Identiteettien kohtaaminen

Tytti Kuusinen

Monet organisaatiot ovat tällä hetkellä muutosten edessä tai muutosten keskellä. Muutoksiin suhtaudutaan usein asiatasolla, vaikka muutoksen keskiössä ovat ihmiset. Tässä blogissa käsitelläänkin kysymystä identiteetistä: miten ammatillinen identiteetti kohtaa organisaation identiteetin ja mikä rooli identiteetillä on muutoksessa?

Viime viikkojen muutoskeskusteluissa olemme asiakkaan kanssa keskustelleet usein muutoksen kolmesta tasosta, joilla muutoksen tulisi onnistuakseen tapahtua: Asia-, tunne- ja identiteettitaso. Moni organisaatiouudistus valitettavasti epäonnistuu ja yksi keskeinen sudenkuoppa on se, että muutos nähdään lineaarisena projektina, jossa ennakkoon tehtyä suunnitelmaa implementoidaan. Näissä caseissa muutosta lähestytään asiatasolla.

Muutoksen keskiössä ovat ihmiset ja tällöin pelkästään lineaarinen, asiatason lähestymistapa ei riitä.
Asiatason lisäksi muutosta on tärkeä lähestyä tunne- ja identiteettitasolla. Juuri identiteettitasolla muutos voi toisinaan olla haastavinta. Identiteettitasolla tarkastelun kohteeksi tulee, kuinka henkilöiden oma ammatillinen identiteetti ja uudistuvan organisaation identiteetti kohtaavat.

Organisaatioidentiteetistä puhuttaessa pohditaan usein seuraavaa:

  • Miten määrittelisimme organisaatiomme identiteetin? Jos kysyisimme tämän kysymyksen henkilöstöltämme, miten erilaisia kuvauksia tähän mahdollisesti saisimme. Tai onko organisaatiollamme identiteettiä? Mitä jos se onkin epämääräinen, häilyvä, tunnistamaton?
  • Mikä on organisaatiomme olemassaolon tarkoitus? Miksi olemme olemassa yhdellä lauseella kuvattuna? Esimerkiksi monitoimialayhtiöissä tämä saattaa tuottaa kipua – miten löytää ja määritellä sellainen missio, olemassa olon tarkoitus, joka resonoi riittävästi yhtiön monialaisuus ja ihmisten erilaisuus huomioiden.
  • Miten meidän jokaisen ammatillinen identiteetti pääsee toteutumaan organisaatiossamme? Mille meidän sydän sykkii, mihin ammatillinen palomme meitä johtaa ja onko se linjassa organisaation identiteetin ja mission kanssa?
  • Pääseekö ammatillinen identiteettini kukoistamaan organisaatiossamme vai joudunko muokkaamaan sitä, jotta se vastaisi paremmin organisaation odotuksia?

Ammatillinen identiteetti on kuin lempivaatteet – niiden päällepukemista odottaa ja niiden toivoo tuovan ympäristöön iloa ja hehkua. Jos oma ammatillinen identiteetti ei pääse kukoistamaan organisaatiossa, on vaarana että joko ihminen näivettyy tai vaihtaa maisemaa.

Joskus tyytymättömyyden taustalla voi juurikin olla ammatillisen ja organisaatioidentiteetin kohtaamattomuus

Silloin voi olla hyvä aika nostaa kytkintä ja löytää omaa ammatillista identiteettiä paremmin mahdollistava organisaatio. Meillä ei ole kuitenkaan hukattavana ihmisten potentiaalia ja niinpä toivoisinkin, että laittaisimme muutoksessa paukkuja enemmän muutoksen pohtimiseen asiatason lisäksi tunne- ja identiteettitasolla.

Välillä organisaatioissa pyritään turhan voimakkaasti rutistamaan kaikki One Company -mentaliteetin alle. Tällöin syntyy kipuilua, kun ihmiset eivät koe riittävästi samaistumispintoja One company -henkeen. One company -henki saattaa myös jäädä turhan pliisuksi ja hajuttomaksi. One company -mentaliteetin lisäksi on ok löytää ns. alakulttuureja ja ryhmiä, joihin ihmiset voivat kokea vahvaa samaistumista ja näin halua antaa itsestään parastaan.

Ammatillinen identiteetti on kuin lempivaatteet – niiden pukemista odottaa ja niiden toivoo tuovan ympäristöön iloa ja hehkua.

Jos oma ammatillinen identiteetti ei pääse kukoistamaan organisaatiossa, on vaarana että ihminen joko näivettyy tai vaihtaa maisemaa.

Kukoistuksen kulttuuri syntyy ihmisistä, joiden sydän sykkii yrityksen missiolle

Pidetäänhän huolta, että missio on sellainen, johon organisaation eri osat samaistuvat. Antoisa missio maistuu ja tuntuu ja antaa vahvan merkityksellisyyden kokemuksen työhön päivittäin. Olisi mukava kuulla kommenttikenttään, miksi Sinä menet joka aamu töihin ja mikä on teidän organisaationne olemassaolon tarkoitus.