Esimerkkejä ajatustyön uudistamisen ratkaisuista asiakkaillemme

Autamme asiakkaitamme siirtymässä kohti tuottavaa ajatustyötä. Tämä tarkoittaa usein johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistä, tiimien ja työyhteisön arjen työtapojen ja yhteisten pelisääntöjen uudistamista sekä yksilöiden kyvykkyyksien vahvistamista.

Asiakkaitamme ovat niin yritykset kuin julkiset organisaatiot sekä liitot ja järjestöt. Ajatustyön uudistamisen palveluitamme tuottavat kokeneet, ajatustyöhön erikoistuneet organisaatiopsykologit ja työelämätutkijat. Löydät tältä sivulta esimerkkejä asiakkaidemme tarpeista ja niihin tarjoamistamme ratkaisuista.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä tanjaan!

IT-alan yritys

Työkykyjohtamisen valmennusohjelma koko esihenkilöjoukolle

Tarve:

Organisaatiossa haluttiin vahvistaa esihenkilöiden roolia ja osaamista johtamisen asioissa. Organisaatiossa oli rakennettu koko työuran kattava työkykyjohtamisen toimintamalli, jossa esihenkilöiden merkitys oli keskeinen. 

Kumppanilta haluttiin vahvaa kokemusta sekä työkyvyn johtamisesta että IT-toimialalta.

Ratkaisu:

Modulaarinen työkykyjohtamisen esihenkilövalmennus, jota toteutettiin useampana vuotena. Valmennuksen tukena hyödynnettiin esihenkilöiden ryhmäcoaching-tapaamisia, joissa päästiin pureutumaan syvemmälle esihenkilötyön haastaviin hetkiin.

Koulutus- ja opetusalan yritys

Koulutuspäälliköiden ryhmäcoaching

Tarve:

Organisaatiossa oli iso muutosprosessi käynnissä, minkä tunnistettiin kuormittavan erityisesti keskijohtoa. Heille haluttiin järjestää mahdollisuus kokoontua yhteen ja keskustella asiantuntiojan ohjaamana heille tärkeistä teemoista. Tällä tavoin heitä haluttiin tukea paineisessa tilanteessa.

Ratkaisu:

Viiden kerran ryhmäcoaching, jossa ensimmäisellä kerralla ryhmä päätti yhdessä jokaisen tapaamisen teemat, joista Heltin asiantuntija alusti lyhyesti ja fasilitoi kysymysten ja yhteisten tehtävänantojen avulla tapaamiset. Tapaamisten välillä ryhmäläiset sovelsivat annettuja kotitehtäviä omissa tiimeissään. 

Asiakkaan toive oli, että keskityttäisiin yhteisten ratkaisujen löytämiseen ja eteenpäin menevän mielialan tukemiseen. Mitään haasteita ei lakaistu pöydän alle, vaan niihin etsittiin yhdessä toimivia käytäntöjä ja kehitettiin uusia työtapoja. Ryhmän palaute valmennuksen jälkeen oli: “Näitä tapaamisia oikein odotti, koska niistä sai niin paljon uutta energiaa.”

ohjelmistoyritys

Aivoterveyttä ja jaksamista tukeva webinaarisarja 

Tarve:

Helposti lähestyttävää keskustelua mielen hyvinvoinnin, aivoterveyden ja jaksamisen aiheista. Työssä on tarve joustaa ajoittain, koska työmäärä ei ole aina tasainen. Työntekijöiltä vaaditaan taitoa sopeuttaa omaa toimintaa ja mm. palautumista työn vaihtuviin vaatimuksiin sopivaksi. Henkilöstöä eri maissa. Toteutuskieli ja materiaalit englanti.

Ratkaisu:

Kolmen osallistavan webinaarin sarja: Resilienssi avain muutoksessa ja epävarmuudessa navigointiin, Kuormituksen merkkien tunnistaminen ja oman jaksamisen tukeminen, Aivoystävällinen työskentely ja palautuminen.

Webinaarit koostuivat asiantuntijan alustamasta tietopaketista, jossa käsiteltiin teemaan liittyen uusinta tutkimustietoa ja sen soveltamista käytäntöön. Webinaarin osallistujia aktivoitiin erilaisilla kysymyksillä ja poll-tehtävillä. Jokainen osallistuja sai  myös kotitehtävän mukaan arkeen sovellettavaksi. 

Sopimusvalmistaja

Muutosohjelma tukemaan muutoksen läpivientiä

Tarve:

Organisaatiossa on ollut meneillään iso muutos, joka koskee jokaista työntekijää. Liiketoimintamalli on muuttunut ja sen ympärille rakennetaan uutta tapaa toimia. Asiakas hakee tukea muutoksen johtamiseen. Halutaan vahvistaa katsetta tulevaan ja tukea uusia johtamisrakenteita.

