Mielenhuoltoa työsuhde-etuna?

Mindy huoltaa yksilöä ja organisaatiota

Mielenterveydelliset syyt ovat paitsi Suomen yleisin syy sairauspoissaoloihin, myös yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeeseen. Nämä haasteet koskevat monia meistä, vähintään välillisesti työkavereidemme ja verkostoidemme kautta. Painopiste tukipalveluissa on vahvasti yksilötason tuessa. Kestävä paremminvointi ei synny kuitenkaan ainoastaan yksilöitä auttamalla. Tutkimuksistakin tiedämme että parasta ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä organisaatiotasolla on kehittää itse työtä, työyhteisöjä, johtamista ja organisaatiokulttuuria.

Mindy mielenhuolto ratkoo työelämän mielenterveyshaastetta yksilöiden ja työpaikkojen tasoilla:

 • Mindy auttaa työnantajaa ymmärtämään datan kautta, mitä työpaikalla voidaan tehdä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.
 • Yksilöille vaikuttavaa, lyhytterapeuttiseen työotteeseen perustuvaa matalan kynnyksen keskusteluapua eri elämäntilanteisiin.
 • Erityisesti johtotehtävissä ja esihenkilötyössä työskenteleville omaa johtajuutta kehittävää keskustelutukea ja sparrausta erilaisiin arjessa vastaantulevin tilanteisiin. Hyvä esihenkilötyö on nimittäin tehokkaasti mielenterveyttä tukevaa tekemistä työpaikoilla.

 

Haluatko kuulla lisää?

Mitä Mindy sisältää?

Mindy sisältää yksilövalmennuksia työntekijöille, sparraukset organisaatiolle sekä aloituswebinaarin ja viestintäpaketin. Ei aloitusmaksua!

Työntekijälle

Matalan kynnyksen keskusteluapua eri elämäntilanteissa kokeneen mielen ammattilaisen kanssa. Neljä vaikuttavaa, lyhytterapeuttiseen työotteeseen perustuvaa tapaamiskertaa, joiden aikana pureudutaan mielen haasteisiin ja haetaan konkreettisia ratkaisuja. Käynneistä ei tehdä Kanta-merkintöjä.

Mindy Mielitaidot

Esihenkilötyön tueksi

Työnantajalle

Organisaatiosparraus HR:lle ja/tai muille avainhenkilöille kolmen kuukauden välein. Sparrauksessa kokeneet organisaatiopsykologian asiantuntijamme auttavat hahmottamaan Mindy-käyntien datan perusteella työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä ja organisaation kehittämisen kokonaiskuvaa.

Lue lisää sparrauksesta

Varaa Mindy-esittely

Keitä Mindyn asiantuntijat ovat?

Jokainen Mindy-valmentaja on pohjakoulutukseltaan laillistettu psykologi, jonka lisäksi valmentajilla on erilaisia jatkokoulutuksia, mm. tohtorin väitöskirja tai psykoterapeuttiopinnot. Mindyn Organisaatiosparrauksia puolestaan tekevät kokeneet ajatustyöhön erikoistuneet Heltin organisaatiopsykologit.

Mindy-valmentajat

Organisaatiosparraajat

Mindystä sanottua

“Sosiaalinen vastuullisuus on strategiamme ytimessä. Mindyn avulla pääsemme käsiksi mielen hyvinvointia uhkaaviin organisaatiotasoisiin juurisyihin. Meille on tärkeää, että työpaikallamme kaikilla on mahdollisuudet onnistua.”

“Menestyksemme perustuu henkilöstömme luovuuteen. Haluamme, että jokainen pitää hyvää huolta omista ajattelu- ja toimintamalleistaan. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää kenen kanssa mieltä kehitetään. Laadukas psykologin toteuttama mielenhuolto on investointimme kasvuun.”

“Lähelle on vaikea nähdä. Arvostan kovasti Mindyyn kuuluvaa organisaatiosparrausta, sillä se auttaa meitä tunnistamaan organisaatiokulttuurimme kehityskohteita.”

Organisaatiosparraus auttaa tunnistamaan juurisyyt

Organisaatiosparraus

Mindy mielenhuoltoon kuuluu organisaatiosparraus 3 kuukauden välein HR-johdolle ja/tai muille työkyvystä ja työn tuottavuudesta vastaaville henkilöille. Sparrauksen tavoitteena on Mindy-datan kautta tunnistaa aitoon työntekijäymmärrykseen perustuvia vastauksia kysymykseen: Mitä työnantaja voi tehdä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Säännöllisesti toistuva sparraus ja datan analysoinnin -prosessi pitää huolen siitä, että kehittäminen on pitkäjänteistä ja työpaikalla tartutaan juurisyihin.

