Grönmark: Johtamisen valmennus ja yrityskulttuurin kehityshanke

Case Brynolf Grönmark AB

Jo yli sadan vuoden ajan toimineen suomalaisen perheyrityksen, Oy Brynolf Grönmark AB, eli Grönmarkin toiminta perustuu aitoon haluun luoda kestäviä ratkaisuja sekä haluun auttaa niin omassa kuin asiakas- ja kumppaniyrityksissä toimivia ihmisiä työssään. Tämä edellyttää nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin sekä vastuuntuntoa ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Luonnollisesti Grönmarkissa ymmärrettiin, että jotta muuttuvissa työympäristöissä voidaan toimia tehokkaasti ja tuloksekkaasti – myös toimintatapoja ja johtajuusajattelua on uudistettava. Yhdessä Heltin valmentajan kanssa Grönmarkissa saatiin aikaan muutoksia, joiden avulla yrityksen johtoryhmän sisäistä dynamiikkaa kehitettiin ja jonka seurauksena koko organisaation tehokkuus nousi.

Yhteistyö kiteytetysti

Haaste ja lähtötilanne

Muuttuvissa työympäristöissä tehokkaasti ja tuloksekkaasti toimiakseen Gröndmarkin toimintatapoja ja johtajuusajattelua oli uudistettava. Erityisesti johtajuusajattelua ja -tekoja, sekä ymmärrystä yrityksen strategiasta haluttiin yhtenäistää.

Miten tilannetta ratkottiin

Yritys oli halukas ottamaan käyttöön ja kokeilemaan uusia toimintatapoja ja ajatusmalleja, joita tutkittiin ja tarkasteltiin erilaisten kokeilujen avulla valmentajan opastuksella.

Mitä saatiin aikaiseksi

Heltin valmentajan avulla Grönmarkissa löydettiin keinoja, joilla luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä saatiin syvennettyä sisäistä dynamiikkaa samalla vahvistaen. Johtoryhmäkäytäntöjä, organisoitumismalleja ja johtamisvastuita uudistettiin, jonka seurauksena myös päätöksentekoa saatiin selkeytettyä.

Hyödynnetyt Heltin palvelut:

  • Organisaatio­kulttuurin kehittämisen palvelut:
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen on tyypillisesti 6 kk pituinen prosessi. Koko prosessin ajan työn tekemisen tapoja muotoillaan mielekkäämmiksi.

Tavoitteena yhtenäistäminen ja yhteisymmärrys

Oy Brynolf Grönmark AB, eli Grönmark, on teknisen kaupan palveluyritys, joka tarjoaa ratkaisuja mm. erotustekniikkaan, suojaukseen ja tiivistämiseen luomalla huolella räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidensa eri tarpeisiin. Grönmarkissa ymmärrettiin, että jotta muuttuvissa työympäristöissä voidaan toimia tehokkaasti ja tuloksekkaasti – myös toimintatapoja ja johtajuusajattelua oli uudistettava.

Valmennuksen aikana pureuduttiin johtajuusajattelun ja -tekojen yhtenäistämiseen. Kaiken tavoitteena oli tukea ja yhtenäistää johtajuusajattelua sekä lisätä yhtenäistä ymmärrystä yrityksen strategiasta.

Yritys oli halukas ottamaan käyttöön ja kokeilemaan uusia toimintatapoja ja ajatusmalleja, joita tutkittiin ja tarkasteltiin erilaisten kokeilujen avulla valmentajan opastuksella. Johtoryhmäkäytäntöjä, organisoitumismalleja ja johtamisvastuita uudistettiin, jonka seurauksena myös päätöksentekoa saatiin selkeytettyä.

Jotta ryhmätyöskentelyssä ja päätöksenteossa onnistuttaisiin, on ryhmähengen ja keskinäisen luottamuksen myös oltava kunnossa. Heltin valmentajan avulla Grönmarkissa löydettiin keinoja, joilla luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä saatiin syvennettyä sisäistä dynamiikkaa samalla vahvistaen. Hyvän yhteishengen ja avoimuuden edistämiseksi myös kehityskeskusteluprosesseja ja -sisältöjä uudistettiin yrityksen tavoitteita ja strategiaa paremmin tukeviksi.

OLEN ÄLYTTÖMÄN YLPEÄ MEISTÄ KAIKISTA – SAIMME TODELLA PALJON AIKAISEKSI. HELTIN VALMENTAJAN KANSSA OLI KIVA TEHDÄ TÖITÄ, JA HÄN SAI RAKENNETTUA LUOTTAMUKSEN ILMAPIIRIN, JOSSA MEIDÄN OLI HELPPO KÄSITELLÄ ASIOITA AVOIMESTI. OMA SISÄINEN ENERGIANI ON NYT MYÖS TÄMÄN PROSESSIN UUDISTUSTEN MYÖTÄ PAREMMALLA TASOLLA.

Petri Grandell, CEO

Sukella tarkemmin yhteistyöhön

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Anni Tuominen | LinkedIn
anni.tuominen@heltti.fi
0400 792 488

Haluaisitko keskustella palvelusta lisää lyhyessä etätapaamisessa? Varaa aika tapaamiseen oheisesta linkistä.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

MUUTAMA MINUUTTI VIELÄ AIKAA? JATKA LUKEMISTA NÄISTÄ