Etätyön digitaalinen kehonkieli: Miten esihenkilö voi käyttää emojeja?

Selena Kartomaa

Etätyön digitaalinen viestintä on tuonut uusia piirteitä vuorovaikutussuhteisiimme. Se miten osoitamme tunteita ja reaktioita digitaalisessa ympäristössä, poikkeaa fyysisestä kehonkielestä oleellisesti. Digitaalisen kehonkielen käyttäytymissäännöt ovat vielä muodostumassa, vaikka digiympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta tapahtuu päivittäin.

Tässä artikkelissa pohditaan emojien käyttöä työkonteksissa. Lopusta löydät viisi ohjenuoraa emojien käytöstä etenkin esihenkilöille.

Sanomaton viestintä verkossa

Reipas kädenpuristus, katse silmiin, äänensävy, avoimet kädet, hymy.

Perinteiset sanattoman viestinnän muodot alkavat olla ihmisille tuttuja ja niiden merkitys vuorovaikutusprosessissa tiedostetaan. Fyysisesti samassa tilassa ollessamme pystymme osoittamaan arvostusta ja mielenkiintoa toista henkilöä kohtaan mm. edellä mainituilla, sanattomilla eleillä.

Siirryttyämme hybridi- ja etätöiden kautta yhä vahvemmin digitaaliseen viestintään myös sanattomat käytöstavat ovat saaneet uuden muodon. Kun ensin ymmärretään, mitä ylipäätään digiympäristössä tapahtuva sanaton viestintä on, voidaan luoda toimivat ja toisia kunnioittavat normit ja toimintatavat. Digitaalinen kehonkieli on syntynyt.

Tyypillistä digitaalista kehonkieltä emme ilmennä vain tekstin käytöllä (kuten isot ja pienet kirjaimet sekä välimerkit) vaan vastaajalle viestii paljon myös vastausviive, keitä liitämme viesteihin, miten osoitamme kiinnostusta puhujaa kohtaan videotapaamisessa tai huolehdimmeko oikoluvusta ennen viestin lähetystä.

Emojien avulla luodaan työpaikalle kulttuuria ja välitetään tunteita. Tunteiden esiin tuominen onkin tärkeää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Etätöissä ei nähdä tai aistita toisen ilmettä tai olemusta muutoin, vaan näistä on viestittävä.

Emoji on tähän oivallinen väline, kunhan sitä käytetään harkinnalla ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Selena Kartomaa

Emojit kertovat sen, mitä kuulija ei näe

Yksi selkeä digitaalisen kehonkielen tavoista on emojien käyttö viestinnässä. Vaikka nämä ilmettä tai asiaa esittävät kuvat täyttivät juuri 40 vuotta, usean työpaikan digitaalisen kehonkielen code of conduct on vielä sanoittamaton tai vajavainen. Kuinka näitä ensin siviiliviestintään sujahtaneita kuvia tulisi käyttää työviestinnässä ja etenkin esihenkilön ja työntekijän välillä?

Hankalaa emojien käytössä on ettei niiden tulkinta ole yksiselitteinen. Suomessa Kotimaisten kielten keskus Kotus ei valvo emojien käyttöä, joten niille ei ole valtakunnallisesti määritelty tarkkoja merkityksiä. Vastaanottaja joutuu usein pohtimaan, kertooko hänen saamansa emoji konkreettisesti juuri sen miltä se näyttää vai liittyykö emojin taakse sarkasmia, piilomerkityksiä, passiivis-aggressiivisuutta tai kenties jotain muuta.

Esihenkilö- työntekijäsuhteessa emojien käyttö parhaillaan lujittaa yhteenkuuluvuutta työpaikalla ja kertoo henkilöille toisesta tärkeitä, persoonallisia asioita.

On kuitenkin tärkeää, että emojien käytössä puhuttaisiin mahdollisimman “samaa kieltä”.

Mikäli emojin voi tulkita kahdella tavalla, kumpaa lähettäjä tarkoitti? Entä jos emojeja ei ole viestissä ollenkaan, mitä siitä pitäisi ajatella? Nämä kysymykset tekevät emojien käytön etenkin esihenkilö – alaissuhteessa mielenkiintoiseksi. Silti niitä käytetään yhä enemmän myös työpaikan hierarkisten tasojen välillä ja sekä työntekijä että esihenkilö joutuvat miettimään, millainen emojien käyttö on suotavaa ja vuorovaikutussuhdetta oikean suuntaan kuljettavaa.

