Esihenkilöiden valmennukset

Hyvinvoivat esihenkilöt johtavat hyvinvoivia tiimejä

Heltin Johtamisen valmennusohjelmat, esihenkilöille luodut Mindy mielenhuollon paketit sekä työkykyjohtamisen valmennukset esihenkilöille vahvistavat esihenkilöillä johtajuutta, tukevat erilaisissa arjen tilanteissa ja auttavat jaksamaan esihenkilöroolissa.

Tarjoamme mahdollisuuden omaa toimintaa ohjaavien mekanismien syvätarkasteluun, johtamisessa olennaisen itsetuntemuksen laajentamiseen sekä omien ajattelu- ja toimintatapojen kestävään uudistamiseen.

Heltti johtajuuden kehittämisen kumppanina

Valmentajina toimivat johtamiseen ja organisaatiopsykologiaan erikoistuneet ajattelu- ja toimintatapojen uudistamisen ammattilaiset: kokeneet organisaatiopsykologimme ja sertifioidut business coachimme.

Esihenkilöiden valmennuksien painopisteet, menetelmät ja kesto räätälöidään organisaatiosi tarpeen mukaan. Esihenkilöiden valmennusohjelmia voidaan toteuttaa eri kokoisille ryhmille, etä-, lähi- ja hybriditoteutuksina.

Esihenkilöiden työkykyä tukevat valmennusohjelmat:

extraimage
extraimage

Johtamisen kasvuohjelmat

Valmiuksia johtaa yksilöitä ja yhteisöjä

Suositun johtamisen kasvuohjelmamme tavoitteena on kestävä ajattelu- ja toimintatapojen uudistuminen. Ohjelmien suunnittelun lähtökohtana on organisaation strategia ja kuinka kehittyvällä johtamisella saavutetaan strategiset tavoitteet. Kasvuohjelmat soveltuvat erilaisissa johtamisrooleissa työskenteleville.

Kehitämme valmiuksia johtaa yksilöitä kuin yhteisöjä:

  • Lähtökohtanamme on systeemisyys
  • Johtajuuden ja johtajuuspalveluiden pitää kehittyä kaikilla tasoilla – tiiminvetäjästä toimitusjohtajaan me kaikki tarvitsemme peiliä ja sparria erityisesti nyt
  • Asiantuntijatyön haastavuuden ja kuormittavuuden vastapainoksi on oltava mahdollisuus ‘peiliin ja nojaan’

Lue ohjelmasta lisää

 

Mindy Mielenhuolto Esihenkilöille

Hyvä roolinhallinta luo hyvinvointia

Esihenkilön johtajuuden kehittymisen ja hyvinvoinnin varmistamiseksi on tärkeä tarjota myös henkilökohtaisen tason valmennusta, jossa esihenkilö oppii tunnistamaan omia ajattelu- ja toimintamalleja kokeneen organisaatiopsykologin ohjauksessa.

Mindy Esihenkilötyön tueksi -valmennuspaketit on rakennettu keskeisten johtamistaitojen ympärille. Jokaiselle valmennukselle yhteistä on kuitenkin se, että esihenkilö saa

1. Tutkittua tietoa modernista johtamisesta ja johtamisilmiöistä.

2. Ymmärrystä, miten ilmiöihin vaikutetaan.

3. Paikan reflektoida omaa toimintaa ja sen vaikutusta.

Mindy Esihenkilön tueksi -valmennus vahvistaa johtajuustaitoja, tukee esihenkilön jaksamista ja tarjoaa työpaikalle tietoa esihenkilötyön kuormitustekijöistä.

Tutustu Mindy Mielenhuoltoon

 

extraimage
extraimage

Työkykyjohtamisen valmennukset esihenkilöille

Työkyvyn johtaminen on kaikkien työ

Esihenkilöt ovat työkykyjohtamisen onnistuminen ja toteutumisen avainhenkilöitä. Työkykyyn vaikutetaan hyvällä arjen työn ja ihmisten johtamisella. Valmennuksen tarkoituksena on innostaa, rohkaista ja sitouttaa esihenkilöt työkykyjohtamiseen sekä lisätä heidän valmiuksiaan ja taitojaan tällä alueella.

Vaikuttava työkyvyn johtaminen edellyttää selkeitä malleja, tavoitteellista tekemistä, muutosjohtamista ja kykyä mitata vaikuttavuutta. Moderni työkykyjohtaminen on proaktiivista, joka asettaa edellytyksiä myös työkyvystä ja työhyvinvoinnista kertovalle analytiikalle ja erilaisten datapisteiden hyödyntämiselle.

Lue työkykyjohtamisesta lisää

 

extraimage

Johtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Tiedätkö, miten johtamiskulttuurinne toteutuu arjen valinnoissa?

Selvittämällä johtamisen nykytilan pystyt kohdentamaan johtamisen kehittämisen vaikuttavasti. Johtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma auttaa ymmärtämään johtamisen voimavarat ja kehittämisen mahdollisuudet. Kartoitusta voi jatkossa hyödyntää myös kehittämistoimenpiteiden toteutumisen arvioinnissa.

Nykytilan kartoitus sisältää koko organisaatiolle tarkoitetun kyselyn ja avainhenkilöiden haastattelut. Kehittämissuunnitelma rakennetaan Heltin moderoimassa työpajassa, jonka vetää Heltin kokenut organisaatiopsykologi. Johtamista tarkastellaan kartoituksessa henkilöstön kokemusten, johtamisrakenteiden ja esihenkilöiden itsearvioiden näkökulmista.

Hinta alkaen 4500 € + alv., sisältää kyselyn, avainhenkilöiden haastattelut, tulosten analysointi, työpaja, kehittämissuunnitelma

Haluatko tietää lisää?

Laita viestiä Sinille tai varaa sparraushetki