Varaa Mindy-esittely

extraimage

Yksilövalmennuksista tietoa – tiedosta toimintaa

 1. Psykologit havainnoivat yksilövalmennuksissa työperäisiä kuormitustekijöitä ja kirjaavat havainnot yli 30 kuormitustekijän tietokantaan
 2. Tietokantaan merkityt kuormitustekijät koostetaan Mindy Organisaatio Canvakselle. Canvas havainnollistaa jaksamista haastavien organisaatiotasoisten ilmiöiden todellisia juurisyitä
 3. Organisaatiosparrauksessa Canvas käydään läpi, ja yhdessä kokeneen organisaatiopsykologin kanssa tietoa analysoidaan sekä pohditaan mitä työpaikalla voidaan tehdä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi

Organisaatiosparraajat

Keitä organisaatiosparraajat ovat? Tässä muutama esimerkki.

Hanna Rainio

Hanna Rainio on VTM (sosiaalipsykologia), yhteisödynaaminen työnohjaaja, Business Coach ja lyhytterapian perusteet käynyt valmentaja. Hänellä on yli 20 v kokemus organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä sekä hr-rooleissa että ulkopuolisena konsulttina. Lisäksi hän on itse työskennellyt johtoryhmän jäsenenä sekä esihenkilöroolissa.

Mari Laari

Mari Laari on psykologi (PsM) työnohjaaja sekä organisaatiokonsultti. Marilla on yli 10 vuoden kokemus psykologin vastaanottotyöstä ja toimii tällä hetkellä organisaatiopsykologina useille ajatustyöyrityksille. Mari työskentelee yhteistyössä kaikilla organisaation tasoilla – yksilö, HR, esihenkilöt, johtoryhmät.

Selena Kartomaa

Selena Kartomaa on organisaatiopsykologi (MSc) , jolla on pitkä kokemus työterveyshuollon työkykyjohtamisen keinoista sekä eri terveydenhuollon sektoreilla psykiatristen haasteiden parissa. Selena on työssään nähnyt miten tärkeää yksilön auttamisen ohella organisaation on olla tietoinen kuormituksen ja voimavaratekijöiden juurisyistä.

Mindy valmennusten teemapaketit

Mindy valmennusten teemapaketit

Mindy Mielitaidot

Jokaiselle ajatustyöläiselle

Työelämä vaatii meiltä yhä parempia mielen taitoja. Mielen taidot auttavat meitä selviämään työarjen haasteista ja elämään omannäköistä elämäämme.

Mindy Mielitaidot -valmennus auttaa sinua hyödyntämään täyden potentiaalisi. Valmennus auttaa mieltäsi jaksamaan paremmin töissä ja kotona. Sen avulla kehität suhdettasi elämäsi tärkeimpään ihmiseen – itseesi.

Valmennus perustuu tutkittuun tietoon, ja sisältää neljä tapaamiskertaa ajatustyöhön perehtyneen laillistetun psykologin kanssa.

Mielitaidot-valmennus kohdennetaan toiveidesi ja tarpeidesi perusteella.

Valmennuksen avulla voit kehittää mm. näitä taitoja:

Tunnetaidot

 • Mielialan säätely
 • Muutoskyvykkyys
 • Resilienssi
 • Stressinhallinta

Ajattelutaidot

 • Luovuus
 • Mielen joustavuus
 • Päätöksentekokyky
 • Uuden oppiminen

Työskentelytaidot

 • Elämänhallinta
 • Keskittymiskyky
 • Organisointi
 • Rajaaminen
 • Työmäärän hallinta
 • Yhteistyö

Mindy valmennusten teemapaketit

Esihenkilötyön tueksi

Erityisesti esihenkilötyössä ja johtotehtävissä toimiville suunnatut valmennukset

Esihenkilötyö on monesti yksinäistä puurtamista. Arjessa tulee monesti vastaan tilanteita, joita olisi hyvä saada purkaa ja jäsentää ulkopuolisen kanssa.

Mindyn Esihenkilötyön tueksi -valmennuspaketit on suunnattu esihenkilöille, tiiminvetäjille ja erilaisissa muissa johtotehtävissä työskenteleville. Valmennukset auttavat tuulettamaan ajatuksia, purkamaan kohtaamiasi arjen tilanteita sekä kehittymään esihenkilönä.

Valmennus sisältää viisi tapaamiskertaa kokeneen organisaatiopsykologin kanssa. Valmennus perustuu tutkittuun tietoon modernista johtamisesta ja johtamisilmiöistä.

   Parempaa joukkuepeliä

   Onnistu muutoksessa

   Tulevaisuudenkestävä sinä

   Rohkeutta solmukohtiin

   Työkykyisempi tiimi

Tutustu tarkemmin esihenkilön tueksi valmennuspaketteihin

   Parempaa joukkuepeliä

Oletko tilanteessa, jossa olet tiimissäsi enemmänkin kommunikaation välittäjä, työn organisoija ja joukkueen välienselvittelijä kuin esihenkilö? Kun tiimin ryhmä- dynamiikka ei toimi tai tiimi on vasta muotoutumassa, on esihenkilön rooli haastava. Esihenkilön oman jaksamisen ja terveen tiimidynamiikan kehittymisen vuoksi on esihenkilön tärkeää saada tukea. Viiden tapaamiskerran aikana etsimme tapoja rakentaa tiimin dynamiikkaa.

   Onnistu muutoksessa

Pohdituttaako esihenkilötyö muutoksen keskellä – samalla kun yrität itse sopeutua muutoksiin, pitäisi johtaakin muutoksen myllerryksessä olevaa tiimiä? Muutoksen keskellä eläminen ja samalla muutoksen johtaminen on vaativaa ja siihen kannattaa hakea tukea hyvissä ajoin. Viiden tapaamiskerran aikana löydämme yhdessä keinoja johtaa muutostilanteessa.

   Tulevaisuudenkestävä Sinä

Tuntuuko, että olet välillä eksyksissä omien johtamistapojen sokkeloissa ja oma kehittyminen esihenkilönä jää taka-alalle arjen kiireiden keskellä? Johtajuus on monesti yksinäinen rooli, jossa palautetta ei juurikaan saa. Omien johtajuuden vahvuuksien ja kehittymisen paikkojen tunnistaminen antaa sinulle varmuutta ja vie eteenpäin johtajuuden polullasi. Viiden tapaamiskerran aikana vahvistamme yhdessä johtajuuttasi ja johtamistapojasi.

   Rohkeutta solmukohtiin

Kohtaatko esihenkilönä tilanteita, joissa joudut setvimään tiimiläisten tulehtuneita välejä? Ne eivät ole koskaan helppoja tilanteita ja kuormittavat usein vielä iltamyöhäänkin. Ristiriitojen ratkaisun ja ennaltaehkäisyn esihenkilötaitoja kannattaa harjoitella. Viiden tapaamiskerran aikana löydämme yhdessä keinoja tunnistaa ja avata tiimin solmuja.

   Työkykyisempi tiimi

Joudutko esihenkilönä puuttumaan alisuorittamiseen tai hillitsemään ylisuorittamista? Tiimin arki ei ole tasapainossa ja tavoitteet tuntuvat mahdottomilta saavuttaa? Tasapainoinen tiimiarki on tärkeää löytää, ennen kuin se johtaa ylikuormituksiin, vapaamatkustukseen tai alkaa hiertämään tiiminjäsenten välejä. Viiden tapaamiskerran aikana etsimme yhdessä keinoja vapauttaa tiimin ja sen jäsenten täysi potentiaali.

Mindy-valmentajat

Keitä Mindy-valmentajat ovat? Tässä muutama esimerkki.

Mira-Irana Helimäki, psykologi (PsT)

Olen psykologian tohtori ja kliinikko, joka haluaa olla mukana ihmisten kasvutarinoissa rohkaisemassa, haastamassa ja tukemassa ihmistä kasvamaan omaksi ainutkertaiseksi minäkseen. Oman äänen löytämiseksi ja sillä soimiseksi ihminen tarvitsee toista ihmistä. Kasvamme toisten läpi ja toistemme kautta. Ihmisen kehitys tapahtuukin aina sekä suhteessa itseen että toisiin. 

Aino Pekkarinen, psykologi

Olen koulutukseltani psykologi ja minulla on kokemusta monenlaisten mielenterveyden teemojen kanssa työskentelystä sekä yksilöasiakkaiden että parien kanssa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat ihmissuhteiden teemat. Asiakastyössä pyrin hahmottamaan asiakkaan yksilöllisiä kokemuksia ja niiden merkityksiä sekä auttamaan asiakasta siirtämään työskentelystä saatuja oivalluksia omaan elämäänsä.

Saara Halme, psykologi

Olen pohjakoulutukseltani psykologi, ja valmistun tämän vuoden lopulla psykoterapeutiksi. Lisäkoulutusta minulla on mm. lyhytterapeuttisesta työskentelystä sekä psyykkisestä valmentamisesta. Työskentelyotteeltani olen aktiivinen ja lämmin. Mindy-valmentajana haluan tukea valmennettavaa oman näköisensä elämän rakentamisessa. Minulle on tärkeää, että lyhyessäkin työskentelyssä päästään pintaa syvemmälle ja uusien oivallusten äärelle.

Liisa Lempinen, psykologi, BBA

Psykologi- ja terapeuttityön lisäksi minulla on yli 10 vuoden kokemus liiketoiminnan ja ihmisten johtamisesta. Siksi minulle onkin luontaista hahmottaa moniulotteisia tilanteita laajasti eri näkökulmista ja yhdessä sparraten löytää kanssasi uusia suuntaviivoja juuri sinun näköiseesi elämään -kohti parempaa hyvinvointia. Mukautan työskentelyäni tilanteen vaatimalla tavalla; joskus tarvitaan läsnäoloa ja turvallisuutta, ajoittain taas haastamista ja voimaa.

Mindy artikkelit

Ota yhteyttä!

Haluatko kuulla lisää Mindystä?

Lähetä tarjouspyyntö lomakkeella tai ole suoraan yhteydessä Siniin.