Yksinkertaiset mallit ihmisen toiminnasta: Oikein käytettynä hyvä tiimityön tuki

Maria Vesa

Elämme kompleksisessa maailmassa. Tämän saa lukea vähintään joka toinen päivä erilaisista medioista ja somesta. Sen lisäksi me ihmiset olemme itsekin hyvin kompleksisia kokonaisuuksia ja toimimme monimutkaisissa työympäristöissä. Tarpeet inhimillistää työelämää nousevat puheeksi usein. 

Yksinkertaiset ihmisen toimintaa selittävät mallit ovat kuin valokeiloja kompleksisten asioiden hämäryydessä. Niillä siis pyritään selittämään ihmisten toimintaa tai sitä, miten eri ihmiset toimivat tai ajattelevat eri tavoin.

Yksinkertaiset mallit auttavat hahmottamaan monimutkaisia ilmiöitä ja voivat näin olla avuksi keskustelun herättäjinä. Mutta kuten kaikessa, tasapaino on avain. Yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden välillä navigointi vaatii herkkyyttä yksilöiden ja yhteisön tarpeille. Kun osaamme käyttää näitä valokeiloja oikein, voimme nähdä paremmin ja luoda vahvempaa yhteistyötä – ja se on askel kohti menestyvää tulevaisuutta.

Working Genius -malli ja ihmislähtöinen tiimityö

Yksi esimerkki tällaisista yksinkertaisista malleista on Patrick Lencionin Working Genius, jossa kuvataan työprosessien sisältävän aina tiettyjä vaiheita. Ideana mallissa on, että meillä kaikilla on luontaisesti näistä vaiheista kaksi, joiden tekemisestä nautimme ja joissa olemme luontaisesti hyviä sekä kaksi, joiden tekeminen kuormittaa meitä. Mallin tarkoituksena on auttaa mm. muodostamaan tiimejä, joista löytyy erilaisia vahvuuksia, jotka täydentävät toisiaan tai tukevat tiimien sisäisen työnjaon organisoimista. 

Kyseinen malli on herättänyt, ja herättää edelleen kiinnostusta, koska nykyään puhutaan paljon siitä, miten työkuormitusta voisi vähentää ja miten työelämästä saisi inhimillisempää. Selkeydellään ja loogisuudellaan malli viehättää monia ja herättää paljon keskusteluja tiimityön järjestämisestä ihmisten luontaisten vahvuuksien mukaan. Käytännössä malli antaa eväät eri ihmisten vahvuuksien tunnistamiseen sekä sisäisen työnjaon kehittämiseen. 

Nämä mallit avaavat oven ymmärrykseen ihmisten toimintamalleista ja Working Geniusin kohdalla myös rooleista tiimissä. Ne tuovat inhimillisen ulottuvuuden monimutkaisen liiketoiminnan maailmaan.

Mari Laari

Miksi yksinkertaiset mallit vetävät puoleensa?  

Yksinkertaistettu malli niputtaa moninaiset tiedot tiiviiseen, mutta ehkä myös syvälliseen pakettiin. Näiden mallien vetovoima perustuu myös niiden käytännönläheisyyteen. Ne eivät ainoastaan selitä, miksi asioita tapahtuu, vaan ne tarjoavat arkeen helposti sovellettavia neuvoja. Ne vastaavat kysymykseen “Miten tämä koskee minua?”. Tämä käytännöllinen ulottuvuus kiinnittää huomion ja koskettaa. 

Lisäksi, nämä mallit avaavat oven ymmärrykseen ihmisten toimintamalleista ja Working Geniusin kohdalla myös rooleista tiimissä. Ne tuovat inhimillisen ulottuvuuden monimutkaisen liiketoiminnan maailmaan. Tämä on toki hyvä, koska kompleksisuuden lisäksi toinen kestoaihe nykypäivänä on ihmisten työssä kuormittuminen. Erilaiset tavat inhimillistää työelämää ovatkin mielestäni erittäin tervetulleita.

Yksinkertaistamisessa on myös riskejä

Kaikki mikä kiiltää, ei ole kultaa. Vaikka yksinkertaiset mallit ovat hyödyllisiä, niiden väärinkäytöllä on riskejä. Yksi tällainen vaara on liiallinen yksinkertaistaminen, joka saattaa ohjata meitä vääriin johtopäätöksiin. Ihmisten monimuotoisuuden unohtaminen voi johtaa väärinymmärryksiin ja jopa konflikteihin tiimin sisällä. “Sä oot tuollainen sininen tyyppi ja siksi ajattelet noin” ja muut tämänkaltaiset lausahdukset voivat sanojalleen viestiä, että hän pyrkii ymmärtämään toisen toimintaa. Mutta vastapuoli voi kokea tämän niin, että toinen ei kuuntele tai ymmärrä hänen näkemystään asiasta. 

Saatamme myös päätyä tilanteeseen, jossa haastavissa tilanteissa ajaudutaan umpikujaan menemällä omien ominaisuuksien taakse. “Mä vaan oon tällainen, että puhun suoraan” ei ole peruste epäasialliselle kielenkäytölle, mutta sitä valitettavasti kuulee aina välillä. 

Lisäksi yksilöiden vahvuudet ja taipumukset muuttuvat ajan myötä. Liian jäykkä malli saattaa rajoittaa sopeutumista ja hidastaa kasvua. Elämässä kaikki on liikettä, myös vahvuudet ja taidot. Myös tilannetekijät vaikuttavat usein siihen, miten toimimme, jolloin yksinkertaistettu malli ei toimi. 

Tällaiset mallit voivat auttaa yhteistyössä, kun oivallamme, että ihmiset voivat olla erilaisia ja tulkita asioita eri tavoin. Pahimmillaan se kuitenkin johtaa siihen, että unohdamme keskustella ja teemme johtopäätökset toisen ajatuksista, tunteista ja toiveista ja näin saatamme tehdä täysin vääriä tulkintoja näistä. 

Poimi tästä vinkit

Vinkit team leadeille ihmisten toimintaa selittävien mallien käyttöön:

Jos tällaisten mallien käyttö työympäristössä kiinnostaa, niin nappaa tästä pari käytännön vinkkiä toiminnan tueksi:

  • Määrittele tavoite ennen kuin alat hyödyntämään malleja:
    Viesti tämä tavoite selkeästi ja pidä se myös omassa mielessäsi prosessin ajan
  • Hyödynnä mallia keskustelun herättäjänä.
    Kun keskustelu on saatu käyntiin, ei ole tarve orjallisesti pysyä mallin raameissa
  • Muista, että ihmiset eivät mene laatikoihin.
    Tärkeää on kaivaa ihmisten omat kokemukset ja ajatukset esiin. Pidä keskustelua yllä ja reagoikaa puheista nouseviin asioihin.

Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

“Toimin Heltissä organisaatiopsykologina ja tarkastelen organisaatioita niiden kaikilla tasoilla. Kehittymisen avaimet voivat olla pienissä muutoksissa näillä eri tasoilla.”