Tavoitteena rakentaa yhdessä muutoskyvykkyyttä koko organisaatioon. Muutoksen tukea tarjotaan kokonaisvaltaisesti johdosta arkea johtaviin tiiminvetäjiin.

Ratkaisu:

Muutosohjelma: Ylimmän johdon kanssa tehtävä muutosvisiotyöskentely, joka antaa eväät muun organisaation kanssa työskentelyyn. Esihenkilöiden pienryhmätyöskentely tukemaan arjen muutoksen läpivientiä. Train the trainer -konsepti valmentamaan sisäisiä valmentajia. Vuoden kestävä ohjelma.

Asiakastarina: ALMA TALENT

Esihenkilövalmennus auttoi kehittämään valmentavaa johtamista

Kun työelämä, työn tekemisen tavat ja organisaatio kehittyvät, myös johtamisen täytyy kehittyä. Alma Talentissa painopiste on muuttunut yhä enemmän valmentavan johtajuuden suuntaan ja siksi esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta haluttiin syventää Heltin organisaatiopsykologin valmentamana.

Media-alan yritys

Yksilöcoaching johdolle ja esihenkilöille

Tarve:

Asiakkaamme haluaa tarjota johdolle ja esihenkilöille paikan pysähtyä, sparrata ja kehittää omia ajatuksiaan ja työskentelytapojaan sekä johtamistaan coachingin keinoin. Palvelua halutaan tarjota matalalla kynnyksellä ja samalla tukea esihenkilöiden jaksamista.

Ratkaisu:

Asiakas on toiminut Heltin coachien kanssa usean vuoden ajan. Esihenkilöt ja johto osaavat olla itsenäisesti yhteydessä coacheihin, kun tilanne vaatii yhden tai useammaan kerran sparraamista. Heltin coachit keräävät puolivuosittain yhteen havainnot eri ilmiöistä ja jakavat tätä arvokasta näkemystä organisaation HR:n ja johdon käyttöön (tietosuoja huomioiden). 

ammattiliitto

Asiantuntija- ja johtotasolle suunnattu valmennussarja

Tarve:

Ammattiliitto tunnisti jäsenkyselyistä tarpeen jäsenistönsä hyvinvoinnin tukemiseen. Jäsenistö työskentelee vaativissa ja kuormittavissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ammattiliitto halusi lisätä jäsenistönsä kykyä johtaa omaa työtä ja hyvinvointia, sekä samalla kykyä johtaa tiimiensä ja työyhteisöidensä työkykyä entistä paremmin.

Ratkaisu:

Heltti tarjosi ammattiliiton jäsenistölle räätälöityjä valmennuksia liittyen tuottavaan ja hyvinvoivaan ajatustyöhön, jotka keskittyivät ajatustyön hallintaan ja aivoterveyteen. Näiden toimenpiteiden tavoitteena oli tarjota tuhansille asiantuntijoille, esihenkilöille ja johtajille työkaluja ja keinoja oman työn ja hyvinvoinnin johtamiseen työhön ja muuhun arkeen.

ajatustyöpaikkojen organISaation kehittämisen asiakkaitamme

Miksi Heltin ajatustyötä kehittävät ja uudistavat palvelut?

heltti on Suomen ainoa ajatustyöhön ja sen johtamiseen erikoistunut asiantuntijajoukko.

  • Ymmärrämme ihmistä ja ajatustyötä. Kohtaamme läsnäolevasti rinnalla kulkien ja ymmärrämme ajatustyön tekemisen sekä sen johtamisen erityispiirteitä. Meillä on pokkaa haastaa kohti entistä vaikuttavampaa ajatustyötä. 
  • Laatu ja vaikuttavuus: Kansainväliseen huippututkimukseen perustuvat palvelumme ja kokeneet asiantuntijamme takaavat sen, että jo pienillä muutoksilla työn arjessa saadaan aikaan mitattavia tuloksia.
  • Meidät tunnetaan aidosta välittämisestä. Palvelumme perustuvat mutkattomuuteen ja kumppanuuteen arjen eri tilanteissa. Arvomme Lempi, Hehku, Tarmo ja Pokka näkyvät niin yritysyhteistyössä kuin työntekijöidesi auttamisessa ja työkyvyn tukemisessa.

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä, tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Tanja Lappi | LinkedIn
tanja.lappi@heltti.fi
040 521 7981

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!