Sweco: Esihenkilövalmennus kokeneille esihenkilöille

Case Sweco

Sweco, Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, on jo vuosia panostanut esihenkilötyötä tekevien asiantuntijoidensa johtajuuden kehittämiseen. Johtamiskulttuurin vahvistaminen on ollut keskeinen osa Swecon strategiaa jo vuosia. Monesti johtajuusvalmennusta tarjotaan pääosin esihenkilövastuun alkumetreillä, mutta Swecossa halutaan tukea lisäksi myös kokeneita esihenkilöitä.

”Meillä työskentelee yhteensä vajaa 400 esihenkilötyötä tekevää asiantuntijaa. Erityisesti silloin, kun on vapaus valita, tarvitaan myös yhteisiä toimintaperiaatteita,” kertoo Swecon henkilöstöjohtaja Sari Metsänen.

Monilla työpaikoilla onkin suuri tarve yhdenmukaistaa johtamista – tarjota eräänlainen laatutakuu sille millaista johtamista työpaikallamme voi odottaa.

Sari Metsänen, Swecon henkilöstöjohtaja

Yhteistyö kiteytetysti

Lähtötilanne ja ratkaisu

Kun työelämä ja organisaatiot kehittyvät, myös odotukset johtamiselle muovautuvat. Sweco on vuosia panostanut johtamistyötä tekevien johtajuuden taitojen ja yhtenäisen johtamiskulttuurin vahvistamiseen. Kokeneille esihenkilöille sunnattu esihenkilövalmennus tarvittiin yhdenmukaistamaan johtamista.

Heltin organisaatiopsykologi Hanna Rainio ja Swecolaiset loivat ME-ohjelman, joka keskittyi syventämään valmentavaa johtamista ja lisäämään yhteistyötä organisaatiossa. ME-ohjelma -nimellä kulkenut esihenkilövalmennus kohdennettiin erityisesti kokeneille esihenkilöille, jotka ovat organisaation kulmakiviä. Ohjelmaan osallistuneet esihenkilöt edustivat erilaisia johtamisrooleja Swecossa, mikä mahdollisti monipuolisen näkökulman johtajuuden kehittämiseen.

Swecon esihenkilövalmennuksen tavoitteet

 1. Kehittää valmentavaa johtamisotetta ja kykä johtaa strategisesti. Nämä tukevat liiketoiminnan tavoitteiden johtamista.
 2. Lisätä liiketoiminta-alueiden, yksiköiden ja tiimien ylittävää yhteistyötä ja vähentää siiloutumista.  
 3. Vahvistaa edelleen mitä on Swecon johtamiskulttuuri, toimintaperiaatteet sekä miten ottaa johtajuutta omiin käsiin. 
 4. Ja tukea esihenkilöiden itsereflektoinnin ja itsetuntemuksen taitoja.

Konkreettisia tuloksia

 • Esihenkilöiden omistajuus Swecolaisia yhdistävistä toimintatavoista on kasvanut.
 • Itsereflektion ja itsetuntemuksen taitojen syventäminen on kehittänyt muutosjohtamisen ja suorituksen johtamisen taitoja sekä rohkeutta esihenkilöstyössä.
 • Johtamisroolin merkitys ja kyky johtaa ihmisiä innostavasti kohti tavoitteita on entisestään vahvistunut – tämä  vahvistaa esihenkilöiden toimijuutta.
 • Valmentava johtaminen ja yhteiset toimintaperiaatteet ovat vahvistaneet organisaation yhtenäisyyttä ja vahvistaneet johtamiskulttuuria.

Hyödynnetyt Heltin palvelut

Ajatustyön johtamista tukeva, syventävä esihenkilövalmennus kokeneille esihenkilöille

 • Valmentavan johtamisen periaatteiden vahvistaminen
 • Yhtenäisen johtamiskulttuurin ja yhteisten johtamisperiaatteiden vahvistaminen
 • Osallistujina 15 kokenutta esihenkilöä
 • 4 moduulia ja välitehtävät, sekä pienryhmä-coachausta

Miksi johtajuusvalmennusta kokeneille esihenkilöille? 

Mitä kompleksisempi maailmamme, työelämämme ja organisaatiomme on, tarve yhteisille johtajuuden toimintaperiaatteille kasvaa merkittävästi. Lisäksi jokaisen työikäisen odotukset kokemallemme johtajuudelle ovat täsmentyneet ja jäsentyneet – hyvä johtaminen on perusedellytys ja vaatimus.

Monilla työpaikoilla onkin suuri tarve yhdenmukaistaa johtamista – tarjota eräänlainen laatutakuu sille millaista johtamista työpaikallamme voi odottaa.

Lisäksi moni organisaatio kasvaa yrityskaupoilla, niin myös Sweco. “Aina kun yritykset integroituvat, jokainen tuo omia tapoja, kulttuuria ja ne saavatkin näkyä. Tärkeää on kuitenkin löytää jokin yhteinen osa-alue, yhteinen nimittäjä. Meillä yhteinen nimittäjä on johtamiskulttuuri – johtamisen kehittämisen ja johtajuusvalmennusten tarkoituksena on myös varmistaa, että meillä on yhteinen näkemys ja “Swecon tavat johtaa”,” toteaa henkilöstöjohtaja Sari Metsänen

Yhteistyössä Heltin organisaatiopsykologi Hanna Rainion kanssa Swecolaiset loivat ME-ohjelman, joka keskittyy syventämään valmentavaa johtamista ja lisäämään yhteistyötä organisaatiossa. Ohjelma kohdennettiin erityisesti kokeneille esihenkilöille, jotka ovat organisaation kulmakiviä. Ohjelmaan osallistuneet esihenkilöt edustivat erilaisia johtamisrooleja Swecossa, mikä mahdollisti monipuolisen näkökulman johtajuuden kehittämiseen.

“Yhteisten arvojen ja periaatteiden löytäminen on tärkeää Swecolaisille, sillä ne luovat yhteisen pohjan toiminnalle ja auttavat vahvistamaan johtamiskulttuuria”

Sari Metsänen, Henkilöstöjohtaja

Swecossa hyvä johtajuus nähdään osaajien pitovoimana ja vetovoimatekijänä

Swecon panostus johtamiskulttuuriin ei rajoitu ainoastaan organisaation sisäiseen dynamiikkaan. Hyvä johtajuus näkyy myös ulospäin ja vaikuttaa työntekijäkokemukseen. Sweco on lanseerannut työntekijälupauksen “merkityksellisiä mahdollisuuksia”, joka kuvastaa yrityksen tarjoamia haasteita, rentoa ilmapiiriä ja mahdollisuutta kasvaa oman alan huipuksi. Johtajuusvalmennuksiin sijoitettu aika ja raha nähdään investointina sekä laadukas johtajuus ja esihenkilötyö erottautumistekijänä osaajamarkkinassa.

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Anni Tuominen | LinkedIn
anni.tuominen@heltti.fi
0400 792 488

Haluaisitko keskustella palvelusta lisää lyhyessä etätapaamisessa? Varaa aika tapaamiseen oheisesta linkistä.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

MUUTAMA MINUUTTI VIELÄ AIKAA? JATKA LUKEMISTA NÄISTÄ