Työkyky ajatustyössä

Työkyky ja työkyvyn johtaminen ajatustyössä

Tavoitteena tuottavampi ajatustyö

Ajatustyön erityispiirteet altistavat esimerkiksi jaksamishaasteille ja keskittymisongelmille, jotka voivat heikentää työkykyä tai johtaa jopa uupumiseen. Nämä kaikki vaikuttavat ajatustyötä tekevien kykyyn tehdä tuottavaa ajatustyötä.

Olemme yli 10 vuoden ajan tukeneet organisaatioita työkyvyn johtamisessa tuoreimman tutkimuksen ja parhaiden käytäntöjen avulla. Heltin työkykyjohtamisen palvelut auttavat kehittämään kestäviä työkyvyn johtamisen malleja, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta.

Työkykyjohtamisen palvelumme perustuvat ajatustyöhön liittyvään työterveysdataan, tutkimukseen sekä parhaisiin käytäntöihin​​. Työkykyjohtamisen palveluissa hyödynnämme uniikkia monialaista asiantuntijajoukkoamme, joka koostuu lääkäreistä, työfysioterapeuteista, työpsykologeista, organisaatiopsykologeista, terapeuteista, työterveyslääkäreistä, johdon coacheista ja työnohjaajista, joilla kaikilla on syvällinen ymmärrys ajatustyön erityispiirteistä.

vuonna 2024 Asiakkaamme ovat työstäneet kanssamme seuraavia:

Johtoryhmät ja HR: Ajatustyön työkykyjohtamisen mittaaminen ja strateginen johtaminen. Johtamislupaukset ja niiden merkitys työkykyjohtamisessa.

Esihenkilöt: Työkykyjohtamisen valmennus esihenkilöille ja HR-tiimeille. Puheenvuoro ‘Eroon työuupumuksesta – jaksamisen johtaminen ajatustyöpaikoilla’, Neuromoninaisuuden huomioiminen esihenkilötyössä.

Yksilöiden työn tuki: Oman työn ja mielen johtamisen taidot. Yksilön rooli oman työkyvyn ylläpitämisessä.

Tietotyössä ja ajatteluintensiivisessä työssä on omat erityispiirteensä, riski- ja kuormitustekijänsä. Moderni ajatustyö edellyttää myös työkykyjohtamiselta erityisosaamista. Me Heltissä olemme erikoistuneet ajatustyöpaikkojen ja ajatustyötä tekevien työkyvyn tukemiseen.

Tarjoamme vaikuttavia esihenkilövalmennuksia ja työyhteisövalmennuksia työkykyjohtamisen teemoista. Olemme myös monen yrityksen HR-tiimin ja johtoryhmän luottokumppani työkykyjohtamisen asiantuntijana.

Yli 70 % ajatustyöntekijöistä kokee työnsä vaativuuden ja työarjen aiheuttavan merkittävää kuormitusta, mikä heikentää työkykyä ja jaksamista.

Ajatustyön suunta -raportti 2024

Tyypilliset toteutusmuodot ja hinnoittelu

Kesto: 60-90 minuuttia

Kokeneiden valmentajien ja työelämätutkijoiden puheenvuorot tarjoavat ajankohtaiseen tietoon, tutkimukseen ja parhaisiin ajatustyön käytäntöihin pohjautuvia näkökulmia sekä konkreettisia työkaluja luovempaan, tuottavampaan  ja motivoivampaan ajatustyöhön.

HINTA: 1200–3500 €

Kesto: 2 x 3h

Kokeneiden valmentajien tarjoamat täsmävalmennukset keskittyvät tiettyyn teemaan, kuten johtoryhmän, esihenkilöiden, tietyn tiimin tai osaajaryhmän osaamisen päivittämiseen.

Täsmävalmennukset tarjoavat tietoa sekä konkreettisia työkaluja ja harjoituksia, joita osallistujat voivat hyödyntää arjessaan heti.

HINTA: 4200–6500 €

Kesto: 4 x 3h

Organisaation muutokset, siirtymä tietotyöstä ajatustyöhön ja uudet työskentelytavat edellyttävät uudenlaista osaamista, poisoppimista, johtamista ja joustavuutta.

Pidemmät valmennukset tarjoavat yksilöille, tiimeille ja johtajille syvällistä tietoa ja tukea uudistumiseen.

