Yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä Heltin työterveydestä

Tästä löydät lisätietoa työterveyden palveluista, työterveyden hinnoittelusta ja toimintatavoista

Täältä löydät Heltin työterveyden sopimuksiin, hinnoitteluun ja toimintaperiaatteisiin sekä muihin työterveyspalveluihin liittyviä kysymyksiä ja niihin vastaukset.

Jos kaipaat lisätietoja Heltin työterveydestä, otathan suoraan yhteyttä Anniin tai Ainoon.

extraimage

Kenelle Heltin työterveys on tarkoitettu?

Olemme erikoistuneet ajatus- ja tietotyöpaikkoihin

Maailma muuttuu ja fyysisten kipujen sijaan ajatustyöntekijöiden yleisin työterveydellinen uhka on työuupumus.

Juuri siksi ajatustyöläiset tarvitsevat aidosti huolehtivan, uupumusta vastaan taistelevan ja mielen haasteita ymmärtävän toimijan tuekseen. Sellaisen, joka ymmärtää ajatustyön erityispiirteet ja kuormitustekijät, ja ehdottaa oikea-aikaisia toimenpiteitä. Me Heltissä olemme juuri sitä.

Palvelemme pääsääntöisesti ajatustyöpaikkoja, joiden suurin osa työntekijöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla, Tampereen ja Turun alueilla sekä Oulun seudulla.

Pienyritykset, alle 20 työntekijää

Pienille ajatustyöhön keskittyneille työpaikoille luodut kiinteähintaiset työterveyden palvelupaketit, jotka kasvavat yrityksesi mukana.

 • Kolme erilaista pakettia
 • Kiinteä hinta
 • Mukautuu yrityksesi kasvaessa ja tilanteiden muuttuessa
 • Osta työterveys helposti ja nopeasti verkkokaupasta

Lue lisää ja osta verkkokaupasta

Keskisuuret ja suuret yritykset, yli 20 työntekijää

Olemme erityisesti kasvuyritysten ja keskisuurten ajatustyöpaikkojen työterveyshuollon, työkykyjohtamisen sekä mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen johtamisen luottokumppani.

 • Yrityksesi tarpeisiin räätälöidyt palvelukokonaisuudet
 • Kiinteä tai osittain käytön mukainen hinnoittelu valintasi mukaan
 • Kattavat lisäpalvelut johtamisen ja organisaation tueksi

Tutustu lisää ja pyydä tarjous

Yrittäjät ja freelancerit

Työelämä muuttuu ja erityisesti ajatustyössä on tyypillistä siirtyminen yrittäjyyteen, kevytyrittäjyyteen tai freelanceriksi.

Me tarjoamme työterveyden myös tähän tarpeeseen.

 • Selkeä palvelupaketti
 • Kiinteä hinta
 • Sopii myös kevytyrittäjille, ammatinharjoittajille ja freelancereille

Tutustu lisää ja pyydä tarjous


Kysymyksiä Heltin työterveyspalveluista ja muista palveluista

Saako teiltä vain lakisääteistä sopimusta ja mitä se pitää sisällään?

Kyllä saa. Heltin suppein tarjolla oleva paketti kattaa lakisääteiset tarpeet kiinteällä hinnoittelumallilla.

Lakisääteinen työterveys pitää sisällään minimissään kirjallisen sopimuksen, voimassa olevan toimintasuunnitelman ja toteutetun työpaikkaselvityksen.

Nämä riittävät, mikäli mitään yllättävää eli ikävää ei satu. Minimiin on kuuluttava kuitenkin myös mahdollisten työkykytapausten koordinointi. Mikäli alalla on erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia altisteita, täytyy työntekijöille tarjota myös lakisääteiset määräaikaistarkastukset. 

Lakisääteisen työterveyden tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää:

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
 • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä
 • työyhteisön toimintaa.
Pääseekö lakisääteisen sopimuksen puitteissa tarvittaessa myös lääkäriin?

