Tiedote: Heltti ja Filosofian Akatemia yhdistyvät Suomen johtavaksi ajatustyön asiantuntijayritykseksi

Henna Ojala

Ajatustyöpaikkoihin keskittynyt Työterveysyritys Heltti ostaa valmennuksiin ja konsultointiin erikoistuneen Filosofian Akatemian. Yhdessä yritykset pystyvät entistä kokonaisvaltaisemmin auttamaan ajatustyöorganisaatioita ennaltaehkäisemään työuupumusta ja mielenterveysperustaisia sairauspoissaoloja sekä vahvistamaan työmotivaatiota ja hyvinvointia. 

Heltti ja Filosofian Akatemia muodostavat Suomen johtavan ajatustyön asiantuntijayrityksen, jonka palvelut kattavat niin yksilöt, esihenkilöt kuin johtamisen ja organisaatioiden kehittämisenkin. Uusi kokonaisuus työllistää yli 200 työelämän asiantuntijaa psykologeista lääkäreihin, työterveyshoitajiin, organisaatiokehittäjiin ja terapeutteihin. 

Yritysjärjestelyssä Heltti ostaa Filosofian Akatemian, jonka osakkaat siirtyvät Heltin osakkeenomistajiksi. Heltti on jatkossakin täysin suomalaisessa omistuksessa, ja suuri osa yhtiön osakkeista työntekijöillä. Heltin ja Filosofian Akatemian yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2023 on arviolta 13 miljoonaa euroa.

Yksi Heltin perustajista ja Heltin hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi, Heltin toimitusjohtaja Kati Sulin, Filosofian Akatemian perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja Lauri Järvilehto ja Filosofian Akatemian perustajajäsen Frank Martela.

”Jaamme yhteisen mission auttaa yrityksiä kasvamaan inhimillisesti. Filosofian Akatemian tutkimusperäinen valmennusosaaminen täydentää erittäin hyvin vahvaa työhyvinvoinnin edistämisen osaamistamme. Yhdessä meillä onkin entistä paremmat valmiudet vastata vauhdilla kehittyvän työelämän haasteisiin. Kuljemme siinä mielessä vastavirtaan, että työterveysalan konsolidaatio tarkoittaa lähes aina perinteiseen sairaudenhoitoon keskittyvien kilpailijoiden ostamista ja maantieteellistä laajentumista”, sanoo Heltin hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi, joka on yksi yrityksen perustajista.

Organisaatioiden pitää huolehtia siitä, ettei ihminen jää passiiviseksi tietotyöläiseksi, vaan kasvaa aktiiviseksi ajatustyöntekijäksi.

Lauri Järvilehto, Filosofian Akatemian perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja

”Työuupumus ja jatkuvasti lisääntyvät mielenterveysperustaiset sairauspoissaolot ravistelevat erityisesti aloja ja organisaatioita, joissa ajatustyö on pääosassa. Samaan aikaan asiantuntijoista on huutava pula maamme vinoutuneen ikärakenteen takia. Onneksi yhä useampi organisaatio on ryhtynyt ratkomaan tätä haastavaa yhtälöä panostamalla ennaltaehkäiseviin toimiin. Juuri niihin tarjoamme ratkaisuja työyhteisövalmennuksista organisaation kehittämiseen ja mielen palveluihin – perinteistä työterveyshuoltoa unohtamatta”, Heltin toimitusjohtaja Kati Sulin kertoo.

Tällä hetkellä työelämässä aiheuttavat paineita Suomen sakkaava talous ja heikentyvä työllisyys. Vielä enemmän monia ajatustyöläisiä kuitenkin ahdistaa tekoälyn esiinmarssi.

”Tekoälyn vallankumous haastaa työelämää perusteellisesti, kun suorittava tietotyö jää yhä useammin tekoälyratkaisuille. Kyky luovaan ja kriittiseen ajatteluun sekä ajattelun rajojen haastamiseen ovat nousemassa työelämän merkittävimmiksi avaintaidoiksi. Organisaatioiden pitää huolehtia siitä, ettei ihminen jää passiiviseksi tietotyöläiseksi, vaan kasvaa aktiiviseksi ajatustyöntekijäksi. Uudella asiantuntijayhteisöllämme on ainutlaatuinen tilaisuus tukea suomalaisen työelämän siirtymistä tietotyöstä ajatustyöhön”, Filosofian Akatemian perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja Lauri Järvilehto sanoo.

Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Liisa Arponen ja Heltin toimitusjohtaja Kati Sulin.

Heltillä ja Filosofian Akatemialla on yhteensä 1 400  asiakasyritystä, joissa työskentelee kymmeniä tuhansia ajatustyön tekijöitä. ”Yhdistymisessämme syntyvä synergia tarkoittaa parempaa ja kattavampaa palvelua asiakkaillemme. Olemme entistä tiiviimmin organisaatioiden pulssilla, ja pystymme aiempaa kokonaisvaltaisemmin puuttumaan esiin nousevien haasteiden ja kipupisteiden juurisyihin. Tällaisia pinnan alla vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi epäselvät roolit ja vastuut, huonosti organisoitu työ, työntekijöitä passivoiva johtaminen tai luottamusta rapauttava yrityskulttuuri”, Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Liisa Arponen sanoo.

