Töissä kirjolla – Neuromoninaisuus ja ADHD työelämässä

Neuromoninaisuus on ajankohtainen teema, joka herättää paljon kysymyksiä ja keskustelua työyhteisössä. Me Heltissä työskentelemme päivittäin neuromoninaisuuden parissa. Tuemme yksilöitä, tiimejä ja johtamistyötä tekeviä yksilötyön lisäksi neuromonimuotoisuuteen liittyvin valmennuksin, koulutuksin ja puheenvuoroin.

Neuromoninaisuuden ymmärtäminen ja tukeminen työpaikoilla on investointi, joka maksaa itsensä takaisin parempana työhyvinvointina ja lisääntyneenä tuottavuutena. Jokainen työntekijä, riippumatta neurotyypistään, tuo mukanaan ainutlaatuisia vahvuuksia, jotka voivat rikastuttaa työyhteisöä.

Koulutuksemme ja valmennuksemme rakentuvat arjen esimerkkien ympärille, jotta jokainen työyhteisössäsi voisi soveltaa opittua hyvän arjen rakentamiseen.

Työpaikoilla ja tiimeissä neuromoninaisuus on valtava voimavara, kunhan kirjolla olevien vahvuuksia ymmärretään paremmin ja osataan huomioida arjessa.

Samuli Shintami, neurokirjoon työelämässä syventynyt työterveyspsykologi, opettaja ja DEI-asiantuntija

Kenelle tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia?

Neuroepätyypillisyys, ADHD, autismikirjo, ADD… neurodiversiteetti-teemaan liittyy monia termejä, diagnooseja ja pohdintoja, jotka kuvaavat sitä että teemaa on hyvä ymmärtää työpaikoilla paremmin.

Heltin neurodiversiteettiin erikoistuneiden ammattilaisten koulutukset ja valmennukset rakentuvat arjen esimerkkien ympärille, jotta jokainen työyhteisössäsi voisi soveltaa opittua hyvän arjen rakentamiseen.

Samuli Shintami on neuromoninaisuuteen, ajatustyöhön ja DEI-teemoihin perehtynyt työterveyspsykologi, jolla on lisäksi myös opettajan pätevyys ja toiminut opettajana.

Tyypilliset kohderyhmät:

Johtoryhmät, HR ja johtajat: Tarjoamme syvällisiä koulutuksia ja valmennuksia, jotka auttavat johtajia ja HR-ammattilaisia ymmärtämään neuromoninaisuuden merkityksen ja soveltamaan käytännönläheisiä strategioita neurokirjolaisten tukemiseksi.

Esihenkilöt: Valmennuksemme auttavat esihenkilöitä tunnistamaan ja hyödyntämään neurokirjon vahvuuksia tiimeissään. Käytännönläheiset työkalut ja menetelmät parantavat tiimin yhteistyötä ja työhyvinvointia.

Koko henkilöstö ja/tai tiimit: Järjestämme koulutuksia, jotka lisäävät tietoisuutta neuromoninaisuudesta ja antavat käytännön vinkkejä neurokirjolaisten kollegoiden huomioimiseen ja tukemiseen. Tarjoamme myös vinkkejä neurokirjolaisille työntekijöille itseään varten.

Suosituimmat teemat, joista pidämme valmennuksia ja puheenvuoroja

Johto, esihenkilöt ja Hr

Kirjolla töissä – ADHD ja autismikirjo työpaikalla

Tässä johtamistyötä tekeville suunnatussa koulutuksessa syvennytään neuromoninaisuuteen työpaikalla ja miten johtajana huomioida neuromoninaisuus.

Koulutus käsittelee myös ADHDja autismikirjon vahvuuksia ja haasteita sekä antaa konkreettisia vinkkejä, kuinka tukea neurokirjolaisia työpaikoilla.

Saat esimerkkien kautta konkreettisia vinkkejä johtamistyöhön.

koko henkilöstö

Kirjolla töissä – koko henkilöstölle hyödyllinen koulutus

Tämä koulutus tarjoaa tietoa ja lisää koko henkilöstön tai tiimin ymmärrystä neuromoninaisuudesta työpaikoilla.

