Hallituksen ja johtoryhmän dialogi – oppeja Risto Siilasmaalta ja Timo Laitiselta

Heltti

Heltti Akatemian kolmiosaisen Johtoryhmä-webinaarisarjan toisessa webinaarissa Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen sekä WithSecuren perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa herättelivät webinaarin katselijoita millaista hallitusten ja johtoryhmien välinen dialogi pitäisi olla.

Poimimme tähän blogiin sinulle keskustelusta nousseita, tärkeitä pointteja. Lue opit tästä ja nappaa talteen myös Risto Siilasmaan vinkit keskustelurungoksi johtoryhmäjäsenten kanssa. Blogin lopusta voit myös katsoa webinaarin tallenteen!

Neljä oppia johtoryhmän ja hallituksen vuoropuheluun

OPPI 1: ON VÄÄRIN ERISTÄÄ JOHTORYHMÄ JA HALLITUS TOISISTAAN – HUOLEHDITHAN ETTEI NÄIN TAPAHDU

Yhtiön menestyksen varmistamiseksi on tärkeää, että johtoryhmän ja hallituksen välinen yhteistyö ja dialogi on monipuolista ja säännöllistä. Yhteistyön kannalta on olennaista, että johtoryhmän ja hallituksen rooleista ja tehtävästä on yhteinen, jaettu ymmärrys.

OPPI 2: TIETO EI ASU VAIN HALLITUKSEN KOKOUKSISSA – ALTISTA HALLITUS TIEDOLLE JA DIALOGILLE

Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ovat yhtiön ja toimitusjohtajan menestyksen mahdollistajia. Jotta hallitus voi hoitaa tehtäväänsä, hallituksen pitää tietää. Tieto ei ole vain hallituksen kokouksissa, joten muita dialogitapoja ja yhteisen ajattelun paikkoja tarvitaan. Tähän mm. matkakokoukset yhdessä hallituksen ja johtoryhmän kanssa ovat mainioita tilaisuuksia.

Hallituksen jäsenenä on myös tärkeä muista juridinen selonottovelvollisuus. Jos olet tiedon lähteillä, on sinun otettava selvää. Jotta hallituksen puheenjohtajana voi aidosti olla pulssilla ja arjessa tukena, vaatii tämä aikapanostusta. Ennen roolin vastaanottamista on tärkeä käydä tämä keskustelu peilin edessä itsensä kanssa. 

OPPI 3: SEURAAJASUUNNITTELU JA KEHITTÄVÄ PALAUTE TOIMITUSJOHTAJALLE – OHESSA KESKUSTELURUNKO HYÖDYNNETTÄVÄKSESI

Säännöllinen palautteen kerääminen ja dialogi johtoryhmäjäsenten kanssa antaa hallituksen puheenjohtajalle mainioita eväitä toimitusjohtajan sparraamiseen. Johtoryhmäjäsenten hyvä, monipuolinen tunteminen niin osaamis- kuin persoonanäkökulmasta on olennaista myös seuraajasuunnittelun näkökulmasta, uutta toimitusjohtajaa palkattaessa.

OPPI 4: ASIOITA TULISI TEHDÄ HYVÄN SÄÄN AIKANA!

Ei ole heikkous käyttää ulkopuolista apua hyvän tiimin kehittämiseksi vielä paremmaksi. Kullakin meillä on oma erikoisosaamisensa ja fokusalueensa. Toimitusjohtaja on valittu tehtäväänsä liiketoimintaan liittyvien kyvykkyyksien ja näyttöjen ansiosta. Ryhmädynamiikan ja dialogitaitojen kehittäminen on oma osaamisalueensa, johon ei ole häpeä nojata – mieluummin hyvän sään aikana kuin veneen jo keikkuessa.

Yhtiön menestyksen varmistamiseksi on tärkeää, että johtoryhmän ja hallituksen välinen yhteistyö ja dialogi on monipuolista ja säännöllistä. Yhteistyön kannalta on olennaista, että johtoryhmän ja hallituksen rooleista ja tehtävästä on yhteinen, jaettu ymmärrys.

Kurkkaa paljon kiitosta saaneen webinaarin tallenne tästä

Jotta voit katsoa sisällön, hyväksy ensin nämä evästeet: statistics, marketing

Poimi tästä vinkit

Risto Siilasmaan vinkit keskustelurungoksi johtoryhmäjäsenten kanssa: 

  1. Kulttuuri: millainen kulttuuri meillä on, mitä toimitusjohtaja tekee aktiivisesti kehittääkseen kulttuuria. 
  2. Johtoryhmän toiminta: Miten usein johtoryhmä kokoontuu, millainen henki siellä on, miten konfliktit käsitellään, uskalletaanko olla eri mieltä, puhuuko jokainen johtoryhmän jäsen kokouksissa. Miten toimitusjohtaja on muuttanut johtoryhmän toimintaa, millaista tahdon ilmaisua toimitusjohtaja on osoittanut, kuinka haluaa ryhmän toiminnan kehittyvän
  3. Toimitusjohtajan ja johdettavien suhde: kuinka toimitusjohtajan ja jory-jäsenen keskinäinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen toimii, kuinka usein tavataan, kuinka soitellaan, kumpi soittaa, vastaako toimitusjohtaja.
  4. Palaute hallitukselle: miten jory-jäsen kokee hallituksen, onko hallituksen kokouksiin kiva vai pelottava tulla, onko energisoituneempi lähtiessään kuin tullessaan, mikä on jäänyt harmittamaan, mitä hallitus voisi tehdä enemmän tukeakseen yhtiön johtoa