Meillä on Heltissä tarjolla eritasoisia kiinteähintaisia, myös sairaanhoidon sisältäviä palvelupaketteja. Lakisääteiseen Työterveys-palvelupakettiin ei sisälly sairaanhoitoa  ja sairaanhoidollisissa tarpeissa ohjaamme jäsenen hoitoon esimerkiksi julkiselle puolelle. Työkykyyn liittyvissä asioissa arvioimme työterveyslääkärin vastaanoton tarvetta.

Kuuluuko palveluihin vuosittaista terveystarkastusta?

Toimistotyöläisille ei kuulu lakisääteisesti työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset. Näitä ei siis oletuksena tehdä ellette niitä erikseen toivo ja sopimukseen sisällytä.

Mikäli haluat vuosittaiset terveystarkastukset sopimukseesi, on vaihtoehtoja kaksi:

Laajimpaan työterveyspakettiimme kuuluu vuosittainen sähköinen terveystarkastus, jonka tulosten perusteella työterveyshoitaja kutsuu kohdennetusti työntekijöitä työterveyshoitajan tapaamiseen, kun tarve tarkastukselle on. Kyselyt ovat meille hyvin konkreettinen ennaltaehkäisevä työkalu havaita haasteita ja tarjota palveluita oikea-aikaisesti. Kyselyiden kautta ohjaamme tukea tarvitsevia mm. työterveyshoitajan vastaanotoille, voimavaravalmennukseen tai tarvittessa tietysti myös suoraan sairasvastaanotolle tai työterveyslääkärin juttusille.

Toinen vaihtoehto on lisätä sopimukseesi erillinen terveystarkastuspaketti tämänhetkisen terveydentilan tarkistamiseksi. Pakettiin kuuluu kattava tutkimuspaketti ja työterveyshoitajan ohjeistus ja tulosten tulkinta.

 

Milloin ja miten työpaikkaselvitys tehdään?

Työpaikkaselvitys tehdään viiden vuoden välein, aina kun työterveyshuolto vaihtuu tai jos työyksikön toiminta muuttuu oleellisesti.

Työterveyshoitajanne on teihin yhteydessä 3 viikon sisään sopimuksen käynnistyksestä ja sopii työpaikkaselvityksen ajankohdasta yhdessä teidän kanssanne. Työpaikkaselvitys on myös meille mahdollisuus tutustua työpaikkaanne ja teihin ja samalla voimme pitää pienimuotoisen Kickoffin henkilöstöllenne: esittäytyä, kertoa palveluistamme ja vastata Helttiä koskeviin käytännön kysymyksiin.

Mitä työpaikkaselvitys- ja toimintasuunnitelma pitää sisällään ja tuleeko ne tehdä, vaikka ne ovat vielä voimassa nykyisen työterveyskumppanin kanssa?

Työpaikkaselvitys tulee tehdä aina kun työterveystoimija vaihtuu, vaikka edellinen työpaikkaselvitys olisi vielä voimassa.

Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan tarpeita, voimavaroja, vaara- ja kuormitustekijöitä sekä työoloja. Sunnitelmaan kirjataan mm. työpaikalla sovitut sairauspoissaolokäytännöt, työkyvyn seurantaan ja varhaiseen tukeen kuuluvat käytännöt, hoitoonohjausmenettely sekä vastaavat toimet.

Toimintasuunnitelma perustuu ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen.

Millainen irtisanomisaika palveluillanne on?

Palveluillamme on kolmen kuukauden irtisanomisaika.

Olen taksiyrittäjä/hieroja/kotitaloutemme työllistää lastenhoitajan, sopivatko Heltin palvelut yritykselleni?

Heltti tarjoaa työterveysapalveluita vain toimistotyöläisille ja pääosin toimistotyötä tekeville yrityksille. Valitettavasti emme tarjoa palveluita muille toimialaoille emmekä kotitalouksille.

Onko sopimusta mahdollista laajentaa myöhemmin?

