Heltin mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden palvelut työpaikoille

Yrityksesi tarpeisiin skaalautuvat ja vaikuttavat palvelut, joiden avulla työntekijäsi saa oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen riippumatta miten mieli voi.

Me Heltissä olemme erikoistuneita erityisesti työikäisten mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen. Mielen palvelumme skaalautuvat eri kokoisiin tarpeisiin – aina kansainvälisistä yrityksistä pk-sektorin organisaatioihin, nopeasti kasvaviin kasvuyrityksiin ja yksinyrittäjiin.

Meillä on yli 90 psykologia ja psykoterapeuttia, sekä lisäksi työterveyspsykologeja ja organisaatiopsykologeja, jotka palvelevat mielen palveluiden asiakkaita ympäri Suomen usealla eri kielellä.

Mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevat palvelumme on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat paitsi pitää huolta työntekijöistään, mutta myös johtaa jaksamista ja työkykyä.

 

Tutustu tarkemmin

Varaa esittely

extraimage

Oikea-aikainen ja oikeanlainen tuki – riippumatta miten mieli voi

Heltin mielen palvelut on rakennettu ”Sama pää töissä ja kotona” -filosofian ympärille.

Tämä tarkoittaa sitä, että…

 • ajatus- ja tietotyöntekijät voivat yksilöinä ja työyhteisön jäseninä hyvin ja työpaikka tukee mielen hyvinvointia
 • burnout-ilmiötä ei kukisteta vain yksilöä hoitamalla – siksi palvelumme tarjoavat organisaatiolle tietoa juurisyistä ja tukevat jaksamisen johtamista
 • ajatus- ja tietotyöntekijöillä on tietoa, osaamista sekä työkaluja pitää mielestään huolta töissä ja kotona – yksilöinä ja osana yhteisöä
 • mielen palveluista hyötyy paitsi yksilö, mutta myös koko työyhteisö ja organisaatio – siksi palveluistamme on saatavilla organisaatiotasoista ilmiö-dataa sekä organisaatioille on tarjolla koulutusta, sparrausta ja kehityspalveluita 

Meillä on yli 90 psykologia ja psykoterapeuttia, sekä lisäksi työterveyspsykologeja ja organisaatiopsykologeja, jotka palvelevat mielen palveluiden asiakkaita etänä sekä Helttilöissä Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa, Oulussa, Vaasassa ja Närpiössä. Meidät tunnetaan myös ketteristä ja inhimillisistä digi- ja etäpalveluistamme.

Yrityksesi tarpeisiin ja budjettiin skaalautuva

Mielen palvelumme ovat läpinäkyvästi hinnoiteltuja ja voit työnantajana määritellä palveluihin käyttörajoituksia

Mielen palveluiden asiakkaanamme sinun on selkeää budjetoida käytettävien mielen palveluiden kokonaisuus.

 • Voit valita haluamasi mielen palvelut sekä asettaa niille haluamasi käyttörajoitukset: esimerkiksi X kertaa / työntekijä / vuosi tai käyttömäärät / organisaatio / vuosi
 • Palveluvalikoima on modulaarinen: määrittelemme kanssasi millaiset palvelu- ja tukimuodot juuri sinun työyhteisöllesi ovat vaikuttavimpia. Huomioimme budjetin, yrityksesi koon sekä tuen tarpeen.

Entä data? Voit valita mielen palveluihimme myös organisaatiotasoista dataa kerryttävän lisäpalvelun. Sen avulla ymmärrät paremmin mitkä toimintatavat, asiat ja ilmiöt sinun organisaatiossasi vahvistavat tai heikentävät mielen hyvinvointia. Organisaatiokohtainen data, benchmark-data sekä datapakettiin kuuluva organisaatiosparraus auttavat organisaatiotasi tunnistamaan juurisyitä sekä kehittymään ja optimoimaan tukimuotoja.

 

Varaa tapaaminen

extraimage

Palveluiden käyttäjille

Moderni, mutkaton ja helposti lähestyttävä

Vastuullisuus, palvelun ja palvelukokomuksen laatu, tietoturva ja inhimilliset kohtaamiset kaiken keskiössä.

