Tiedote: Aivoliitto, IhanaElo ja Heltti käynnistävät yhteistyön työikäisten aivoterveyden edistämiseksi

Henna Ojala

Aivoliitto ry:n kumppaneineen koordinoima kansallinen aivoterveysohjelma saa lisää voimaa yhteistyöstä IhanaElo Oy:n ja Heltti Oy:n kanssa. Yhteistyö liittyy erityisesti ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen työikäisten näkökulmasta.

Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö kertoo, että IhanaElo Oy ja Heltti Oy tarjoavat laadukasta apua ja tukea organisaatioille, jotka haluavat panostaa aivoterveyteen.

”Haluamme rakentaa sen myötä kestävät lähtökohdat tulokselliselle toiminnalle sekä luonnollisesti tukea suoraan myös organisaatioiden työntekijöitä”, Pyykkö toteaa.

IhanaElo Oy:n toimitusjohtaja Alisa Yli-Villamon mukaan kansallisen aivoterveysohjelman vaikutustavoitteet kiteyttävät ne teemat, joiden ympärille valmennukset rakentuvat. Aivot tarvitsevat aivoja -teema vahvistaa yhteisöllisyyttä, ja aivoergonomia auttaa löytämään aivoystävällisempiä tapoja elää ja työskennellä. Aivoterveyden peruspilarit muistuttavat aivoterveyttä edistävän syömisen, liikkumisen, palautumisen ja erityisesti unen vaalimisen tärkeydestä.

”Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta aivoterveyden merkityksestä ja aktivoida konkreettisiin tekoihin, joilla jokainen voi parantaa omaa sekä työyhteisönsä aivoterveyttä. Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista”, hän kertoo.

”Kansallisen aivoterveysohjelman toimeenpanoon liittyvä yhteistyö mahdollistaa työpaikoille hyvin mietityn ja vaikuttavuuteen tähtäävän valmennussisällön. Valmentajat ovat alansa huippuja, ja kokonaisuutta on helppo muokata juuri asiakasorganisaation tarpeen mukaiseksi”, kertoo Heltti Oy:n perustaja ja työpsykologi Tanja Lappi.

Kansallinen aivoterveysohjelma (aivoliitto.fi) Ennakoiva lähestymistapa, suojaavien tekijöiden korostaminen ja vaikuttavuusperusteisuus ohjasivat kansallisen aivoterveysohjelman valmistelua, ja siksi se on ainutlaatuinen maailmanlaajuisesti. Uusi näkökulma aivoterveyteen kattaa aivojen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn. Aivoliitto koordinoi kumppaneineen kansallisen aivoterveysohjelman toimeenpanoa.

Tiedote luettavissa myös Aivoliiton sivuilta.

Lisätietoja antavat:

Tanja Lappi, p. 040 521 7981 tanja.lappi@heltti.fi

Mika Pyykkö, p. 0400 841 662 mika.pyykko@aivoliitto.fi

Alisa Yli-Villamo, p. 045 126 1100 alisa@ihanaelo.fi