Miksi investoida mielen hyvinvointiin töissä?

Heltti

Matalan kynnyksen keskustelutukea tarjoavat palvelut, lyhytterapiat ja muut mielenterveyttä tukevat palvelut ovat muutamassa vuodessa muodostuneet tyypillisiksi työpaikkojen tarjoamiksi työsuhde-eduiksi. Asiantuntijamme Katriina Kanto kokosi artikkelin mielen hyvinvoinnin palveluiden välillisistä ja välittömistä vaikutuksista.

4 syytä valita matalan kynnyksen keskusteluapu työsuhde-eduksi

Matalan kynnyksen keskusteluapu auttaa eri elämäntilanteissa olevia työntekijöitä purkamaan psyykkistä kuormaa ja jaksamaan paremmin töissä. Esimerkiksi mielenhuollossa pureudutaan 3–5 tapaamiskerran aikana yksilön mieleen ja etsitään konkreettisia keinoja mielen tukemiseksi kokeneen ammattilaisen kanssa.

“Investointi työntekijöiden mielen hyvinvointiin ei ole vain hyväntekeväisyyttä, vaan strateginen päätös, joka voi tuoda merkittäviä taloudellisia hyötyjä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.”

1. Tuetaan hyvinvointia ja varmistetaan tuottavuus

Investointi työntekijöiden mielen hyvinvointiin ei ole vain hyväntekeväisyyttä, vaan strateginen päätös, joka voi tuoda merkittäviä taloudellisia hyötyjä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Laman keskellä työntekijöiden stressitasot voivat kohota korkealle, kun huoli työpaikan säilymisestä ja taloudellisesta tilanteesta painaa mieltä. Stressi voi heijastua työsuoritukseen, työilmapiiriin ja lopulta koko organisaation tehokkuuteen.

Matalan kynnyksen keskustelutuki auttaa purkamaan kuormitusta sekä löytämään keinoja käsitellä vaikeita tilanteita ja kuormitusta, millä pyritään pitämään työn tuottavuus ja toimintakyky hyvällä tasolla.

2. Kustannussäästöjä varhaisella tuella

Työntekijän pitkittyneestä stressistä ja kuormituksesta johtuvat välittömät ja välilliset kustannukset ovat työnantajalle moninkertaisesti kalliimpia kuin ennaltaehkäisevien mielenpalveluiden tarjoaminen.

Mielenhuolto mahdollistaa tuen saamisen varhaisessa vaiheessa, jolloin työntekijän ongelmat eivät ehdi pitkittyä ja kulut pysyvät minimissä. Kun työntekijä saa tarvitsemaansa apua ja tukea ajoissa, hänen työkykynsä säilyy paremmin, eikä tuottavuus kärsi. Tämä voi vähentää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia yritykselle merkittävästi:

Oletko laskenut paljonko työpaikallesi maksaa keskimäärin mielen sairauslomat verrattuna varhaisen tuen mielen keskustelutukeen?

EK:n mukaan yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on 370 € ja Heltin datan mukaan mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja oli 100 henkilön organisaatiossa 216 päivää (v. 2023).

 • Mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen kustannus 100 hlö organisaatiolle vuonna 2023 oli siis keskimäärin: 79 920 € / vuosi
 • Mielenhuollon kustannus 100 hlö organisaatiolle: 3000€ / vuosi

Yhden mielenhuollon käynnin kustannus työnantajalle on 120 €. Heltin datan mukaan keskimäärin 5% henkilöstöstä hyödyntää mielen tuen palveluita (max 5 käynnin verran).

3. Tunnemme ajatustyön sudenkuopat

Ammattilaisillamme on käytössä up-to-date tietotaito erilaisista ajatustyöntekijöiden mielen hyvinvointia haastavista ilmiöistä ja parhaimmista keinoista niiden ratkaisemiseksi. Tutkimuksista tiedetään, että työhyvinvointiin vaikutetaan parhaiten pureutumalla ongelmiin niillä näyttämöillä, joissa haasteet ilmenevät.

Mitä teemoja matalan kynnyksen keskusteluissa tyypillisesti käsitellään?

