Elina Sivu on nimitetty Heltin työterveyspalveluiden lääketieteelliseksi johtajaksi

Henna Ojala

Heltin ajatustyöhön erikoistuneiden työterveyspalveluiden uusi lääketieteellinen johtaja ja johtava työterveyslääkäri on työterveyden erikoislääkäri ja tuotantotalouden diplomi-insinööri Elina Sivu. Sivu on aloittanut tehtävässään maaliskuussa.

“Elinan asiantuntemus ja kokemus työterveyshuollosta, ajatustyötä tekevien hoidosta yhdistettynä työterveyden erikoislääkärin ja tuotantotalouden diplomi-insinöörin taustakoulutukseen tuo ainutlaatuisella tavalla terveydenhuollon, työelämän prosessien sekä ajatustyön syväymmärrystä Heltin työterveyteen. Elinan osaamiskokonaisuus on ainutlaatuista ja erityisen arvokasta ajatustyöläisten työterveyshuollon kehittämisessä,” sanoo Heltin toimitusjohtaja Kati Sulin.


“Olen työskennellyt usean vuoden ajan ajatustyötä tekevien työterveyslääkärinä, niin lähivastaanotoilla kuin digivastaanotoillakin, sekä tehnyt työpaikkojen kanssa työterveysyhteistyötä. Perinteisessä työterveyshuollossa lakisääteiset asiat ovat edelleen tärkeitä ja toimivia, mutta ajatustyössä on erityispiirteitä, jotka edellyttävät työterveystoimijalta syvällistä psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja juurisyiden tunnistamista. Ajatustyössä perinteisesti erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat altisteet ovat vähäisempiä, mutta psykososiaaliset kuormitustekijät suurempia. Koska me Heltissä olemme erikoistuneet ajatustyöhön, pystymme keskittymään syvällisemmin nimenomaan psykososiaalisiin kuormitustekijöihin ja niihin olemmekin syventyneet jo vuosien ajan,” Elina Sivu kertoo.

Elinan asiantuntemus ja kokemus työterveyshuollosta, ajatustyötä tekevien hoidosta yhdistettynä työterveyden erikoislääkärin ja tuotantotalouden diplomi-insinöörin taustakoulutukseen tuo ainutlaatuisella tavalla terveydenhuollon, työelämän prosessien sekä ajatustyön syväymmärrystä Heltin työterveyteen.

Kati Sulin, Heltin toimitusjohtaja

“Työelämän muuttuessa kaiken aikaa, myös me kehitämme Helttiä edelleen yhä paremmaksi ajatustyön kuormitustekijöiden asiantuntijaksi. Näen lisäksi, että erityisesti ajatustyössä psykososiaalisen osa-alueen tukemiseen vaaditaan työterveyshuollon moniammatillisen tiimin lisäksi vahvasti systeemitasoon pureutuvia palveluita. Siksi Heltin ja Filosofian Akatemian muodostava työterveyden, mielen, johtamisen ja ajatustyön taitojen kokonaisuus puhuttelee ja inspiroi minua lääkärinä, ” Elina pohtii. 

“Ajatustyötä tekevien parissa työskentely on kiinnostavaa lääkärille ja luo kehittymismahdollisuuksia”

Elina sivu on jo aiemminkin työskennellyt ajatustyötä tekevien työterveyslääkärinä ja kokee sen edelleen yhä houkuttelevammaksi.

“Meissä lääkäreissä on paljon heitä, jotka kokevat psyykkisen puolen juurisyiden tunnistamisen, ennaltaehkäisevän ja oikea-aikaisen hoidon omaksi jutukseen ja missiokseen. Usein tilanne on sellainen, etteivät esimerkiksi sairauspoissaolo tai lääkitys kuvaudu tilannetta pysyvästi parantavina keinoina vaan taustalla on työhön liittyviä asioita, joiden muuttaminen toisi eniten vaikuttavuutta. Koen, että Heltissä lääkäreinä voimme aidosti vaikuttaa siihen, että kun tunnistamme juurisyyn, voimme paitsi tukea yksilöä oikea-aikaisin keinoin mutta saamme moniammatillisen tiimin avulla ratkottua myös työyhteisötason, johtamisen tai organisaation systeemitason asioita. Näin meillä on työkalupakissamme enemmän keinoja auttaa yksilöä, sillä suora yhteys muihin Heltin asiantuntijoihin, kuten psykoterapeutteihin, psykologeihin sekä johtamisen ja työn tekemisen taitojen asiantuntijoihin nopeuttaa hoidon etenemistä” Elina kertoo.

