Useimmin kysyttyjä kysymyksiä työterveyshuollosta

Tuntuuko työterveyshuolto ja termiviidakko kimurantilta? Asiantuntijamme keräsivät sinulle vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Milloin työterveys on lakisääteistä? Mikä on työpaikkaselvitys? Pitääkö kaikille työntekijöille tarjota samanlaiset palvelut? Työterveyshuolto ja työterveyden käytännöt herättävät työnantajille ja työntekijöille monenlaisia kysymyksiä. Me Heltissä haluamme tehdä työterveyshuollon viidakosta selkeämpää.

 

Lue kysymyksiä ja vastauksia tästä

Tutustu Heltin työterveyteen

Työterveyshuollosta yleisesti

Mitä tarkoittaa lakisääteinen työterveys?

Lakisääteinen työterveys tarkoittaa sitä, että työterveys on Suomessa lailla säädeltyä ja se täytyy järjestää heti kun palkkaat ensimmäisen työntekijän. 

Lakisääteinen työterveys täytyy järjestää myös osa-aikaiselle ja määräaikaiselle työntekijälle.

Olenko itse yrittäjänä oikeutettu työterveyshuollon palveluihin?

Yrittäjille itselleen työterveyden järjestäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, sillä sairastuminen on yksi yrittäjän suurimmista riskeistä.

Täytyykö kaikille työntekijöille olla samanlaajuinen työterveyssopimus?

Kaikilla työntekijöillä on oltava samanlaajuinen työterveyssopimus.

Kaikilla yrityksen työntekijöillä tulee olla samanarvoiset työterveyspalvelut eikä eri työntekijäryhmiä voi asettaa eri asemaan. Palvelujen tulee olla työntekijöille maksuttomia.

Pitääkö yrityksen lisätä myös koeajalla olevat henkilöt työterveyshuollon tietoihin?

Kyllä, myös koeajalla olevat henkilöt lisätään työterveyshuollon tietoihin.

Työterveyshuollon palvelut tulee tarjota kaikille työsuhteessa oleville työntekijöille tasavertaisena.

Meillä on osa-aikaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät myös muualla. Pitääkö myös heille tarjota työterveyspalvelut?

Kyllä. Kaikilla yrityksen työntekijöillä tulee olla samanarvoiset työterveyspalvelut vaikka he olisivat töissä myös muualla. Työterveys on jokaista työnantajaa koskeva velvoite.

Pitääkö työnantajan tarjota työntekijälle työterveyshuolto vanhempainvapaan, hoitovapaan tai opintovapaan aikana. Entä lomautuksen?

Kyllä, työnantajan tulee tarjota vanhempainvapaan, hoitovapaan ja/tai opintovapaan ajaksi vähintään lakisääteinen työterveys. Työnantaja voit halutessasi tarjota opintovapaalla, hoitovapaalla ja lomautettuna olevalle työntekijälle lakisääteistä työterveyspalvelua laajemmat palvelut kuten sairaanhoidon palvelut.

Kiteytetysti:

  • Vanhempainvapaalle jäävälle tulee tarjota vähintään lakisääteinen työterveys
  • Opintovapaalla olevalle työntekijälle tulee tarjota vähintään lakisääteinen työterveys
  • Hoitovapaalla olevalle työntekijälle tulee tarjota vähintään lakisääteinen työterveys
  • Työntekijälle, joka on lomautettuna tulee tarjota vähintään lakisääteinen työterveys

 

 

Meillä on työntekijöinä opiskelijoita, joilla on myös opiskeluterveydenhuolto. Pitääkö myös heille tarjota työterveyspalvelut?

Kyllä. Kaikilla yrityksen työntekijöillä tulee olla samanarvoiset työterveyspalvelut vaikka he olisivat töissä myös muualla. Työterveys on jokaista työnantajaa koskeva velvoite.

Osa työntekijöistä on itsenäisiä ammatinharjoittajina oman yrityksensä kautta, ilman palkkasuhdetta meihin. Miten työterveys kannattaa järjestää?

Työterveyshuolto tulee järjestää työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöille. Ammatinharjoittaja voi ottaa halutessaan työterveyshuollon itse haluamaltaan työterveyden palveluntarjoajalta.