 • Työhön liittyvien kuormitustekijöiden ymmärtäminen ja ulospääsyjen etsiminen. 
 • Muutostilanteiden tuoma ahdistus, päämäärättömyys ja huolet 
 • Arvot  ja tavoitteet
 • Miten löytää  innostusta ja motivaatiota
 • Miten käsitellä stressiä ja ennaltaehkäistä uupumusta 
 • Odotusten ja jaksamisen tasapaino
 • Sisäinen kriitikko 
 • Palautumisen opettelu 
 • Oman paikan ja roolin kirkastaminen työyhteisössä
 • Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen 
 • Suorittajuudesta irtipäästäminen
 • Kriisien käsittely 
 • Ihmissuhteiden haasteet
 • Uniongelmat

esihenkilöille tyypilliset teemat:

 • Tiimin ja esihenkilön oman jaksamisen vahvistaminen haasteellisessa tilanteessa
 • Uuden esihenkilön tuki, mm. miten esihenkilönä tunnistaa omat vahvuudet ja keinot tukea tiimin hyvinvointia
 • Esihenkilötaitojen vahvistaminen, tiimin luotsaamiseen liittyvät taidot sekä tiimin suorituskyvyn tukeminen

4. Maksat käytön mukaan ja laatuun voit luottaa

Matalan kynnyksen keskustelutuen palveluissa on eroja – mihin kiinnittää huomiota?

Hinnoittelu

Osa palveluista hinnoitellaan paketteina ja osa käyntimäärien perusteella. Pakettimallien haasteena on, että niissä myös kesken jääneet paketit laskutetaan kokonaan.

Heltin matalan kynnyksen keskustelutuessa eli mielenhuollossa maksetaan vain toteutuneista käynneistä. Voit siis unohtaa kesken jääneet paketit, sillä autamme sinua räätälöimään juuri teille optimoidun määrän, jossa ette joudu maksamaan ylimääräisestä.

Tekijät – vaikuttavuus

Tekijät ja heidän ammattiosaaminen vaihtelevat laajasti. Erityisen tärkeää on valita omalle työpaikalle sopivat tekijät. Monesti lyhyet interventiot vaativat tekijältä erityistä osaamista, koska lyhyessä ajassa pitää ymmärtää nopeasti, mistä on kyse, mikä on juurisyy ja mikä auttaisi.

Heltissä mielenhuoltoa tarjoavat laadukkaan taustakoulutuksen käyneet psykologit ja psykoterapeutit. He hyödyntävät asiakastyössään tutkimukseen ja vahvaan kliiniseen kokemukseen perustuvia toimintamalleja ja saavat säännöllistä työnohjausta kokeneilta psykoterapeuteilta. Keskustelutuen tavoitteena on tukea työssä jaksamista mahdollistamalla tarvittava tuki nopeasti, helposti ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. 

Poimi tästä talteen

Miksi mielenhuolto työsuhde-eduksi?

 • KUSTANNUSTEHOKKUUS:
  Mielenhuolto voi tuoda säästöjä yritykselle monin tavoin samalla, kun se parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista.
 • VAIKUTTAVUUS:
  Lyhytterapeuttinen työote perustuu tutkittuun tietoon ja parhaisiin käytäntöihin (Kanninen, Uusitalo-Arola, 2017).
 • KOKENEET TEKIJÄT:
  Palvelua tarjoavat laadukkaan taustakoulutuksen käyneet psykologit ja psykoterapeutit. He hyödyntävät asiakastyössään tutkimukseen ja evidenssiin perustuvia toimintamalleja.

Mielenhuolto sisältää 1–5 x 45 min videotapaamista psykologitaustaisen lyhytterapeutin kanssa, joka arvioi riittävän pituisen hoitojakson. Jokaisen tapaamisen jälkeen osallistuja saa lisäksi kotitehtävän tukemaan työskentelyä tapaamisten välillä. Lisäksi osallistujan kanssa luodaan tapaamisten aikana henkilökohtainen Mäppi® -apukartta, jonka avulla käsiteltyihin asioihin on mahdollista palata uudelleen, korjata ajatusvääristymiä ja/tai toimimattomia arjen toimintamalleja.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä Katriinaan: