Työnohjaus yksilöille ja ryhmille

Työnohjaus on vaikuttava keino tukea ja kehittää yksilön tai tiimin työtä ja työn tekemisen tapoja. Heltin kokeneet työnohjaajat ovat erikoistuneet erityisesti modernin ajatustyön parissa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivien tukemiseen.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus soveltuu kaikille, joilla on halu kehittyä omassa työssään ja lisätä työhyvinvointia. Heltti tarjoaa työnohjausta asiantuntijoille, esihenkilöille sekä johdolle.

Yksilötyönohjauksen ja ryhmätyönohjausten tyypillinen kesto on 5-10 tapaamiskertaa, tapaamiset ovat 2-8 viikon välein.

Hallinnan tunteen puute, ajatustyön erityispiirteet ja vaativuus itseä kohtaan lisäävät ajatustyöntekijän kuormitusta.

Heltin ajatustyön mielenterveysdata 2023

Työnohjauksen tarve korostuu nykytyöelämässä

MIKSI?

Modernin tietotyön ja ajatustyön luonne sekä erityispiirteet edellyttävät työnohjausta

Kompleksinen, abstrakti ja jatkuvaa ongelmanratkaisua sekä luovuutta edellyttävä ajatus- ja asiantuntijatyö on kuormittavaa.

60% ajatustyötä tekevistä kokee oman työn ja hyvinvoinnin johtamisen taitojen kehittämisen tärkeimmäksi kehityskohteeksi.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa voidaan käsitellä case-esimerkkien pohjalta esimerkiksi ongelmallisia tai kuormittavia työtilanteita.

MITÄ?

Työnohjaus tuo hallinnan tunnetta ja selkeyttä ajatustyöhön yksilöille ja tiimeille

Työnohjaus vahvistaa työn hallinnan tunnetta, omistajuutta sekä tavoitteita ja auttaa jäsentämään tehtäviä ja rooleja.

Yksilötyönohjauksen hyötyjä ovat mm. omien tavoitteiden ja työroolin selkeytys sekä hallinnan tunteen, työmotivaation ja työhyvinvoinnin edistäminen. 

Ryhmätyönohjauksen hyötyjä ovat mm.: yhteinen suunta ja tavoitteet selkiytyvät, tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla, omistajuus ja oman työn hallinnan tunne kehittyy.

johtajille, asiantuntijoille, esihenkilöille

Työnohjaus yksilöille

Yksilön työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.

Yksilön työnohjauksessa vahvistetaan työn hallinnan tunnetta, omistajuutta sekä tavoitteita, autetaan jäsentämään tehtäviä ja rooleja. Työnohjauksessa voidaan käsitellä keissien pohjalta esimerkiksi ongelmallisia tai kuormittavia työtilanteita. Koulutuksellinen työnohjaus puolestaan fokusoitu yhdessä sovitun oppismistavoitteen ympärille, mm. uuden menetelmän oppiminen omassa työssä. 

Työnohjausta suositellaan yksilölle erityisesti silloin, kun hän kohtaa haasteita työssään, kuten uusien taitojen omaksumisessa, roolimuutoksissa tai työyhteisön sisäisissä ristiriidoissa. Sitä käytetään myös työhyvinvoinnin ja ammatillisen kehityksen tukemiseen, auttaen yksilöä saavuttamaan henkilökohtaiset ja ammatilliset tavoitteensa tehokkaammin.

Työnohjauksen kesto on yleensä alkaen 10 kertaa ja usein vähintään vuoden. Yksilötyönohjauksessa tapaamisten tyypillinen kesto on 1-1,5 tuntia. Työnohjauksen erottaa coachingista pidempi kesto ja tutkivampi työote. 

Työnohjausprosessiin sisältyy seuranta ja sparraus tilaajan kanssa, huomioiden työnohjauksen luottamuksellisuuden.

Hinnoittelu

  • Yksilötyönohjaus alkaen 150 € / 45 min

max 8 henkilön pienryhmille

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on ryhmän yhteistyön, toiminnan ja kehityksen tarkastelua ja edistämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Prosessissa keskitytään ryhmädynamiikan parantamiseen sekä yhteisten tavoitteiden ja roolien selkeyttämiseen organisaation sisällä.

Ryhmätyönohjauksen aikana ryhmän jäsenet oppivat tunnistamaan ja hyödyntämään toistensa vahvuuksia, mikä vahvistaa omistajuuden tunnetta ja työn hallinnan kokemusta koko ryhmässä. Työnohjauksessa käsitellään yhdessä työtilanteita, jotka voivat olla kuormittavia tai haasteellisia, ja etsitään niihin ratkaisuja yhteistyössä.

Ryhmätyönohjauksen hyödyt ilmenevät erityisesti yhteisten suuntaviivojen selkiytymisenä, tehtävien ja roolien jäsentyneisyytenä sekä työn hallinnan tunteen vahvistumisena ryhmä- ja organisaatiotasolla. Työnohjauksen puitteissa seurataan ja sparrataan ryhmän kehitystä yhdessä tilaajan kanssa, samalla kunnioittaen prosessin luottamuksellisuutta.

Tyypillisesti ryhmätyönohjauksen kesto on vähintään 10 tapaamista, ja se voi jatkua pidempäänkin riippuen ryhmän tarpeista ja tavoitteista.

Hinnoittelu:

  • Ryhmätyönohjaukset alkaen 480 €  / 1,5 h /
  • Koulutuksellinen ryhmätyönohjaus alkaen 550 € / 1,5 h / max. 8 hlö ryhmä

Tutustu Heltin työnohjaajiin

Heltin koulutetuilla työnohjaajilla on monipuolinen kokemus vaativan asiantuntijatyön ja esihenkilötyön työnohjauksista. Työnohjaajamme ovat erikoistuneet tietotyöhön ja ajatustyöhön keskittyneiden organisaatioiden tukemiseen. Heillä on syväymmärrys modernin työelämän ja organisaatioiden ilmiöistä, työn kysymyksistä sekä kokonaisvaltaisen tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

Asiakastarina: ALMA TALENT

Esihenkilövalmennus auttoi kehittämään valmentavaa johtamista

Kun työelämä, työn tekemisen tavat ja organisaatio kehittyvät, myös johtamisen täytyy kehittyä. Alma Talentissa painopiste on muuttunut yhä enemmän valmentavan johtajuuden suuntaan ja siksi esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta haluttiin syventää Heltin organisaatiopsykologin valmentamana.

ajatustyöpaikkojen organISaation kehittämisen asiakkaitamme

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita, laita viestiä tai varaa suoraan aika tapaamiselle

Ota yhteyttä

Anni Tuominen | LinkedIn
anni.tuominen@heltti.fi
0400 792 488

Haluaisitko keskustella palvelusta lisää lyhyessä etätapaamisessa? Varaa aika tapaamiseen oheisesta linkistä.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!