Halutessaan ammatinharjoittajat voivat tutustua Heltin yrittäjien työterveyshuollon palveluun.

Heltin työterveyshuolto yrittäjille ja freelancereille


Työterveyshuollon termit tutuksi

Mikä on työpaikkaselvitys?

Työpaikkaselvitys kartoittaa työpaikan tarpeita, voimavaroja, vaara- ja kuormitustekijöitä sekä työoloja.

Työpaikkaselvitys on myös meille mahdollisuus tutustua työpaikkaanne ja teihin ja tarvittaessa voimme samalla esittäytyä henkilöstölle, kertoa palveluistamme ja vastata Helttiä koskeviin käytännön kysymyksiin.

 

Milloin ja miten työpaikkaselvitys tehdään?

Työpaikkaselvitys tehdään aina palveluiden käynnistyessä uuden työterveyskumppanin kanssa ja uusitaan 3-5 vuoden välein tai jos työyksikön toiminta muuttuu oleellisesti. Työpaikkaselvitys tehdään fyysisenä tapaamisena riippumatta onko yrityksellä omia toimitiloja käytettävissä.

Työterveyshoitajanne on teihin yhteydessä sopimuksen käynnistymisen jälkeen ja sopii työpaikkaselvityksen ajankohdasta yhdessä teidän kanssanne. Tavoitteena on, että työpaikkaselvitys toteutetaan työterveysyhteistyössä 3 kuukauden sisällä palveluiden aloituksen jälkeen. 

Työpaikkaselvitys tehdään aina uuden työterveyskumppanin kanssa, vaikka se olisi juuri päivitetty edellisen työterveyden palvelutarjoajan kanssa.

Mikä on toimintasuunnitelma ja mitä toimintasuunnitelma pitää sisällään?

Toimintasuunnitelma on ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen perustuva, asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty työterveyshuollon palveluiden toimintasuunnitelma, jossa kuvataan työolosuhteista nousevat tarpeet ja toimenpiteet sekä osapuolten yhteistyölle asetetut tavoitteet.

Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Suunnitelmaan kirjataan mm. työpaikalla sovitut sairauspoissaolokäytännöt, työkyvyn seurantaan ja varhaiseen tukeen kuuluvat käytännöt, hoitoonohjausmenettely sekä vastaavat toimet.

Työnantajalla tulee lain mukaan olla työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma (1383/2001, 11 §). Työpaikan toimintasuunnitelma voi olla osa työsuojelun toimintaohjelmaa (738/2002, 9§) tai muodostaa osan muusta työnantajan laatimasta kehittämissuunnitelmasta.

 

Mitä eroa on työterveyshuollon toimintasuunnitelmalla ja yrityksen liiketoimintasuunnitelmalla? Pitääkö olla molemmat?

Työnantajalla tulee lain mukaan olla työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma (1383/2001, 11 §). Työpaikan toimintasuunnitelma voi olla osa työsuojelun toimintaohjelmaa (738/2002, 9§) tai muodostaa osan muusta työnantajan laatimasta kehittämissuunnitelmasta.

Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta vastaa yritys itsenäisesti.

Mikä on riskienarviointi?

Työn riskien arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista.

Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin (10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi) ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

extraimage

Tutustu Heltin työterveyteen

Olemme erikoistuneet ajatustyöpaikkoihin ja ajatustyöntekijöihin

Me haluamme pitää sinut, sekä henkilökuntasi, terveinä ja työkykyisinä. Modernit, vaikuttavat palvelumme tukevat ja edistävät työkykyä, resilienssiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarjoamme työterveyspalveluja juuri Sinulle – olitpa yksinyrittäjä, pienen kasvavan yrityksen edustaja tai suuren organisaation työntekijä.

Heltin työterveyden palvelut on rakennettu ja suunniteltu tukemaan modernin ajatustyön tarpeita. Meillä kaikilla on sama pää töissä ja kotona – siksi meidän on pidettävä huolta tästä tärkeistä pääomastamme. Meillä on unelma. Uskomme, että työuupumus ilmiönä on päihitettävissä. #Nollatyöuupumusta.

Tutustu Heltin työterveyden palveluihin: