Psykologien tarjoama lyhytterapia – työkyvyn turvaamiseen

Mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot ovat kalliita työnantajalle ja ketjuuntuessaan tai pitkittyessään uhkaavat työntekijän työkykyä. Lyhytterapia on osoittautunut vaikuttavaksi hoitomuodoksi tyypillisimpiin työikäisten kuormitustilanteisiin, jolla parhaimmillaan vältetään pitkiä sairauspoissaoloja ja ehkäistään työkyvyttömyyttä.

Heltin lyhytterapia on laadukasta, lyhytterapeuttiseen työotteeseen kouluttautuneiden kokeneiden psykologien tarjoamaa keskustelutukea. Työnantajana ja tuellamme voit määritellä käyttörajoitukset ja ohjauskäytännöt.

 

Ota yhteyttä

Kenelle ja miksi?

Keskimäärin noin 5% työntekijöistä tarvitsee lyhytterapiaa – kyseessä on siis hallittavissa oleva investointi

joka parhaimmillaan tuo moninkertaiset säästöt vähentyinä sairauspoissaoloina ja vältettyinä työkyvyttömyys-caseina.

Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttava ja muutosta tukeva hoitomuoto, kun työntekijä oireilee ja/tai työkyky on riskissä mielen hyvinvoinnin haasteiden, kuten uupumukseen, elämänkriisin tai ahdistuneisuuden vuoksi.

Lyhytterapiassa kohteena onkin usein jokin tietty elämän haaste, ongelma tai kriisi tai lievempi asteinen mielenterveysongelma, jonka juurisyyt pyritään käsittelemään ja purkamaan jo oireiden alkaessa mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on ehkäistä pitkät sairauspoissaolot ja tilanteen syveneminen mielenterveysongelmaksi sekä pienentää työkyvyttömyyden uhkaa.

Työnantajan näkökulmasta lyhytterapian tarjoaminen henkilöstöetuna tai yhtenä mielenterveyden tukipalveluna monesti vähentää sairauspoissaoloja ja tuo tätä kautta kustannussäästöjä. 

extraimage

Miten?

Työnantajana voit määritellä reunaehdot lyhytterapian hyödyntämiselle

Työterveyspsykologin arvion pohjalta, tai itsevarattava työsuhde-etu.

 • Tyypillisesti vain noin 5% henkilöstöstä on lyhytterapian tarpeessa.
 • Lyhytterapia räätälöidään aina työntekijän tarpeiden mukaan, ja terapian kesto on yleensä 7-20 kertaa. Työnantajana voit määrittää myös rajat terapiakertojen määrälle.
 • Tyypillisesti työntekijän ohjaus lyhytterapiaan tapahtuu työterveyspsykologin tai työterveyslääkärin arvion pohjalta. Voit myös määrittää lyhytterapian itsevarattavaksi, jolloin työntekijä voit itse hakeutua lyhytterapiaan kun kokee sen tarpeelliseksi.
 • Ammattitaitoinen terapeutti aina arvioi hyötyykö asiakas lyhytterapiasta ja kuinka monelle käyntikerralle on tarve.
extraimage

Työnantajien ja työntekijöiden kokemuksia lyhytterapiasta

SOK päätti tarjota henkilöstölleen lyhytpsykoterapiaa – sairauspoissaolot vähenivät kolmanneksella, ja säästöä kertyi puoli miljoonaa euroa:

”Satsaus on ollut 16 000 euroa tähän lyhytterapiaan ja ne vaikutukset ovat satojatuhansia euroja eli suunta on aivan mahtava”

– SOK:n henkilöstöjohtaja Mari Junnilla

Porin kaupunki löysi lyhytpsykoterapiasta lääkkeen mielenterveyspoissaoloihin – viime vuosi toi jopa 182 000 euron säästöt:

”Viime vuonna Porin kaupungilla oli yli 520 päivää vähemmän sairauspoissaoloja mielenterveyssyistä kuin sitä edellisenä vuonna.”

– Porin kaupungin työhyvinvointipäällikkö Riikka Hemmi

Elinkeinoelämän keskusliitton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara puoltaa työnantajan tarjoamaa lyhytterapiaa:

”Lyhytterapia on toimiva ratkaisu sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Päästään puuttumaan huomattavan varhaisessa vaiheessa, jolla saadaan ihminen toimintakykyiseksi eikä välttämättä tarvitse jäädä töistä ollenkaan pois.”


extraimage

Miksi Heltin lyhytterapia?

Psykologien tarjoamaa laadukasta lyhytterapiaa sekä mutkaton asiakaskokemus

Heltin lyhytterapiaa tekevät asiantuntijat ovat laillistettuja psykologeja ja psykoterapeutteja, joilla on lyhytterapeuttisen työskentelyotteen täydennyskoulutus. Olemme lyhytterapeuttisessa työskentelyssä Suomen huippuja. Helttiin kuuluva Shortum on erittäin arvostettu lyhytterapeuttisen työotteen kouluttaja ja uranuurtaja. Voit luottaa, että meiltä saat alan parasta palvelua.

 • 90 lyhytterapiaa tarjoavaa kokenutta ammattilaista, joihin terapiaan tuleva voi tutustua verkkosivuillamme ja varata itselleen mieleisen terapeutin – terapeutin ja asiakkaan sopivuus tutkitusti lisää terapian vaikuttavuutta.
 • Lyhytterapia-aikoja on saatavilla etänä sekä terapiatoimipisteissämme pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Vaasassa.
 • Lyhytterapiaa on tarjolla suomeksi, englanniksi, ruotsiksi sekä espanjaksi.
 • Täydennyskoulutamme ja työnohjaamme ammattilaisiamme aktiisesti.
 • Ammattilaisemme hyödyntävät lisäksi asiakastyössään tutkimukseen ja hyviin käytänteihin perustuvia lyhytterapiapaketteja, jotka tarjoavat terapeutin oman ammattitaidon lisäksi up-to-date tietotaitoa parhaimmista keinoista miten niiden ratkaisemiseksi voi toimia.

Oletko Heltin työterveyden asiakas?

Heltin lyhytterapia on kiinteä osa työterveyden prosesseja. Näin työntekijän työkyvyn tukeminen pysyy lähellä omaa moniammatillista terveystiimiä.

 • Voit lisätä lyhytterapian suoraan sopimuksellesi ja saat lyhytterapiapalvelut voimaan heti.
 • TAI ota yhteyttä oman yrityksesi nimettyyn työterveyshoitajaan.
 • Lyhytterapian hinnoittelun löydät Heltin hinnastosta HelttiView:sta.

Pidämme mielellämme henkilöstöllenne myös infotilaisuuksia ja koulutuksia.

Etkö ole Heltin työterveyden asiakas?

Heltin lyhytterapia on saatavilla myös organisaatioille, joilla ei ole Heltin työterveyttä.

 • Tarjoamme lyhytterapiaa esimerkiksi Suomen suurimmille pelifirmoille, eri kokoisille asiantuntijayrityksille ja luovien alojen yrityksille.
 • Olemme erikoistuneet ajatustyötä tekevien, vaativaa asiantuntijatyötä tekevien sekä johtajien lyhytterapioihin.
 • Varaa juttuhetki Annille: anni.tuominen@heltti.fi 

Pidämme mielellämme henkilöstöllenne myös infotilaisuuksia ja koulutuksia.


Haluatko lisätietoja lyhytterapian organisaatiopaketeista?

Ota yhteyttä ja kerron mielelläni lisää