ASIAKASTARINAT

Organisaation kehittäminen muuttuvan työympäristön vaateissa

CASE GRÖNMARK

Toimintatapojen uudistaminen tehokkuuden takaamiseksi

Jo yli sadan vuoden ajan toiminut suomalainen perheyritys, Oy Brynolf Grönmark AB, eli Grönmark
on teknisen kaupan palveluyritys, joka tarjoaa ratkaisuja mm. erotustekniikkaan, suojaukseen ja tiivistämiseen luomalla huolella räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidensa eri tarpeisiin.

Grönmarkin toiminta perustuu aitoon haluun luoda kestäviä ratkaisuja sekä haluun auttaa niin omassa kuin asiakas- ja kumppaniyrityksissä toimivia ihmisiä työssään. Tämä edellyttää nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin sekä vastuuntuntoa ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Luonnollisesti Grönmarkissa ymmärrettiin, että jotta muuttuvissa työympäristöissä voidaan toimia tehokkaasti ja tuloksekkaasti – myös toimintatapoja ja johtajuusajattelua on uudistettava.

Yhdessä Heltin valmentajan kanssa Grönmarkissa saatiin aikaan muutoksia, joiden avulla yrityksen johtoryhmän sisäistä dynamiikkaa kehitettiin ja jonka seurauksena koko organisaation tehokkuus nousi.

Tavoitteena yhtenäistäminen ja yhteisymmärrys

Valmennuksen aikana pureuduttiin johtajuusajattelun ja -tekojen yhtenäistämiseen. Kaiken tavoitteena oli tukea ja yhtenäistää johtajuusajattelua sekä lisätä yhtenäistä ymmärrystä yrityksen strategiasta. Yritys oli halukas ottamaan käyttöön ja kokeilemaan uusia toimintatapoja ja ajatusmalleja, joita tutkittiin ja tarkasteltiin erilaisten kokeilujen avulla valmentajan opastuksella. Johtoryhmäkäytäntöjä, organisoitumismalleja ja johtamisvastuita uudistettiin, jonka seurauksena myös päätöksentekoa saatiin selkeytettyä.

Jotta ryhmätyöskentelyssä ja päätöksenteossa onnistuttaisiin, on ryhmähengen ja keskinäisen luottamuksen myös oltava kunnossa. Heltin valmentajan avulla Grönmarkissa löydettiin keinoja, joilla luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä saatiin syvennettyä sisäistä dynamiikkaa samalla vahvistaen. Hyvän yhteishengen ja avoimuuden edistämiseksi myös kehityskeskusteluprosesseja ja -sisältöjä uudistettiin yrityksen tavoitteita ja strategiaa paremmin tukeviksi.

”Olen älyttömän ylpeä meistä kaikista – saimme todella paljon aikaiseksi. Heltin valmentaja sai rakennettua luottamuksen ilmapiirin, avoimuuden, jossa meidän oli helppo käsitellä asioita. Shortumin valmentajan kanssa oli kiva tehdä töitä yhdessä. Oma sisäinen energiani on nyt myös tämän prosessin uudistusten myötä paremmalla tasolla”.

Petri Grandell
Toimitusjohtaja 
Grönmark

Kehitysprosessin hyödyt näkyvät yrityksen arjessa

Työn imua ja tekemisen meininkiä

Grönmarkin toimitusjohtaja Petri Grandellin mukaan valmennuksen jälkeen koko johtoryhmä tuntee ja ymmärtää toisiaan nyt paremmin ja he kokevat olevansa ”samalla sivulla” yrityksen toimintoja ja tulevaisuutta ajatellen. Kehitysprosessin myötä Grönmarkissa osataan myös valjastaa erottautumistekijät hyötykäyttöön entistä oivaltavammin. 

Työtä tehdään systemaattisemmin ja fokus on vahvistunut entisestään, joka on näkynyt koko organisaation tehokkuuden kasvuna. Uudistumisen myötä myös työn mielekkyys ja tarmokas tekemisen meininki on kasvanut läpi organisaation ja henkilöstön välillä vallitsee avoimuuden ilmapiiri.

extraimage

Haluatko saada uutta näkökulmaa ja tukea johtajuuteen?

Ota yhteyttä Siniin tai laita meille viesti lomakkeen kautta!