Ensiapukoulutukset ja ensiapukurssit työpaikoille

Onhan työpaikallasi riittävästi ensiaputaitoisia työntekijöitä?

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava riittävästä ensiapuvalmiuden toteuttamisesta. Suositus on, että vähintään 5 prosenttia työpaikan henkilöstöstä on saanut ensiapukoulutuksen. Ensiapuvalmius tuleekin varmistaa jokaisella työpaikalla, jokaisessa toimipisteessä ja jokaisessa työvuorossa. Ensiapukoulutukset parantavat lisäksi työpaikan työturvallisuutta – myös toimisto- ja asiantuntijatyössä.

Heltin työterveyden asiakkaana yrityksesi ja henkilöstösi saa Suomen Punaisen Ristin yleiset ensiapukurssit ja ensiapukoulutukset sekä työpaikkakohtaiset tilauskoulutukset erikoishintaan.

Avoimet koulutukset   Tilauskoulutukset

extraimage

SPR:n ensiapukurssit erikoishintaan Heltin asiakkaille

SPR Ensiapukurssien sisällöt ja kouluttajat täyttävät Kelan ja sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa. Heltti suosittelee SPR:n ensiapukursseja.

Miksi valita SPR:n ensiapukoulutus?

 • SPR:n ensiapukoulutukset ovat sertifioutuja ja laadukkaita
 • kaikki kouluttajat täyttävät Kelan vaatimukset
 • Punainen Risti Ensiapu on osa Suomen Punaisen Ristin ja koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. SPR Ensiapu kouluttaa auttajia, jotka uskaltavat ja osaavat toimia yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa.
 • SPR Ensiavun toimintaa ohjaavat Punaisen Ristin periaatteet, eettiset toimintaohjeet ja halu suojella elämää.
 • SPR Ensiapukurssien ja -koulutusten tuotto ohjataan Punaisen Ristin kotimaan valmius- ja ystävätoimintaan. Osallistumalla Punaisen Ristin ensiapukoulutukseen, olet osa avun ketjua.

Työpaikoille relevantit ensiapukurssit

Heltin asiakkaana saat alennusta ensiapukurssien hinnoista sekä myös työpaikkakohtaisista tilauskoulutuksista.

Tutustu ensiapukursseihin ja niiden sisältöön tarkemmin. Heltin alennuskoodilla työpaikkasi ja henkilöstösi saa -10€ / osallistuja avoimista koulutuksista ja verkkokoulutuksista. Saadaksenne sopimushinnan, tulee ilmoittautumisessa käyttää erillistä alennuskoodia. Heltin alennuskoodit löydät myös klikkaamalla kurssikohtaisen infon auki.

SPR Ensiapukurssi EA 1®

SPR Ensiapukurssi EA 1® sisältää laajasti erilaisia ensiavun aiheita ja innostaa oppimaan elämän tärkeimpiä taitoja teorian sekä monipuolisten käytännön harjoitusten avulla. Ensiapukurssin suorittamisesta saa SPR ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

Koulutus on kaksipäiväinen, jossa ensimmäinen päivä sisältää kattavasti hätäensiavun aiheita ja harjoituksia, toisena päivänä käydään läpi arjen tapaturmia ja muita ensiavun tilanteita, kuten palovammojen ja myrkytysten ensiapua. Kurssille voit tulla ilman aiempaa ensiapukoulutusta.

 • haluat oppia ensiaputaitoja ja sinulla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta
 • haluat oppia monipuolisesti ja joustavasti ensiavun aiheita teorian ja käytännön harjoitusten avulla
 • haluat varmistaa ensiapuosaamisen ilmeisen tapaturmariskin ympäristössä, kuten teollisuudessa, rakennusalalla, logistiikassa. lasten parissa työskennellessä sekä erilaisissa harrasteryhmissä toimiessa.

ALENNUSKOODI: Heltti2023_1

Lisätietoa SPR:n sivuilla

SPR Ensiapukurssi EA 2®

SPR Ensiapukurssi EA 2® on ensiavun jatkokurssi, jossa pääset syventämään jo oppimiasi tietoja ja taitoja. Kurssilta saat erinomaiset valmiudet toimia vaativissa ensiavun tilanteissa ja tapaturmissa. Ensiapukurssin suorittamisesta saa SPR ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

SPR Ensiapukurssi EA 2® on toiminnallinen ja käytännönläheinen ensiavun jatkokoulutus, joka sisältää runsaasti erilaisia harjoituksia ja pohdintaa vaativia tehtäviä. Huom. SPR Ensiapukurssi EA 2® koulutukseen osallistuminen vaatii voimassa olevan SPR Ensiapukurssi EA 1® -pätevyyden.