“Koen, että Heltissä lääkäreinä voimme aidosti vaikuttaa siihen, että kun tunnistamme juurisyyn, voimme paitsi tukea yksilöä oikea-aikaisin keinoin mutta saamme moniammatillisen tiimin avulla ratkottua myös työyhteisötason, johtamisen tai organisaation systeemitason asioita. “

Elina Sivu, Heltin työterveyspalveluiden lääketieteellinen johtaja

“Nopeassa tahdissa tapahtuvat työelämän muutokset kohdistuvat erityisesti tietointensiivistä työtä tekeviin. Heltissä koen pääseväni, yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa, tukemaan suoraan tällaista työtä tekeviä sekä heidän työpaikkojaan.  Heltin ammattilaiset ovat jo nyt ajatustyön erikoisosaajia, mutta jatkossa syvennämme tätä osa-aluetta entisestään sillä työelämä jatkaa muuttumistaan ja haluamme olla kaiken aikaa mieluummin muutama askel edellä kuin perässä,” Elina jatkaa.

“Haluan oman työkokemukseni kautta tuoda toimintaamme  uusia ajatuksia, joiden avulla voimme jatkaa timantin hiomista yhä paremmaksi. Haluamme olla asiakasyrityksillemme aito kumppani, joka tukee kokonaisvaltaisesti niiden tärkeintä resurssia – työntekijöidensä työkykyä. Tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi sekä niiden saavuttamiseksi, jotta jokaisen organisaation erityispiirteet tulevat parhaalla mahdollisella tavalla huomioiduiksi.”

Yhteinen arvopohja 

Toimitusjohtaja Kati Sulin toteaa, että Sivun asiantuntemus vahvistaa Heltin kykyä tarjota ajatustyöhön erikoistuneita ja Heltin arvojen mukaisia työterveyden palveluita. “Olemme Heltissä vahvasti arvoilla johdettu työpaikka. Lääketieteellisen johtajan ja johtavan työterveyslääkärin rooli keskittyy Heltissä paitsi hoidon laatuun, mutta myös moniammatillisen yhteistyön, työterveyden asiantuntijoiden työhyvinvoinnin, työterveyden tuotannon prosessien ja palvelukokemuksen kehittämiseen. Tässä tehtävässä tarvitaan kaikkien arvojemme, Lemmen, Hehkun, Pokan ja Tarmon tuomista osaksi arkea sekä niiden kautta elämistä. Elinassa yhdistyvät nämä ominaisuudet.”

“Heltin arvot luovat pohjan onnistuneelle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa, mutta toimivat samalla myös oman työyhteisömme tunnelman luojina. Hehku näkee mahdollisuudet, Tarmo kannustaa tavoittelemaan niitä, Lempi huolehtii palautumisesta ja Pokka maustaa matkaa rohkeilla visioilla. Tarvitsemme näitä kaikkia painotuksen vaihdellessa tilanteesta riippuen. Itseäni puhuttelee tässä hetkessä eniten Pokka, sillä työelämän muutoksen pyörteissä on pystyttävä rohkeaan ajatteluun – Lemmellä matkaa tukien.”

Elina Sivun nimitys vahvistaa Heltin sitoutumista modernia työelämää tukevien työterveyspalveluiden tarjoamiseen. Hänen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa tukevat Heltin visiota olla työterveyshuollon edelläkävijä, erityisesti ajatustyöläisten tarpeiden ymmärtämisessä ja palvelemisessa.

Lisätietoja antavat:

Kati Sulin

Heltin toimitusjohtaja

kati.sulin@heltti.fi

040 5858 488

Elina Sivu

Heltin lääketieteellinen johtaja

elina.sivu@heltti.fi

044 7611 291