Kyllä vain, sopimusta voi tarpeen tullen täydentää joko laajemmalla työterveyspaketilla tai lisäpalveluilla, kuten influenssarokotuksilla tai sairaanhoidon laajennuksilla. Olethan yhteydessä omaan työterveyshoitajaan tai Heltin myyntiin, mikäli sopimuksenne kaipaa päivitystä.


Kysymyksiä Heltin työterveyden hinnoittelusta

Miksi teillä on aloitusmaksu? Mitä sillä katetaan?

Aloitusmaksu pitää sisällään kaikki käynnistykseen liittyvät kustannukset sekä perustyöpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman laadinnan. Panostamalla yhteistyön aloitukseen ja tiedottamiseen varmistamme, että työntekijänne osaavat hyödyntää Heltin palveluvalikoimaa mahdollisimman tehokkaasti.

Onko sopimuksen hinta muuttumaton?

Tarkastelemme säännöllisesti, vastaako kiinteä kuukausihinta todellista käyttöä.

Seuraamme kiinteää hintaa kanssanne vuosittain ja sitä voidaan joko nostaa tai palauttaa myös alemmalle tasolle, mikäli huomaamme käytön vähentyneen ja riskin työkykytapauksille pienentyneen.

Samalla tarkastelemme, onko käytön kasvun takana jotain työperäisiä juurisyitä, joissa voimme olla paremmin tukenanne.

Onko kiinteä kuukausimaksu Kela-korvattavaa?

Heltin palvelut ja kiinteä kk-maksu oikeuttavat Kela-korvauksiin. Teemme teille vuosittain tilikauden päättymisenne jälkeen esitäytetyn Kela-korvaushakemuksen. Merkkaamme kaikki työntekijöidenne yhteydenotot ja vastaanotot Kela 1, Kela 2 ja Kela 0 -luokkiin ja korvaukset haetaan näiden mukaan.

Sisältävätkö hinnat jo arvonlisäveron?

Arvolisäveron määrä määräytyy sen mukaan, mitä palveluita kyseisen kuukauden aikana on käytetty. Kaikissa Kela 1 ja Kela 2 -luokan palveluissa alv on 0% ja Kela 0 palveluissa puolestaan 24%. Merkkaamme kaikki yhteydenotot ja vastaanotot näihin Kela-luokkiin ja laskun lopullinen alv määräytyy sen mukaan.

Miten laskutatte osa-aikaisista työntekijöistä?

Myös osa-aikaisille työntekijöille on lain mukaan tarjottava saman laajuinen työterveys kuin täyttä työaikaa tekeville. Terveydenhoidon tarpeet molemmilla ovat yhtäläiset, joten laskutamme myös osa-aikaisia saman hinnaston mukaan. Poikkeuksia voidaan tehdä, mikäli työntekijät tekevät töitä vain keikkaluonteisesti tai jos koeaikalaisille halutaan tarjota eritasoisia palveluita.

Kerromme mielellämme lisää! Ota yhteyttä nurkassa olevan chatin kautta, tai laita meille mailia.

Kuinka paljon fysioterapeutin palvelut maksavat?

Työfysioterapia kuuluu sopimukseemme. Mikäli jäsenellä on esimerkiksi niskahartiaseudun kanssa haasteita, on työfysioterapeuttimme ohjaava ja neuvova valmennus aina ensisijainen hoitomuoto.

Kuntouttava, lähetteellinen fysioterapia on mahdollista lisätä pakettiin suoriteperusteisena ja hinta riippuu siitä, mitä palveluntarjoajaa käytetään. Heltti tekee paljon yhteistyötä esimerkiksi Fysioksen kanssa, mutta voitte käyttää halutessanne myös mitä tahansa muuta palvelun tarjoajaa. Heltti hoitaa läpilaskutuksen yrityksen ja fysioterapiatoimijan välillä.


