Ajatustyö

Sini Lindholm | 27.4.2023

Organisaatioilmiöitä osa 37: Identiteettien kohtaaminen

Tämän viikon organisaatioilmiöissä käsitellään kysymystä identiteetistä, miten ammatillinen identiteetti kohtaa organisaation identiteetin. Tässä ajan hetkessä moni organisaatio on erilaisten muutosten keskellä.

Viime viikkojen muutoskeskusteluissa olemme asiakkaan kanssa keskustelleet usein muutoksen kolmesta tasosta, joilla muutoksen tulisi onnistuakseen tapahtua: Asia-, tunne- ja identiteettitaso. Moni organisaatiouudistus valitettavasti epäonnistuu ja yksi keskeinen sudenkuoppa on se, että Muutos nähdään lineaarisena projektina, jossa ennakkoon tehtyä suunnitelmaa implementoidaan. Näissä caseissa muutosta lähestytään asiatasolla.

Muutoksen keskiössä ovat ihmiset ja tällöin pelkästään lineaarinen, asiatason lähestymistapa ei riitä.
Asiatason lisäksi muutosta on tärkeä lähestyä tunne- ja identiteettitasolla. Juuri identiteettitasolla muutos voi toisinaan olla haastavinta. Identiteettitasolla tarkastelun kohteeksi tulee, kuinka henkilöiden oma ammatillinen identiteetti ja uudistuvan organisaation identiteetti kohtaavat.

Organisaatioidentiteettiä tarkasteltaessa mm. seuraavat kysymykset nousevat pohdittavaksi:

  • Miten määrittelisimme organisaatiomme identiteetin? Jos kysyisimme tämän kysymyksen henkilöstöltämme, miten erilaisia kuvauksia tähän mahdollisesti saisimme. Tai onko organisaatiollamme identiteettiä? Mitä jos se onkin epämääräinen, häilyvä, tunnistamaton?
  • Mikä on organisaatiomme olemassa olon tarkoitus? Miksi olemme olemassa yhdellä lauseella kuvattuna? Esimerkiksi monitoimialayhtiöissä tämä saattaa tuottaa kipua – miten löytää ja määritellä sellainen missio, olemassa olon tarkoitus, joka resonoi riittävästi yhtiön monialaisuus ja ihmisten erilaisuus huomioiden.
  • Miten meidän jokaisen ammatillinen identiteetti pääsee toteutumaan organisaatiossamme? Mille meidän sydän sykkii, mihin ammatillinen palomme meitä johtaa ja onko se linjassa organisaation identiteetin ja mission kanssa?
  • Pääseekö ammatillinen identiteettini kukoistamaan organisaatiossamme vai joudunko muokkaamaan sitä, jotta se vastaisi paremmin organisaation odotuksia?

Ammatillinen identiteetti on kuin lempivaatteet – niiden päällepukemista odottaa ja niiden toivoo tuovan ympäristöön iloa ja hehkua. Jos oma ammatillinen identiteetti ei pääse kukoistamaan organisaatiossa, on vaarana että joko ihminen näivettyy tai vaihtaa maisemaa.

Joskus tyytymättömyyden taustalla voi juurikin olla tämä ammatillisen ja organisaatioidentiteetin kohtaamattomuus. Silloin voi olla hyvä aika nostaa kytkintä ja löytää omaa ammatillista identiteettiä paremmin mahdollistava organisaatio. Meillä ei ole kuitenkaan hukattavana ihmisten potentiaalia ja niinpä toivoisikin, että laittaisimme muutoksessa paukkuja enemmän muutoksen pohtimiseen asiatason lisäksi tunne- ja identiteettitasolla.

Välillä organisaatioissa pyritään turhan voimakkaasti rutistamaan kaikki One Company -mentaliteetin alle. Tällöin syntyy kipuilua, kun ihmiset eivät koe riittävästi samaistumispintoja One company-henkeen. One company henki saattaa myös jäädä turhan pliisuksi ja hajuttomaksi. One company -mentaliteetin lisäksi on ok löytää ns. alakulttuureja ja ryhmiä, joihin ihmiset voivat kokea vahvaa samaistumista ja näin halua antaa itsestään parastaan.

Ammatillinen identiteetti on kuin lempivaatteet – niiden päällepukemista odottaa ja niiden toivoo tuovan ympäristöön iloa ja hehkua.

Jos oma ammatillinen identiteetti ei pääse kukoistamaan organisaatiossa, on vaarana että ihminen joko näivettyy tai vaihtaa maisemaa.

Kukoistuksen kulttuuri syntyy ihmisistä, joiden sydän sykkii yrityksen missiolle.

Pidetäänhän huolta, että missio on sellainen, johon organisaation eri osat samaistuvat. Antoisa missio maistuu ja tuntuu ja antaa vahvan merkityksellisyyden kokemuksen työhön päivittäin. Olisi mukava kuulla kommenttikenttään, miksi Sinä menet joka aamu töihin ja mikä on teidän organisaationne olemassa olon tarkoitus.

Me Helttinä olemme olemassa auttaaksemme ihmisiä ja ajatustyöpaikkoja voimaan paremmin. Minä avaan silmäni joka arkiaamu innolla siksi, että saan olla Heltin mission mukaisesti auttamassa asiakasorganisaatioitamme uudistumaan sekä tukemassa tiimiläisteni onnistumista työssään.

Sini Lindholm

Sini Lindholm: Sini on kokenut kokenut organisaatiopsykologi sekä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, jonka intohimona on olla tekemässä työelämästä elinvoimaisempaa. Sinin kohtaat yrityskultturin, johtamisen ja johtoryhmien kehittämisprojekteissa sekä esihenkilöiden valmennuksissa. Sini on erikoistunut johtoryhmien ja johtoryhmien dialogin kehittämiseen sekä tukemiseen.