Opit ymmärtämään paremmin neurokirjolaisten vahvuuksia sekä saat käytännön vinkkejä kollegoiden tukemiseen ja kommunikointiin sekä neuvoja neurokirjolaisille itseään varten.

Tästä koulutuksesta on hyötyä koko henkilöstön fiksuihin työtapoihin ja yhteistyöhön.

Johto, esihenkilöt ja Hr

DEI työssä – Hukattu mahdollisuus vai hyödynnetty voimavara?

Tämä koulutus käsittelee moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota (DEI) konkreettisten työelämän case-esimerkkien kautta – ja mikä vaikutus tiimille, työyhteisölle ja yksilölle on sillä miten esimerkkitilanteet käsitellään työpaikalla.

Opit konkreettisia menetelmiä ja strategioita, joiden avulla voit johtaa organisaatiosi kohti tasavertaista ja inklusiivista työympäristöä.

Esimerkkejä asiakascaseista

Pelialan yritys

Koulutus neurokirjosta pelifirman esihenkilöille

Tarve:

Pelialan yritys halusi parantaa esihenkilöidensä ymmärrystä neurokirjosta ja tarjota konkreettisia arjen työkaluja neurokirjolaisten tukemiseen.

Ratkaisu:

Samuli Shintami koulutti esihenkilöitä kahden tunnin koulutuksessa, jossa käsiteltiin ADHD ja autismikirjon piirteitä, vahvuuksia ja haasteita. Koulutuksessa keskityttiin käytännönläheisiin neuvoihin, kuten kuinka tukea neurokirjolaisia työssä ja miten huomioida heidän tarpeensa johtamisessa.

Pelialan yritys

Neurokirjon koulutus

Tarve:

Pelifirma halusi lisätä koko henkilöstönsä tietoisuutta neurokirjosta ja luoda inklusiivisemman työympäristön.

Ratkaisu:

Samuli Shintami piti kahden tunnin koulutuksen koko henkilöstölle, jossa käsiteltiin neurokirjon peruspiirteitä, mahdollisia arjen haastavia tilanteita sekä kommunikaation tärkeyttä.

Lisäksi annettiin vinkkejä siihen, miten neurokirjolaiset voivat sanoittaa omia tarpeitaan arjen eri tilanteissa ja miten kollegat voivat tukea heitä.

Koulutusorganisaatio

Koulutus neurokirjosta opetusalan ammattilaisille

Tarve:

Koulutusorganisaatio halusi parantaa opettajiensa valmiuksia kohdata ja tukea autismikirjon oppilaita.

Ratkaisu:

Samuli Shintami piti kaksiosaisen, yhteensä 3 tunnin koulutuksen opettajille, jossa käsiteltiin autismikirjon piirteitä, haasteita ja tukitoimenpiteitä koulumaailmassa. Koulutuksessa keskityttiin käytännön esimerkkeihin ja toimintamalleihin, jotka auttavat opettajia työssään.

tapahtuma yritysjohdolle ja HR:lle

Arjen esimerkkejä sisältävä puheenvuoro neurokirjosta

Tarve:

Tapahtumajärjestävä halusi tarjota yritysjohtajille ja HR-asiantuntijoille puheenvuoron neuromoninaisuudesta työpaikalla.

Ratkaisu:

Samuli Shintami piti 60 minuutin keynote-puheenvuoron, jossa neuromoninaisuuteen liittyviä ilmiöitä käsiteltiin oikeaan elämään perustuvien case-esimerkkien kautta. Esimerkkien avulla jäsennettiin miten yksilön kokemusta heijastuu organisaatioon, työn tuottavuuteen ja tiimityöhön.

ajatustyöpaikkojen organISaation kehittämisen asiakkaitamme

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä, tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Tanja Lappi | LinkedIn
tanja.lappi@heltti.fi
040 521 7981

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!