Monimuotoisuuden inklusiivinen johtaminen

Tytti Kuusinen

Kuten tiedetään, monimuotoisuus mahdollistaa organisaatioissa uusia innovaatioita, ratkaisuja, onnistumisia ja lopulta myös tuloksentekokykyä.

Tässä blogissa monimuotoisuutta tarkastellaan kognitiivisen diversiteetin näkökulmasta. Kognitiivisella diversiteetillä tarkoitetaan erilaisia ajattelu- ja tiedon käsittelytapoja. Miten kognitiivista monimuotoisuutta voisi hyödyntää ja huomioida arjessa mahdollisimman hyvin?

On tärkeää ymmärtää, miten erilaisten ajattelu- ja tiedonkäsittelytapojen huomioiminen voi vahvistaa työyhteisöä ja johtamista. Tässä blogissa käymmekin läpi arjen esimerkkejä ja tarjoamme sinulle käytännön vinkkejä, jotka auttavat edistämään kognitiivista monimuotoisuutta niin kollegana toimiessa kuin lähijohtajan roolissakin.

Millaisia ominaisuuksia monimuotoisuuden inklusiiviseen johtamiseen kuuluu?

Monimuotoisuuden johtamiseen – ja monimuotoisuutta mukaanottavaan johtamiseen – on yhdistetty ainakin seuraavia johtamisen ominaisuuksia, jotka toimivat hyvin myös kollega-näkökulmasta:

  • Empatia = Kyky ymmärtää ja osoittaa herkkyyttä sekä arvostusta muiden näkökulmia, ajatuksia ja huolia kohtaan.
  • Suhteiden rakentaminen = Kyky rakentaa suhteita ja luottamusta erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa.
  • Oppimissuuntautuneisuus = Uteliaisuus oppia ja kehittyä, sekä avoimuus ympäröivää maailmaa kohtaan.
  • Ennakkoluulottomuus = Suvaitsevaisuus ja tuomitsemattomuus muiden näkemyksiä kohtaan ja kyky välttää olettamuksia sekä ennakkokäsityksiä käsitellen jokaista yksilöä ja tilannetta yksilöllisesti.
  • Mielen maltti = Tunteiden hallitseminen haastavissa tilanteissa rauhallisuutensa säilyttäen, koska tunteet tarttuu.
  • Joustavuus = Kykyä sopeuttaa lähestymistapaansa, tyyliään ja käyttäytymistään tilanteen ja yksilön mukaan ja löytää ratkaisuja tilanteen erityislaatuisuus huomioiden.

Näitä samoja ominaisuuksia tarvitsemme vahvasti myös nopeasti muuttuvassa, ennakoimattomassa sekä komplekisessa työelämässä.

Ohessa muutamia käytännönläheisiä arjessa toteutettavia vinkkejä, joita sekä työyhteisössä kollegana että lähijohtajana voi hyödyntää.

  1. Validoi yksilöiden kokemuksia ja ajatuksia olemalla kiinnostunut näistä. Utelias mieli mahdollistaa uusia lähestymistapoja. Kuten Amy Edmondson on kehottanut “Be a I do not knower”
  2. Hae ymmärrystä yhteistyön tavoista kuten esimerkiksi siitä, miten yksilöt toivoo palautetta. Älä pakota ihmisiä itsesi näköiseen muottiin.
  3. Kannusta yksilöitä tunnistamaan ja kertomaan vahvuutensa sekä itselleen parhaimmat oppimistyylit. Tämä edesauttaa muotoilemaan työtä vahvuuksien varaan. Usein ainakin ryhmissä pystymme myös rakentamaan toistemme vahvuuksien varaan ja kompensoimaan toisiamme, kunhan vain ensin ymmärrämme niitä. 
  4. Tarjoa mahdollisimman suuri autonomia ja sitä kautta oma tapa tehdä asioita, se edesauttaa motivoitumista. Selkeät tavoitteet ovat tärkeät mutta reitin keksiminen sinne pääsemiseksi voi olla yksilölle hyvin voimaannuttavaa.