Esimerkkejä mielen palveluiden ratkaisuista asiakkaillemme

Mielen palveluiden asiakkaitamme ovat eri kokoiset yritykset, sekä julkiset organisaatiot sekä liitot ja järjestöt. Tältä sivulta löydät esimerkkejä millaisia palvelukokonaisuuksia asiakkaillamme on käytössä.

Kaikki palvelut saatavilla suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, espanjaksi ja venäjäksi. Palveluitamme tuottavat psykologit ja psykoterapeutit.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä Katriinaan!

Pelialan yritys

Mielenhuolto työntekijöille

Tarve:

Pelialan yritys halusi Teamlead- ja People-roolien jatkeeksi tarjota mielenhuoltoa työntekijöille. Kumppanin valinnassa ratkaisi laadukas, psykologien tuottama palvelu ja organisaatiosparrauksen mahdollisuus osana kokonaisuutta.

Ratkaisu:

Mielenhuoltoa työntekijöille People-tiimin ohjauksesta ja organisaatiosparraus.

Pelialan yritys

Neurokirjon koulutus

Tarve:

Esihenkilöt kokeneet tarvetta lisäosaamiseen neurokirjon työntekijöiden tukemiseksi, tästä noussut tarve koko henkilöstön perehdyttämiseen neuromoninaisuudesta sekä neuromoninaisille itselleen apua omien haasteiden kommunikoimiseen.

Ratkaisu:

Oma koulutuskokonaisuus esihenkilöille, toinen henkilöstölle ja kolmas neurokirjolaisille itselleen

it-alan yritys

Matalan kynnyksen keskustelutuki arjen tueksi

Tarve:

Asiakas halusi mielen hyvinvoinnin palveluita henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen. Palvelun haluttiin vastaavan työ- ja yksityiselämän erilaisiin haasteisiin, kuten työn kuormittavuuteen, stressiin ja jaksamisen haasteisiin. Tavoitteena oli tarjota apua ja tukea varhaisessa vaiheessa ennen ongelmien kroonistumista. Asiakas halusi, että palvelu on helposti saatavilla, anonyymi, vastaa sekä yksittäisten työntekijöiden että koko työyhteisön tarpeisiin, huomioi esihenkilöiden tarpeet ja räätälöidään yksilöiden tarpeisiin.

Ratkaisu:

MindCheck -alkukartoitus ja Mielenhuolto max. 5krt/vuosi koko henkilöstölle.

rakennusalan yritys

Tukea johtoryhmän ja esihenkilöiden jaksamiseen

Tarve:

Rakennusalan yritys tunnisti erityisesti johdon ja esihenkilöstön tarvitsevan tukea oman ja työntekijöiden lisääntyneen mielen kuormituksen hallintaan. Kumppanin valinnassa tärkeänä pidettiin mahdollisuutta varata itselle sopiva psykologitaustainen ammattilainen. Palvelua haluttiin tarjota erillisenä työterveyshuollosta ilman lähetteitä tai Kanta-kirjauksia. Osaajien haluttiin olevan perehtyneitä johtamis- ja esihenkilötyön erityispiirteisiin.

Ratkaisu:

MindCheck ja Mielenhuolto koko laajennetulle johtoryhmälle ja kaikille esihenkilöille.

Asiakastarina: Supercell

Kattava kehityshanke pelialan huippuosaajien mielen ja työkyvyn tueksi

Työpaikassa, jossa osaajat suhtautuvat työhönsä intohimolla, on jaksamisen ja mielen johtamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Lue, miten Supercell huolehtii työntekijöidensä tärkeimmästä työkalusta – päästä.

Globaali teollisuusyritys

Matalan kynnyksen mielen tukea esihenkilöille

Tarve:

Teollisuusyritys halusi tarjota laadukasta, itsevarattavaa mielenhuoltoa esihenkilötyön tueksi. Globaalissa matriisiorganisaatiossa esihenkilöiden mahdollisuus tukea kaikkia tiimiläisiä varhaisessa vaiheessa tunnistettiin haasteelliseksi ja mielen kuormituksen lisääntymiseen haluttiin tarjota entistä varhaisempaa tukea.