HINTA: alkaen 12 000 €

Kesto: 3-5 kertaa

Coaching on napakka, tavoitteellinen, uutta ajattelua ja uusia toimintatapoja luova prosessi työelämän viitekehyksessä. Coaching voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä. 

Tyypillinen kesto:

 • Yksilöcoaching 3-5 krt, 1,5 h / kerta
 • Ryhmäcoaching 3 x 2 h, ryhmäkoko max. 8 hlöä

ajatustyöpaikkojen organISaation kehittämisen asiakkaitamme

Suosituimpia työkykyjohtamisen palveluitamme

kartoitus

Työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Kustannustehokas ja konkreettinen työkalu työkykyjohtamiseen.

Heltin työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma on helppo, mutta vaikuttava tapa kartoittaa työkykyjohtamisen nykytila kokonaisvaltaisesti sekä saada juuri sinun organisaatiollesi räätälöity, asiantuntijoiden kanssa tehty konkreettinen työkykyjohtamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa voitte hyödyntää arjen tukena sekä kehitystoimenpiteiden seurannassa.

Palvelun tavoitteet:

Heltin työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma on helppo ja kustannustehokas tapa selvittää mm.:

 • Mitä teidän organisaatiossanne jo tehdään hyvin ja missä pitäisi kehittyä?
 • Millaiset toimenpiteet tukisivat työkykyjohtamisen rappusilla seuraavalle portaalle pääsemistä?

Saat kokonaiskuvan työkykyjohtamisen nykytilasta, työkykyjohtamisen tavoista, rooleista sekä kehittämiskohteista. Kartoituksessa otetaan huomioon organisaation koko, rakenne ja henkilöstömäärä.

Mitä palvelu sisältää?

 • Strategisen työkykyjohtamisen kysely, jossa kerätään tietoa työpaikan työkykyjohtamisen toimintatavoista, osaamisesta ja kokemuksista.
 • Tulosten analysointi, yhteenveto ja johtopäätökset, jonka koostavat työkykyjohtamiseen erikoistuneet asiantuntijamme.
 • Johtopäätöksiin perustuva työkykyjohtamisen kehittämissuunnitelman rakentaminen yhdessä organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.

Hinta alkaen: 3500 € + alv.

esihenkilövalmennukset

Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennus

Esihenkilöt ovat työkykyjohtamisen onnistuminen ja toteutumisen avainhenkilöitä. Heltin suosittu työkykyjohtamisen valmennus on kolmen moduulin vaikuttava ja tehokas valmennussarja erityisesti tietotyötä johtaville esihenkilöille.

Valmennuksen tarkoituksena on innostaa, rohkaista ja sitouttaa esihenkilöt työkykyjohtamiseen sekä lisätä heidän valmiuksiaan ja taitojaan tällä alueella. Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennus muodostuu kolmesta kahden tunnin (2h) moduulista.

valmennuksen tavoitteet:

 • Valmennuksen tarkoituksena on lisätä esihenkilöiden ymmärrystä, mitä työkyky pitää sisällään ja miten sitä voidaan johtaa. 
 • Harjoittelemme vuorovaikutusta erilaisten ihmisten ja erilaisten työelämätilanteiden kautta.

mitä valmennus sisältää:

 • Moduuli I: Mitä työkyky pitää sisällään ja miten sitä voidaan johtaa.
 • Moduuli II: Esihenkilöiden rooli sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä ja työkyvyttömyyden aikana sekä työhönpaluun tukena.
 • Moduuli III: Esihenkilöiden oma työkyvyn johtaminen ja itsensä johtamisen taidot.
 • Valmennuksessa harjoitellaan erilaisia esihenkilöiden kohtaamia työkykyjohtamiseen liittyviä haastavia keskusteluita.

Hinta alkaen: 5900 € + alv. / VALMENNUSkokonaisuus

Enimmillään 20 henkilön esihenkilöryhmille / yksi valmentaja. Useamman valmentajan avulla voidaan valmennus järjestää samanaikaisesti isollekin esihenkilöryhmälle. Suosittelemme lähitoteutusta, mutta toteutus myös täysin etänä mahdollista

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä, tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Tanja Lappi | LinkedIn
tanja.lappi@heltti.fi
040 521 7981

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!