 • omaat SPR Ensiapukurssi EA 1® -pätevyyden ja haluat syventää jo opittuja ensiaputaitoja
 • haluat vahvistaa ensiapuosaamistasi työskennellessäsi erityisen tapaturmariskin työympäristössä, kuten kaivantotyöt, rakennusteollisuus, merenkulku tai tulityöt
 • haluat oppia laajemmin ensiaputaitoja vapaa-ajan harrastetoimintaan, johon liittyy erityinen tapaturmariski, kuten ratsastus, sukellus, eräopastus tai laskettelu.
 • Kurssin alussa kerrataan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, jonka jälkeen käsitellään laajemmin ensiavun aiheita vaativissa olosuhteissa toimimiseen.

ALENNUSKOODI: Heltti2023_2

Lisätietoa SPR:n sivuilla

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® koulutuksessa opit tärkeimmät tiedot ja taidot hengen pelastamiseksi. Kurssilta saat rohkeutta toimia äkillisissä hätäensiapua vaativissa tilanteissa. Ensiapukurssin suorittamisesta saa SPR ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Tällä kurssilla voit myös yhden kerran päivittää voimassa olevan SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® pätevyyden kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® sisältää hätäensiavun teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun toimenpiteiden käytännön harjoittelua kouluttajan johdolla.

 • haluat oppia ensiapua ja sinulla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta
 • haluat oppia tärkeimmät henkeä pelastavan hätäensiavun tiedot ja taidot
 • pääset mm. opettelemaan elvytystä, defibrillaattorin käyttöä, runsaan verenvuodon tyrehdyttämistä  ja tukehtuvan ensiapua.
 • haluat varmistaa ensiapuosaamisen vähäisen tapaturmariskin ympäristössä, kuten toimistossa, myymälässä, ravintolassa tai etänä työskennellessä sekä erilaisissa harrasteryhmissä toimiessasi
 • haluat päivittää SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® pätevyyden voimassaoloa kolmeksi vuodeksi eteenpäin tai kerrata jo opittuja tietoja ja taitoja.

ALENNUSKOODI LÄHIKURSSISTA: Heltti2023_4t
ALENNUSKOODI VERKKOKURSSISTA: Heltti2023_4tvk

Lisätietoa SPR:n sivuilla

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -koulutuksessa opit kattavat taidot ja saat rohkeutta äkillisissä henkeä uhkaavissa ja hätäensiapua vaativissa tilanteissa toimimiseen. Ensiapukurssin suorittamisesta saa SPR ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Tällä kurssilla voit myös yhden kerran päivittää voimassa olevan SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® pätevyyden kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sisältää laajasti erilaisia hätäensiavun aiheita ja innostaa oppimaan elämän tärkeimpiä taitoja monipuolisten harjoitusten avulla.

Kyseessä on kokopäivän kestävä hätäensiapukurssi, jossa pääset mm. opettelemaan elvytystä, defibrillaattorin käyttöä, haavojen sitomista ja erilaisten sairaskohtausten ensiapua.

 • haluat oppia hätäensiapua ja sinulla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta
 • haluat oppia monipuolisesti ja joustavasti ensiavun aiheita teorian ja käytännön harjoitusten avulla
 • haluat varmistaa ensiapuosaamisen vähäisen tapaturmariskin ympäristössä, kuten toimistossa, myymälässä, ravintolassa tai etänä työskennellessä sekä erilaisissa harrasteryhmissä toimiessasi
 • haluat päivittää SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® pätevyyden voimassaoloa kolmeksi vuodeksi eteenpäin tai kerrata jo opittuja tietoja ja taitoja.

ALENNUSKOODI LÄHIKURSSISTA: Heltti2023_8t
ALENNUSKOODI VERKKOKURSSISTA: Heltti2023_4tvk

Lisätietoa SPR:n sivuilla

SPR:n avoimet ensiapukoulutukset

Kun haluat kouluttaa vain muutamia työntekijöitäsi

SPR:n avoimet ensiapukoulutukset mahdollistavat työntekijöille joustavan mallin osallistua koulutuksiin itselleen parhaiten sopivana ajankohtana ja koulutusmuotona:

 • Avoimen koulutuskalenterin kautta työntekijä voi itse valita milloin osallistuu kurssille
 • Työntekijä voi valita verkkokoulutuksen, lähikoulutuksen tai hybridikoulutuksen
 • Kursseista saa 3 vuotta voimassaolevan todistuksen
 • Heltin asiakkaana saat alennusta avoimien koulutusten koulutusmaksusta.

Katso koulutuskalenterista tulevat koulutukset. Jokaisen kurssin kohdalla näkyy lisätietoa, kuten kurssin sisältö ja hinta.

SPR Koulutuskalenteri

10 € alennusta per henkilö Heltti-koodilla

Heltin alennuskoodit ovat:

 • SPR Ensiapukurssi EA 1®  alennuskoodi:  Heltti2023_1
 • SPR Ensiapukurssi EA 2® alennuskoodi:  Heltti2023_2
 • SPR Hätäensiapukurssi 4 t®  alennuskoodi:  Heltti2023_4t
 • SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokurssin alennuskoodi:  Heltti2023_4tvk
 • SPR Hätäensiapukurssi 8 t®  alennuskoodi:  Heltti2023_8t
 • SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokurssin alennuskoodi:  Heltti2023_8tvk

Huom! Muistathan kirjata Heltin asiakkaille suunnatun alennuskoodin ilmoittautumislomakkeen ”alennuskoodi”-kenttään ja klikkaa ”aktivoi”

Tilauskoulutus omalle työyhteisölle – lähi-, etä- ja hybritoteutuksina

Kun haluat kouluttaa suuremman joukon työntekijöistäsi

Yrityksen on ensiapukoulutus on paras vaihtoehto silloin, kun toivotte räätälöityä sisältöä ja haluatte kouluttaa kerralla isomman porukan. SPR järjestää myös painotettuja tilauskoulutuksia, jotka muodostuvat perusosuudesta sekä sinun työpaikallesi räätälöidystä osuudesta, joissa painotetaan toimialaasi erityisesti koskevia ensiaputaitoja.

 • Kurssit voidaan toteuttaa lähikoulutuksena joko Punaisen Ristin tai asiakkaan tiloissa, sekä vaihtoehtoisesti verkko- tai yhdistelmäkoulutuksina.
 • Lähikoulutusten maksimiryhmäkoko on 15 henkilöä ja verkkokoulutusten 20 henkilöä.

Tilauskoulutusten hinnat ovat kurssista, kestosta ja toteutusajankohdasta riippuen n. 645 € – 1 600 € väliltä (alv 0%). Lähikoulutukseissa hintaan lisätään kouluttajan matkakulut ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaisesti. Esimerkki hintoja:

 • SPR Hätäensiapukurssi 4 t, arkipäivänä 645 €
 • SPR Ensiapukurssi EA 1, 16 t, arkipäivänä 1 495 €

Pyydä tarjous ja kerro kurssia koskevat toiveesi tällä lomakkeella. Muistathan kirjoittaa lomakkeen koodi-kenttään “HELTTI”

 

Pyydä tarjous tilauskoulutuksesta

extraimage

Tiedätkö millä tasolla ensiapuvalmiuden pitäisi olla organisaatiossasi?

Tutustu riskiluokituksiin

Vähäisen tapaturmariskin työympäristöjä ovat esimerkiksi toimistot, myymälät ja ravintolat. Näihin työpaikkoihin ensiapukoulutukseksi sopii:

 • SPR Hätäensiapukurssi 4 t® tai SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus
 • SPR Hätäensiapukurssi 8 t® tai SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokoulutus.

Ilmeisen tapaturmariskin työympäristöjä ovat esimerkiksi rakennusalan, teollisuuden, tuotannon ja logistiikan työpaikat tai kun työskennellään lasten parissa. Näissä työpaikoissa ensiapukoulutuksen tulee olla kattavampi.

 • SPR Ensiapukurssi EA 1® on erinomainen valinta.

Erityisen tapaturmariskin työympäristöjä ovat esimerkiksi ne rakentamisen, kaivantojen ja merenkulun työt, joissa ollaan tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa tai työhön liittyy henkeä uhkaava vaara, kuten räjähdys- tai hukkumisvaara. Näille työpaikoille suosittelemme:

 • SPR Ensiapukurssi EA 1®
 • SPR Ensiapukurssi EA 2® 

Heräsikö kysymyksiä?

Kerromme mielellämme lisää

Ole meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen myynti@heltti.fi ,
tai ollessanne työterveysasiakas voitte olla suoraan yhteydessä omaan työterveyshoitajaanne