajakokonaisuus tiimeille ajatustyötä tukevien rakenteiden ja yhteisten pelisääntöjen kirkastamiseksi.

Käytännönläheisessä työpajassa opitaan yhteisten työskentelytapojen kehittämisen ja ketterän kokeilun metodiikkaa sekä sanoitetaan tiimin yhteisiä pelisääntöjä ajatustyölle. Prosessin alussa valitaan kaksi kehitettävää aluetta, joiden osalta omia ja yhteisiä toimintamalleja muotoillaan ja kokeillaan arjessa.

Kick off (1h)

 • Miksi tarvitsemme yhteisiä ajatustyön pelisääntöjä ja jatkuvaa kehittämistä? Mitä tarkoittaa meillä ajatustyön johtaminen/tekeminen yhdessä?

Moduuli II (2h) | MITÄ & MITEN

 • Tiimin ajatustyön kipupisteet ja kehittämisteemojen valinta: Mihin haluamme vaikuttaa/mitä saavuttaa valitulla kehittämisellä?
 • Alustus ja työstö pienryhmissä. Mitä yhdessä lähdemme kokeilemaan + oma arjen muutos.

Moduuli III (2h) | AJATUSTYÖN PELISÄÄNNÖT

 • Kokeilun yhteinen reflektointi ja työstö: mitä jatkamme, mitä muutamme?
 • Jatkoaskeleet: Miten juurrutamme sovitut ajatustyötavat arkeemme?

Hinta: 4900 € / alv.

Hinta sisältää: suunnittelupalaveri, sähköinen kysely, kick-off ja valmennukset, etänä tai lähitoteutuksena.

Asiakastarina: ALMA TALENT

Esihenkilövalmennus auttoi kehittämään valmentavaa johtamista

Kun työelämä, työn tekemisen tavat ja organisaatio kehittyvät, myös johtamisen täytyy kehittyä. Alma Talentissa painopiste on muuttunut yhä enemmän valmentavan johtajuuden suuntaan ja siksi esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta haluttiin syventää Heltin organisaatiopsykologin valmentamana.

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä, tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Tanja Lappi | LinkedIn
tanja.lappi@heltti.fi
040 521 7981

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!