Olemme kehittäneet  mielen palveluiden asiakkaillemme ja asiakkaidemme työntekijöille digitaaliset palvelut, jotka mahdollistavat sujuvan asioinnin missä ja milloin tahansa.

 • Työntekijäsi voivat tutustua mielen ammattilaisiimme ennalta: Erityisesti mielen palveluissa on tärkeää, että asiakas löytää itselleen sopivan mielen ammattilaisen – riippumatta oliko kyseessä esimerkiksi mielenhuollon kertakäynti tai pidempi lyhytterapia. Siksi olemme satsanneet siihen, että palveluiden käyttäjä voi etukäteen tutustua mielen ammattilaisiin kuvien, tekstien ja esittelyvideoiden muodossa.
 • Mutkaton ajanvaraus: Työntekijäsi voivat varata ajan heille saataville oleviin palveluihin suoraan nettiajanvarauksesta.
 • Empaattinen ja läsnäoleva kohtaaminen: Palveluita on saatavilla etänä, Heltin vastaanotoilla sekä halutessasi myös tutussa ympäristössä työpaikalla. Heltin vastaanotot ovat kodinomaisia paikkoja, joissa on miellyttävä ja helppo olla.
 • Tietoturvallisuus ja luottamuksellisuus: Kaikki mielen palvelumme, järjestelmämme ja kirjauskäytäntömme noudattavat hyviä tietoturvakäytäntöjä.
extraimage

Keitä työpaikalla pitäisi tukea ja miksi?

Mielen tukimuodot työpaikoilla ovat lisääntyneet ilahduttavasti, mutta kokonaisvaltaisen jaksamisen johtamisen jarruna voi usein olla:

 • Yritykseltä puuttuu kokonaiskuva ”miten meillä voidaan” ja ”mitkä seikat työpaikallamme tukevat tai heikentävät mielen hyvinvointia ja jaksamista”
 • Fokus on kovan huolen ja vakavan huolen -ryhmien tukemisessa
 • Hieman huolta -ryhmille pirstaleisia tai irrallisia palveluita, joista organisaatio ei kuitenkaan saa kokonaiskuvaa kehittymisensä tueksi 
 • Ei huolta -ryhmille ei välttämättä ole juurikaan tukea
 • Hoitopolut ovat pirstaleisia tukimuotojen välillä

Mielen palvelumme perustuvat siihen, että jokainen saa oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen JA organisaatio oppii tunnistamaan mikä työpaikallamme tukee tai heikentää mieltä, ja korjaamaan juurisyitä.

 

Yksinkertaistettu malli, miten mielen hyvinvointi työyhteisöissä tyypillisesti hajaantuu.

Laatinut: Heltin mielen palveluiden kehityksestä vastaava psykologian tohtori ja kouluttajapsykoterapeutti Katri Kanninen.