Kysymyksiä Heltin toimintatavoista ja sairaanhoidosta

Sanotte, että olette ajatustyöläisiin erikoistuinut työterveys, miten tämä näkyy teillä?

Maailma muuttuu ja fyysisten kipujen sijaan ajatustyöntekijöiden yleisin työterveydellinen uhka on  työuupumus.

Juuri siksi ajatustyöläiset tarvitsevat aidosti huolehtivan, uupumusta vastaan taistelevan ja mielen haasteita ymmärtävän toimijan tuekseen. Sellaisen, joka ymmärtää ajatustyön erityispiirteet ja kuormitustekijät, ja ehdottaa oikea-aikaisia toimenpiteitä. Me Heltissä olemme juuri sitä.

Miten Heltin toimipisteet ovat auki? Entä jos tarvitse hoitoa myös illalla tai viikonloppuna?

Heltin toimipisteet ovat auki arkisin 8-16 ajanvarauksella, mikäli tuon ajan ulkopuolella olisi tarvetta yleislääkärin vastaanotolle, hyödynnämme kumppaniverkostoamme. 

Etähoitoa on puolestaan tarjolla HelttiLinjan kautta arkisin klo 7-21 ja viikonloppuisin 9-17.

Ajanvaraus tapahtuu aina hoidontarpeenarviomme kautta soittamalla HelttiLinjaan tai laittamalla viestiä LiveChatissa. Heltillä on toimipisteet Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Miten seuraatte sairaspoissaoloja?

Sairaspoissaoloja seurataan siten, kun teidän kanssa sovitaan.

Meidän kirjoittamista sairaspoissaoloista saatte sovitusti raportin, lisäksi tietysti mielellään pysymme kartalla myös mahdollisista omailmoitteisista sairaspoissaoloista, siihen voi käyttää MyHeltti-palvelun omaa työkalua tai sopia tietojensiirrosta Heltin ja yrityksen välillä. Kun meillä on kokonaiskuva kaikista poissaoloista, voimme parhaiten tarjota proaktiivisesti tukea esimerkiksi havaitsemiimme työkykyriskitapauksiin.

Kaikki työntekijämme eivät asu tai työskentele Heltti-paikkakunnilla, miten he saavat hoitoa?

Heltillä on toimipisteitä pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa ja Oulussa. Muilla paikkakunnilla työskenteleville, asuville tai ylipäätään reissaaville, voimme käyttää kumppaniverkostoamme palveluita.

Työmatkalla ja vapaa-ajan matkalla sairastuessa kannataa kuitenkin käyttää ensisijaisesti matkavakuutuksia ja hakeutua niiden puitteissa hoitoon.

Millaisia asioita voitte hoitaa etänä?

Etänä hoituvat hyvin usein esimerkiksi lyhyet sairauslomat, kotihoito-ohjeet flunssan ja vatsataudin hoitoon, reseptiuusinnat, silmätulehdus, ihottumat, allergiat, ajanvaraukset, aikojen siirtäminen tai muuttaminen etäajaksi.

Jopa 40% kaikista yhteydenotoista ratkeaa jo tämän ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Saako etänä liian helposti saikkua?

Heltin sairaanhoidon ammattilaisten erityisosaamiseen kuuluu tunnistaa sairasloman tarve myös etänä.

Mikäli meillä on tarve tutkia asiaa tarkemmin, kutsumme jäsenen aina fyysiselle vastaanotolle.

Kuinka nopeasti pääsen tarvittaessa lääkäriin?

Akuuteissa asioissa viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hoitaja kuitenkin aina arvioi tilanteen kokonaisvaltaisesti ja ohjaa hoitoon sen mukaisesti.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Ota yhteyttä!

Yli 20 työntekijän työpaikat

Anni Tuominen | LinkedIn
anni.tuominen@heltti.fi
0400 792 488

Varaa juttuhetki

Alle 20 työntekijän työpaikat

Aino Ahola | LinkedIn
aino.ahola@heltti.fi
040 8235393

Varaa juttuhetki