Uudella asiantuntijayhteisöllämme on ainutlaatuinen tilaisuus tukea suomalaisen työelämän siirtymistä tietotyöstä ajatustyöhön.

Lauri Järvilehto, Filosofian Akatemian perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja antavat

toimitusjohtaja Kati Sulin, Heltti
040 585 8488, kati.sulin@heltti.fi

hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi, Heltti
040 756 7809, timo.lappi@heltti.fi

hallituksen puheenjohtaja Lauri Järvilehto, Filosofian Akatemia
040 770 9771, lauri.jarvilehto@filosofianakatemia.fi 

toimitusjohtaja Liisa Arponen, Filosofian Akatemia
044 230 5727, liisa.arponen@filosofianakatemia.fi

Lue ja kuuntele lisää aiheesta

LUE TIEDOTE KOKONAISUUDESSAAN STT INFOSTA

UUTINEN KAUPPALEHDESSÄ

Kuuntele Työpuhelu-podcastin ensimmäisistä jaksoista taustaa yhdistymisestä ja tulevaisuuden visioista:

Jotta voit katsoa sisällön, hyväksy ensin nämä evästeet: statistics, marketing
Jotta voit katsoa sisällön, hyväksy ensin nämä evästeet: statistics, marketing

Lisätietoa yrityksistä

Heltti

Vuonna 2013 perustettu Heltti on erikoistunut ihmisten ja ajatustyöpaikkojen hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Heltti palvelee organisaatioita ja yksityishenkilöitä. Työpaikoille Heltti tarjoaa työkykyä palveluna –työkykyjohtamisen asiantuntijapalveluita, ajatustyöhön erikoistunutta työterveyttä, mielen hyvinvoinnin palveluita, terapiapalveluita sekä johtamisen kehittämispalveluita. Yksityishenkilöille Heltti tarjoaa kattavat terapiapalvelut ja mielen palvelut. Lisäksi Heltin mielen ammattilaiset tuottavat lähes joka viikonpäivä maksutonta psykoedukatiivista mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin sisältöä Instagramissa, YouTubessa sekä Spotifyssa. Sisällöt tavoittavat satoja tuhansia ihmisiä joka kuukausi. 

Heltti työllistää noin 200 eri alojen asiantuntijaa: psykoterapeutteja ja psykologitaustaisia lyhytterapiaan kouluttautuneita mielenterveyden ammattilaisia, organisaatiopsykologeja, työterveyden ammattilaisia lääkäreistä työterveyshoitajiin, työterveyspsykologeihin ja fysioterapeutteihin sekä sairaanhoitajiin.

Vuonna 2021 Heltti yhdistyi lyhytterapeuttisen työotteen edelläkävijän ja terapiapalveluiden tarjoajan Shortumin kanssa. Heltin liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja vuonna 2022 sen liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa.

heltti.fi
with.heltti.fi

Filosofian Akatemia

Filosofian Akatemia Oy on vuonna 2009 perustettu organisaatiokehittämisen asiantuntija, jonka missiona on rakentaa inhimillisempää työelämää. Akatemia tarjoaa valmennus-, konsultointi- ja tutkimuspalveluita organisaatioille, joiden tavoitteena on pysyä hyvinvoivina ja uudistumiskykyisinä muuttuvassa maailmassa. 

Filosofian Akatemian toiminta pohjautuu tieteeseen sekä ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihmiset haluavat tehdä työnsä hyvin, kun siihen tarjotaan mahdollisuus. Asiantuntijuuden ytimessä on ihmisen sisäinen motivaatio sekä ymmärrys siitä, minkälaiset rakenteet, toimintatavat ja johtamiskäytänteet tukevat työntekijöiden itseohjautuvuutta, jatkuvaa kehittämistä ja muutoskyvykkyyttä.

Filosofian Akatemia palvelee vuositasolla satoja asiakasorganisaatioita ja sen toteuttamiin valmennuksiin osallistuu tuhansia työntekijöitä ja esihenkilöitä sekä satoja tiimejä ja johtoryhmiä vuosittain. Uutiskirjeiden, podcastien ja maksuttomien webinaarien kautta tavoitetaan lisäksi kymmeniä tuhansia työelämän tapahtumista kiinnostunutta.

Vaikuttamistyötä Filosofian Akatemialla tekevät muiden muassa Frank Martela (FT, VTT, hyvinvoinnin psykologian dosentti, Aalto-yliopiston apulaisprofessori), Karoliina Jarenko (VTM), Lauri Järvilehto (FT, Aalto-yliopiston työelämäprofessori), Iida Mäkikallio (PsM) ja Peter Kenttä (TkT). 

Yrityksen liikevaihto vuonna 2022 oli 1,3 miljoonaa euroa.

filosofianakatemia.fi