Emojien avulla luodaan työpaikalle kulttuuria ja välitetään tunteita. Tunteiden esiin tuominen onkin tärkeää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Etätöissä ei nähdä tai aistita toisen ilmettä tai olemusta muutoin, vaan näistä on viestittävä. Emoji on tähän oivallinen väline, kunhan sitä käytetään harkinnalla ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Esihenkilö- työntekijäsuhteessa emojien käyttö parhaillaan lujittaa yhteenkuuluvuutta työpaikalla ja kertoo henkilöille toisesta tärkeitä, persoonallisia asioita. On kuitenkin tärkeää, että emojien käytössä puhuttaisiin mahdollisimman “samaa kieltä”.

Yhteisön sisäinen kulttuuri voi muovata emojien merkitystä, siksi uuden tulijan on syytä kiinnittää yrityksen sisäiseen emojien käyttöön erityistä huomiota. Lisäksi muun muassa henkilön ikä saattaa vaikuttaa tulkintaan; vanhemmat tulkitsevat emojeja konkreettisemmin, kun nuoremmat sukupolvet ovat luoneet emojeille tulkintoja jotka eivät välttämättä ole intuitiivisesti pääteltävissä.

Poimi tästä vinkit

Emojien käytön ohjenuorat esihenkilölle

Seuraavien vinkkien avulla esihenkilönä voit arvioida, mitä ja miten emojeja kannattaa käyttää.

1. Välitä etänä se, mitä toinen ei näe
Sanaton viestintä, esim. reaktiosi toisen kertomaan asiaan jonka viestin saaja näkisi samassa huoneessa ollessanne suoraan, ei välity kirjoitetusta viestistä samalla tavalla. Viestijänä sinä olet vastuussa tunteesi ja reaktiosi kertomisesta toiselle. Jos et sanoita tunnettasi, kerro se emojilla. Pidä huolta, että viestisi tunnetila tavoittaa jollain tavalla tiimiläisesi. Tunnereaktiosi välittäminen on erityisen tärkeää mikäli lähettäjä saattaisi epäillä sinun suhtautuvan negatiivisesti. Kerro sanoin tai kuvita emojilla, mitä asiasta ajattelet.

2. Tunne organisaatiosi käytänteet
Työnantaja- sekä työntekijämielikuva muodostuu vuorovaikutuksen kautta. Mitä paremmin tiedät oman organisaatiosi arvot, hierarkisuuskäytännöt ja ihmiskäsityksen, sitä helpompaa sinun on valita emojit mitä käytät – tai mitä et käytä.

3. Ole huolellinen
Minkä ikäinen on henkilö kenen kanssa viestit? Kuinka läheisiä olette? Mihin suuntaan haluat yhteistyösuhdetta viedä? “Oikolue” emojisi ennen lähetystä ja mieti, miltä se näyttää saajan silmissä.

4. Jos olet epävarma, valitse tärkeimmät emojisi ja pidättäydy niissä
Jos et ole harjaantunut heittelemään emojeja tekstiisi, valitse muutama itsellesi resonoivin ja pidättäydy niiden käytössä kunnes tuntuu luonnolliselta lisätä uusia.

5. Jos et käytä emojeja, ”kirjoita” ne.
Työntekijäsi oppivat tuntemaan sinut. Mikäli emojien käyttö ei tunnu luontevalta, älä käytä niitä. Kun muut tottuvat siihen, he eivät jätä tulkinnan varaan myöskään niiden puuttumista. Ole kuitenkin tietoinen, että joissain tilanteissa emojittomuus voi viestiä kankeutta, epäystävällisyyttä tai halua erottautua hierarkisesti ylöspäin. Siksi emojien puuttuessa panosta varsinkin positiivisten tunteiden ja palautteen ilmaisemiseen sanallisin keinoin.

Digitaalinen kehonkieli on yksi siivu oman työpaikan ajatustyökulttuuria ja sen kehittämistä. Mikäli kiinnostuit aiheesta, tutustu teemaan lisää alta.

Lähteet: