Webinaari: Muutoksen johtaminen ja psykologinen turvallisuus merkittävissä uudistuksissa

Heltti

Heltti Akatemian kolmiosaisen Johtoryhmä-webinaarisarjan viimeisessä eli kolmannessa webinaarissa keskiviikkona 5.10. klo 9-10 vieraina Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja Sanna Svahn sekä kokenut yritysjohtaja ja hallitusammattilainen Pertti Korhonen. Syvennymme studiovieraidemme kanssa muutoksen johtamiseen ja psykologiseen turvallisuuteen merkittävissä muutostilanteissa. Teema on erittäin ajankohtainen meille jokaiselle, sillä maailmantilanne heijastuu eri tavoin jokaisen työyhteisön ja organisaation arkeen.

Webinaarin voit katsoa tämän artikkelin lopusta!

Psykologinen turvallisuus ja keskinäinen luottamus ovat kuitenkin hähmäisiä käsitteitä. Samalla ne ovat käsitteitä, joista puhutaan yhä enemmän ja ne tutkitusti lisäävät tuloksellisuutta.

Johtamisen oppitunnit suurissa uudistuksissa

Elämme ajassa, jota verrataan 1970-luvun öljykriisiin. Sota, energiakriisi, inflaatio, taantuma ovat lounaspuheissamme päivittäin. Olemme tilanteessa, jossa tarvitaan vahvaa muutoskyvykkyyttä ja psykologista turvallisuutta niin organisaatio- kuin yksilötasolla. Nopeus ja reagointikyky ovat tässä ajassa keskeisiä valtteja.

Millaisia oppeja ja näkökulmia johtoryhmien vetäjillä on muutoksen johtamiseen ja psykologiseen turvallisuuteen merkittävissä uudistuksissa?

  • Miten varmistaa, että muutos toteutuu sille asetetuissa tiukoissa aikaraameissa ja saavuttaa onnistuneesti sille asetetut tavoitteet?
  • Kuinka konkreettisesti kehittää johtoryhmän keskinäistä luottamusta ja psykologista turvallisuutta siten, että se mahdollistaa laadukkaamman yhteisajattelun ja tuloksellisemman transformaatiotyöskentelyn?

Selkeyttä psykologisen turvallisuuden hähmäisyyteen

Psykologista turvallisuuden vaikutusta on tutkittu mm. sairaalaympäristössä (mm. Susan Wheelan). Tiimit, joilla keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus on korkeammalla onnistuvat pelastamaan enemmän ihmiselämiä tehohoidossa kuin vastaavat tiimit, joilla psykologinen turvallisuus on matalammalla. Tutkitusti pelko lamaannuttaa analyyttistä ajattelua, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä (lähde: Amy Edmondson). Kaikki osaamisia joiden tarve korostuu isoissa muutoksissa.

Psykologinen turvallisuus ja keskinäinen luottamus ovat kuitenkin hähmäisiä käsitteitä. Samalla ne on käsitteitä, joista puhutaan yhä enemmän ja ne tutkitusti lisäävät tuloksellisuutta. Mitä ja kuinka – näihin haemme yhdessä vastauksia seuraavassa webinaarissamme.

Tämä webinaari on suunnattu niille, jotka ovat parhaillaan harkitsemassa liiketoimintansa muokkaamista taantumakestävämmäksi.

Se on myös tarkoitettu niille, jotka suunnittelevat organisaationsa uudistamista vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia.

Lisäksi se tarjoaa arvokasta tietoa niille, jotka haluavat varmistaa, että heidän organisaationsa toimintakulttuuri ja henkilöstökokemus tukevat kilpailukykyä sekä osaaja- että asiakaskokemusnäkökulmasta.

Katso webinaari tästä

Jotta voit katsoa sisällön, hyväksy ensin nämä evästeet: statistics, marketing

Poimi tästä vinkit

Onnistu uudistuksissa

  1. Psykologinen turvallisuus on avaintekijä onnistuneessa muutoksen johtamisessa. Tutkimusten mukaan tiimit, joilla on korkea keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus, suoriutuvat paremmin muutoksista. Panosta organisaation ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, jotta työntekijät voivat ilmaista ajatuksiaan avoimesti.
  2. Nopeus ja reagointikyky: Nykyaikana nopeus ja reagointikyky ovat keskeisiä menestyksekkään transformaation avaimia. Johtoryhmän on oltava valmis tekemään päätöksiä nopeasti ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Aseta selkeät tavoitteet ja aikataulut, jotka tukevat tehokasta muutosta.
  3. Rakenna luottamusta johtoryhmässä: Johtoryhmän välinen luottamus on kriittinen tehokkaan muutoksen johtamisen kannalta. Kehitä johtoryhmän keskinäistä luottamusta konkreettisin toimin, kuten avoimella kommunikaatiolla, yhteistyöllä ja vastuunjakamisella. Luotettava johtoryhmä luo vankan pohjan organisaation laadukkaalle yhteistyölle.
  4. Aikataulujen hallinta: Muutoksen onnistumisen kannalta on olennaista hallita aikatauluja tehokkaasti. Aseta realistiset, mutta tiukat aikaraamit, ja varmista, että ne ovat linjassa muutoksen tavoitteiden kanssa. Seuraa edistymistä säännöllisesti ja tee tarvittavat sopeutukset aikatauluihin.