EI HUOLTA
Mielen vahvistaminen on helpointa, kun ihmisellä on voimavaroja. Tarjoathan työkaluja ja tukea kun kaikki on hyvin?
KUORMITUKSEN TASO: Resurssit tasapainossa, tavoitteena parempi elämänlaatu ja elämäntapojen parantaminen
MUUTOSVALMIUS: Muutoksen tekeminen ei ole välttämätöntä, muutoksen esteet ja mahdollisuudet ovat näköpiirissä
TUEN TARPEEN TASO: Oman mielen johtamisen ja itsereflektoinnin kehittäminen, hyvinvoinnin tuki
TUKIMUODOT: Mielenhuollon palvelut ja omahoito yhdistelmänä. Koulutukset ja valmennukset.
HIEMAN HUOLTA
Suuri osa työikäisistä tässä ryhmässä – mahdollistathan matalan kynnyksen tuen kaikille?
KUORMITUKSEN TASO: Kuormitusta, mutta myös resursseja. Ongelman ja huolen fokus nähtävissä.
MUUTOSVALMIUS: Realistiset tavoitteet, joihin kaipaa apua. Tiedostaa muutoksen haasteet, mutta löytyy myös energiaa niiden ylittämiseen. Muutoksen esteet sanallistettavissa
TUEN TARPEEN TASO: Apua mielen kuormitukseen, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä.
TUKIMUODOT: Mielenhuollon palvelut aktiivisessa käytössä. Ryhmämuotoiset tukimuodot. Lyhytterapia mikäli tarve. Esihenkilön tuki. Mahdollisesti HR:n ja työterveyden rakenteet tukena.
ISO HUOLI
Riittävät tukimuodot oikea-aikaisesti yksilölle. Esihenkilöillä ja HR:llä taidot ja työkalut tukea.
KUORMITUKSEN TASO: Jokin tai useampia seuraavista. Pidempään jatkunut stressi, ahdistusta tai masennusoireita, voimakasta kuormitusta. Taustalla voi olla päihdeongelma, mielenterveysongelma, somaattiset ongelmat. Tilanne mahdollisesti vaikuttaa myös työkykyyn.
MUUTOSVALMIUS: Omat resurssit riittämättömät. Muutokset ja esteet kouriintuntuvia. Tavoitteen asettamiseen ja koordinointiin tarvitaan apua.
TUEN TARPEEN TASO: Apua mielenterveyteen
TUKIMUODOT: Lyhytterapia mikäli asiakas on motivoitunut. Vahva esihenkilön tuki. Tarvitsee todennäköisesti HR:n ja/tai työterveyden rakenteita.
VAKAVA HUOLI
Onhan työpaikallasi osaamista ja keinoja tunnistaa vakavan huolen tilanteet?
KUORMITUKSEN TASO: Toimintakyky heikko, mahdollisesti jo pitkään. Ihminen on akuutisti vaaratilanteessa, mahdollisesti tsetuhoisuutta
MUUTOSVALMIUS: Toimijuus kadoksissa
TUEN TARPEEN TASO: Akuutisti apua mielenterveyteen. Työyhteisössä, erityisesti hybridityössä, tärkeää olla osaamista ja keinoja tunnistaa tilanne.
TUKIMUODOT: Ajanvaraus tai saattaminen terveydenhuoltoon tai akuuttipsykiatrian palveluihin.

Vastuullisuus

Mitä vastuullisuus meille tarkoittaa?

Oikea-aikaiset ja oikeantasoiset tukimuodot. Vastuullinen resurssien käyttö. Vaikuttavuus.

Vastuullinen resurssien käyttö

Monesti mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisessa ajatellaan terapiaa – ja erityisesti psykoterapiaa, jonka määrä on hyvin rajallinen.

Vastuullisuus on meille sitä, että me tarjoamme oikea-aikaiset, oikeanlaiset ja oikeantasoiset tukimuodot eri tilanteisiin. Onkin tärkeää tunnistaa oikea-tasoinen tukimuoto aina kertaluonteisesta mielenhuollosta psykoedukatiiviseen tukeen, lyhytterapiaan – tai psykoterapiaan.

Juurisyiden ymmärtäminen

Sama pää töissä ja kotona. Olemme vuosia tehneet hommia työikäisten ja nuorten aikuisten kanssa ja havainneet, että kuormitus töissä näkyy kotona – ja toisinpäin.

Kun mieltä tuetaan, on huomioitava yksilö kokonaisuutena ja ymmärrettävä mikä johtuu mistäkin ja mitkä ovat tilanteeseen ajaneet juurisyyt. Vain sillä tavoin tuetaan mieltä kestävästi ja löydetään fiksumpia toimintamalleja yksilön arkeen.

Vaikuttavuus ja laatu

Ei ole yhdentekevää, kuka mieltä tukee. Siksi meillä esimerkiksi kaikki lyhytterapiaa tekevät ovat lyhytterapeuttiseen työotteeseen täydennyskoulutettuja psykologeja. Meillä työskentelee alan johtajia asiantuntijoita ja kouluttajapsykoterapeutteja.

Helttiin kuuluva Shortum on yksi Suomen arvostetuimpia psykoterapeuttien ja sote-alan ammattilaisten täydennyskouluttajia. Lisäksi työnohjaamme ja koulutamme mielen ammattilaisiamme aktiivisesti.

Yritystason kumppanuus on tärkeässä roolissa

Mielen hyvinvointia tukeva työpaikka ei synny vain yksilöitä auttamalla. Siksi tarjoamme yrityksille tietoa, dataa ja aktiivista yhteistyötä.

