Yhteisohjautuvuuden tuki

Itseohjautuvuus on aikamme myytti – ihminen tarvitsee ja kaipaa myös työssä mahdollisuutta peiliin, tukeen sekä päätöksenteon vallan ja vastuun jakautumiseen tiimille tai työyhteisöön. Monilla työpaikoilla itseohjautuvuutta halutaan purkaa. Ajankohtaisemmaksi onkin tullut yhteisohjautuvuus, joka tarkoittaa työn ja päätösten tekemistä ja niiden koordinointia yhdessä.

Mahdollistaako organisaatiorakenteenne ja arjen toimintatavat yhteisohjautuvan toiminnan?

Me autamme ja tuemme yhteisohjautuvuuden vahvistamisessa.

 

Ota yhteyttä

 

extraimage

Miksi?

Yhteisohjautuvuus ei ole ihan mikään läpihuutojuttu

Yhteisohjautuva organisoitumismalli vahvistaa ihmisten motivaatiota ja omistajuuden kokemusta lisäämällä työn tekijöiden toimesta tapahtuvaa kehittämistä ja päätöksentekoa. Onnistunut, hyvinvointia lisäävä yhteisohjautuvuus edellyttää tätä organisoitumista tukevia rakenteita. 

Me autamme poistamaan yhteisohjautuvuuden esteitä, luomaan yhteisen päätöksenteon toimivia rakenteita ja kehittämään tarvittavia kyvykkyyksiä.

Yhteisohjautuvuutta halutaan kehittää tyypillisesti, kun organisaatiossa…

 • kaivataan ketterämpää ongelmien ratkaisukyvykkyyttä
 • sujuvoittaa päätöksentekoa
 • kaivataan yhteisiä toimintamalleja ja struktuuria kangistamatta perusarkea
 • halutaan lisätä uudistumiskykyä
 • varmistaa toiminnan kehittyminen

Mitä?

Miksi moni kaipaa yhteisohjautuvuuden vahvistamiseen tukea?

Yhteisohjautuvuuden vahvistaminen on yksi niitä teemoja, joihin monesti kaivataan ulkopuolista fasilitoijaa ja sparraajaa. Me tuemme paitsi toimintamallien, struktuurin ja roolien kautta koko organisaatiota, myös yksilö- ja ryhmätasolla henkilöstöä kehittymään ja omaksumaan uudenlaisia arjen tapoja.

Mitä yhteisohjautuvuuden vahvistaminen edellyttää?

 • Yhteisohjautuvuuden vahvistaminen edellyttää yhdessä sovittua ja dokumentoitua toimintamallia, jossa on sovittu hajautetusta päätöksenteosta, rooleista sekä osallistumisen ja vaikuttamisen vastuista.
 • On luotava yhteisesti ymmärretty toimintakulttuuri.
 • On myös tunnistettava, miten henkilöstön taitoja ja osaamista on kehitettävä, jotta jokainen kykenee onnistuneesti toimimaan ja vaikuttamaan matalahierarkkisessa organisaatiossa.
extraimage
extraimage

Miten?

Näin tuemme organisaatiosi yhteisohjautuvuutta

Yhteisohjautuvuuden tuki voi olla projektimainen tai pidempi prosessi, riippuen organisaatiosi koosta ja nykytilasta. Tavoitteenamme on tuoda konkreettista muutosta ja selkeyttä työyhteisösi arkeen.

Työskentely jakautuu tyypillisesti neljään vaiheeseen:

 1. Tunnistamme yhteisohjautuvuuden nykytilan haastattelujen ja organisaatiosparrauksen avulla.
 2. Kulttuurin ja rakenteiden vahvuudet ja kehittämiskohteet selvittämällä tunnistamme myös kipupisteiden juurisyitä ja luomme yhteisen tavoitteen ja toimintasuunnitelman sen saavuttamiseksi.
 3. Henkilöstön yhteisohjautuvuutta tuemme ryhmämuotoisilla valmennuksilla. Valmennukset suunnitellaan työpaikanne tarpeeseen ja ne voivat käsitellä mm. dialogi- ja tunnetaitoja tai rakentavaa konfliktoitumista.
 4. Lisäksi rakennamme yhdessä yhteisohjautuvuuden kehittymisen arviointimallin.

 

Ota yhteyttä

 

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 1000 yritystä valtakunnallisesti

 

“Yrityskulttuuri on valtava abstrakti kokonaisuus, ameeba, johon voi olla toisinaan vaikea tarttua. Lindströmissä päätimme tarttua yhteen yrityskulttuurin kulmaan kiinni, joka päivittäisten pienten arkisten asioiden ja tekemisten muutos. Tätä kautta ajattelimme, että organisaatiokulttuurin kehittämisestä tulee jokaiselle omakohtainen ja tärkeä asia. Heltin yrityskulttuurin asiantuntijoiden ja meidän Lindströmläisten yhteistyö oli inspiroivaa!”

Lindström Suomen henkilöstöjohtaja Sami Laine

 

Lue Lindströmläisten kokemuksia

     
    
         


Ota yhteyttä suoraan Siniin tai laittele viestiä.