Ratkaisu:

MindCheck ja Mielenhuolto

kasvava it-alan organisaatio

Mielen tukea nuorten asiantuntijoiden arjen tueksi

Tarve:

Kasvavassa IT-alan organisaatiossa nuoren henkilöstön mielen kuormitukseen haluttiin tarjota oikea-aikaista mielen tukea ilman kantakirjauksia ja lähetteitä. Itsenäinen ajan varaaminen halutulle psykologi-taustaiselle ammattilaiselle nähtiin tärkeänä lisäarvoa tuottavana tekijänä.

Ratkaisu:

MindCheck, Mielenhuolto ja lyhytterapia

Asiantuntijaorganisaatio

Tukea kuormittuneelle työyhteisölle ja sparria HR:lle

Tarve:

Asiakkaan HR ja työyhteisö on kuormittunut organisaation nopean kasvun myötä. Työyhteisössä on tyytymättömyyttä, työhyvinvointi on heikentynyt ja sairauspoissaolot kasvaneet. HR tarvitsee tukea omalle työlleen niin apukäsiksi työntekijöiden tukemiseen ja haasteiden ratkomiseen kuin  tilanteen viestimiseen ja toimenpiteiden suunnittelemiseen yritysjohdon suuntaan.

Ratkaisu:

In-house psykologi viikoittain työpaikalla ja etänä, työkykyjohtamisen konsultointi HR-tiimille.

PK-sektorin asiantuntijaorganisaatio

Mielenterveyden tukea erilaisiin tilanteisiin

Tarve:

Oikea-aikaiseen ja laadukkaaseen mielen tukeen panostaminen nähtiin tärkeänä pienessä organisaatiossa, jossa jokaisen työpanoksella on merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan. Heltin palveluilla haluttiin alkaa rakentamaan organisaatiokulttuuria, jossa mielenterveyden ja jaksamisen teemoista puhumiseen ja avun hakemiseen olisi matala kynnys. Erityisesti tekoälypohjainen alkukartoitus MindCheck nähtiin tärkeänä tuen piirin hakeutumisen kynnystä madaltavana tekijänä.

Ratkaisu:

MindCheck, Mielenhuolto ja lyhytterapia

ajatustyöpaikkojen MIELEN PALVELUIDEN asiakkaitamme

Miksi Heltin mielen palvelut?

kustannustehokkaat, Vaikuttavat ja laadukkaat palvelut, joiden tekijät ymmärtävät tietotyön ja ajatustyön kokonaiskuormitusta sekä organisaatioiden ilmiöitä.

  • Kustannustehokkuus ja joustavuus: Maksat aina palveluista käytön mukaan. Me emme veloita paketti-kohtaisia hintoja, vaan toteutuneista käynneistä.
  • Laatu ja vaikuttavuus: Lyhyet interventiot ovat haastavia – nopeassa ajassa täytyy saada tarjottua työntekijälle oikeanlaista tukea. Siksi kaikki mielen palveluita tarjoavat ammattilaisemme ovat joko psykologeja tai psykoterapeutteja. Kaikilla tekijöillämme on Valvira-pätevyys.
  • Asiakkaistamme yli 25 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, joten kaikki palvelut ovat luonnollisesti saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi. Lisäksi meillä on terapeutteja, jotka tarjoavat palveluita espanjaksi, venäjäksi ja muilla kielillä
  • Meidät tunnetaan aidosta välittämisestä. Palvelumme perustuvat mutkattomuuteen ja kumppanuuteen arjen eri tilanteissa. Arvomme Lempi, Hehku, Tarmo ja Pokka näkyvät niin yritysyhteistyössä kuin työntekijöidesi auttamisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa.
Miksi Heltin mielen palvelut?

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä, tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Katriina Kanto | LinkedIn
katriina.kanto@heltti.fi
044 712 9505

Haluaisitko keskustella palvelusta lisää lyhyessä etätapaamisessa? Varaa aika tapaamiseen oheisesta linkistä.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!