Meitä arvostetaan erityisesti kokonaisvaltaisista jaksamisen ja mielen johtamisen toimintamalleista, prosesseista sekä yritystason sparrauksesta. Me uskomme, että jaksamista voidaan ja pitää johtaa tavoitteellisesti ja systemaattisesti – vain siten rakennetaan työpaikkoja, joissa ihmisten on mahdollista voida hyvin, onnistua työssään ja tehdä tulosta.

Psykoedukaatiota ja mielenterveyden stigman murtamista tukea ihan jokaiselle

Tarjoamme psykoterapeuttien ja psykologien tuottamaa tietoa, psykoedukaatiota ja harjoituksia mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseksi with.heltti.fi -sivustollamme ja kanavissamme Instagramissa, Youtubessa ja Spotifyssa. Sisältö päivittyy useita kertoja viikossa. Sisältömme tavoittaa pelkästään Instagramissa yli 90,000 silmäparia joka kuukausi. Tavoitamme sisällöllämme nuoria, opiskelijoita ja työikäisiä sekä senioreita.

Jaamme tietoa ja teemme aktiivista kehitystyötä

Meille vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että olemme aktiivisesti mukana rakentamassa mieltä tukevia käytäntöjä ja rakenteita työpaikoille sekä luomassa innovatiivisia ja helposti lähestyttäviä palveluista niin organisaatioille kuin yksityishenkilöillekin. Hyödynnämme palveluissamme esimerkiksi tekoälyä ja dataa.

Me pyrimme tuomaan selkeyttä ja parhaita käytäntöjä siitä, millaiset tukimuodot soveltuvat erilaisiin tilanteisiin, jotta työpaikoilla voitaisiin tehdä vaikuttavia ja taloudellisesti fiksuja valintoja mielen tukimuodoista.

Tutustu suosituimpiin palveluihimme

Mielenhuolto

Matalan kynnyksen tuki etänä, työpaikallasi tai Helttilöissä. Tueksi suurimmalle osalle henkilöstöäsi – tukee työssä jaksamista ja lievissä kuormitustilanteissa.

Lue lisää

 

 

Lyhytterapia

Laadukas ja vaikuttava, psykologien tarjoama lyhytterapia. Kohdennettu heille, joilla on jokin, eri syistä johtuva kuormitustekijä ja/tai työkykyä uhkaava tilanne.

Lue lisää

Ryhmämuotoiset palvelut

Vaikuttavat ryhmämuotoiset palvelut eri kohderyhmille. Tutustu erilaisiin ratkaisuihin koko henkilöstölle, kuormittuneille jne.

Lue lisää


Mielen palveluiden asiakkaitamme

 • Pk-sektorin asiakkaitamme ovat tyypillisesti eri alojen asiantuntijayritykset, kasvuyritykset ja startupit sekä luovien alojen yritykset ja järjestöt.
 • Keskisuurista ja suurista yrityksistä asiakkaitamme ovat tyypillisesti kasvuyritykset ja modernit yritykset, joissa halutaan johtaa jaksamista ja työntekijöiden hyvinvointi on keskiössä. He luottavat meihin strategisena työkykyjohtamisen sekä ihmisten kokonaisvaltaisen jaksamisen sekä mielen hyvinvoinnin kumppanina.
 • Keskisuuria asiakkaitamme ovat esimerkiksi Loihde Factor ja Hoxhunt.
 • Suuria asiakkaitamme ovat Supercell, Vincit, Fondia, Qvik, Relex, Cinia, Fonecta, Integrata, Next Games (Netflix) ja Buutti.
 • Monet ammattiliitot ovat mielen palveluidemme asiakkaita, kuten Suomen Ekonomit, Tekniikan Akateemiset ja Specia.
Lue Supercell yhteistyöstä

Kattavilla mielen tuen palveluilla, valmennuksilla ja sparrauksella pyrimme vaikuttamaan niin yksilö- ja tiimitasoilla sekä arjen johtamisen ja strategisen johtamisen tasoilla.

- Anna Kettunen, people lead, Supercell

Haluasitko kuulla tarkemmin mielen palveluistamme?

Jutellaan ja saat ehdotuksen yrityksesi kokoon ja budjettiin soveltuvasta palvelupaketista.