Privaelämä

Se mitä tapahtuu työn ulkopuolella vaikuttaa töissä – ja se mitä tapahtuu töissä vaikuttaa privaelämään. Mikä meidän jokaisen privaelämää toisinaan ravistelee?

Meillä on sama pää töissä ja kotona. Joskus työn ulkopuolella tapahtuu asioita, joihin kaivataan tukea – joko sinä itse tai perheen jäsenesi tai läheisesi. Me Heltissä haluamme auttaa myös myös työn ulkopuolisissa asioissa.

Lukaise tältä sivulta mikä työn ulkopuolista elämää ravistelee, miksi sitä pitäisi ymmärtää entistä paremmin työpaikoilla sekä miten ja miksi organisaatioissa voidaan työn ulkopuolista elämää tukea? 

Lue lisää

Tutustu ratkaisuihin

Mikä työn privaelämää myllertää?

No mikäpä ei myllertäisi? Viimeisen parin vuoden aikana meistä jokainen on pyöritellyt epäuskoisena päätään ja pohtinut mitähän vielä voisi tulla vastaan. On ollut maailmanlaajuista pandemiaa, sotatila yllättävänkin lähellä ja uudenlaista pelottelulla käytävää vaikuttamissodankäyntiä. Pitäisi huolehtia taloudesta, sähkönhinnasta ja tulevaisuudesta samalla kun pitäisi hoitaa työt, kotihommat, harrastukset ja sosiaaliset suhteet.

Mitä ihmettä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Moni huokailee, että välillä sitä vaan tekisi mieli sulkea uutiset, sosiaalinen media ja koko internet. Osa suhtautuu huolettomasti ja päivä kerrallaan. Toisille jatkuva varpaillaanolo on henkisesti kuormittavaa, kun se ihan perusarkikin tuntuu vaativan ihan tarpeeksi.

Vaikka maailma muuttuu, niin ihminen pysyy samana. Ihminen on edelleen ajatteleva ja tunteva. Positiiviset ja negatiiviset muutokset ja epävarmuus vaikuttavat eniten mieleen ja sen hyvinvointiin.

Miten privaelämä ja sen erilaiset tilanteet näkyvät organisaatiossasi ja työyhteisössäsi?

Miksi privaelämän merkitystä pitää ymmärtää yhä paremmin myös työpaikoilla?

Ihmisellä on sama pää töissä ja kotona. Huolet ja paineet kotona vaikuttavat töihin ja toisinpäin.

  • Ajatustyössä pää on nyt ja tulevaisuudessa se tärkein työkalu. Kipeä polvi ei heikennä ajatustyöläisen työkykyä – mutta kodin tai työn vuoksi kuormittunut mieli voi pahimmillaan johtaa työkyvyttömyyteen.
  • Ajatustyö ei monestikaan katso aikaa eikä paikkaa. Siksi on mahdoton ajatus, että työpaikalla huomioitaisi vain työhön liittyvät asiat. Kaikkeen työpaikalla ei voida kuitenkaan vaikuttaa. Työssä johdetaan työtä ja työarjesta voidaan tehdä ihmisen hyvinvointia lisäävä. Muuhun arkeen ei työssä voida vaikuttaa, mutta sitä on hyvä ymmärtää.
  • Aivoja ei saa laitettua napista päältä pois työajan jälkeen vaikka haluaisi. Ihminen ei ole kone – ei nyt eikä tulevaisuudessa. Ajatustyötä ei voi johtaa kuten teollisuuden koneita. Siksi työpaikoilla on yhä tärkeämpää ymmärtää paremmin ihmisen mieltä, johtaa mielen hyvinvointia ja ymmärtää millaisin keinoin voidaan tukea työkykyä tai jopa sitä muuta arkea.


Kokee keskimääräistä korkeampaa tai korkeaa stressiä ajatustyössä.
Lähde: TTL ´Miten Suomi voi´, 2022.


Vuodesta 2019 suomalaisten työuupumus on lisääntynyt ja samaan aikaan arvio omasta työkyvystä on laskenut.
Lähde: TTL ´Miten Suomi voi´, 2022.


Mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 2016 peräti 60 %.
Lähde: Kela 2022.

Paremminvoivana kotona -ratkaisut

tukee, antaa tietoa ja auttaa löytävään apua sinulle tai läheisellesi.

Jokaisella meillä on mieli, ja se voi toisinaan voida paremmin ja toisinaan huonommin. Ja mieli on se, joka tässä maailmassa on koetuksella ihan jokaisella. Siksi onkin tärkeää, että riippumatta miten sinun tai läheisesi mieli voi juuri nyt, sinulla olisi tunne ettei mieleen liittyvissä asioissa tarvitse jäädä yksin.

Meidän tapamme auttaa sinua tai läheisiäsi on mielen hyvinvoinnin tukemisen kautta.

w/ Heltti -palvelustamme löydät..

  • mielen ammattilaisten tuottamaa lisätietoa mielenterveyden asioista
  • yli 80 terapeuttia sekä vapaita aikoja terapiaan joko itsellesi tai läheisellesi
  • vertaistukea
  • live-striimejä, joissa voi kysyä mielen ammattilaisilta ja keskustella muiden kanssa
extraimage

Tutustu ratkaisuihin

Terapiaa silloin kun sitä tarvitset

Kyllä terapiaan pääsee – monesti jopa seuraavana päivänä. Terapeuttipula koskee psykoterapiaa, mutta psykoterapia on järeä työkalu, jota tarvitaan kun tilanne on hankala tai moniulotteinen.

Suurimmalle osalle laadukas lyhytterapia on juuri se tukimuoto, josta saa apua erilaisiin mielenterveyden haasteisiin. Lyhytterapian saatavuus on hyvä. Meillä lyhytterapiaa tarjoavat kokeneet psykologit, joilla on lyhytterapeuttisen työotteen koulutus. Ajan voit varata mihin tahansa elämään, arkeen tai työhön liittyvässä pulmassa.

Tutustu terapeutteihin

Varaa aika terapiaan

Laaja mielenterveys -kirjasto saatavilla 24/7

Mindy Mielitaidot on ainutlaatuinen ratkaisu työpaikoille, joka tukee samanaikaisesti sekä työntekijää että työnantajaa. Työntekijälle valmennus antaa tukea ja työkaluja mielen hyvinvoinnin parantamiseen sekä arjessa ja työssä jaksamiseen.

Työnantajalle valmennuksista koottu data auttaa kehittämään työpaikasta vähemmän mieltä kuormittavan, auttaa kohdentamaan kehittämistoimenpiteet vaikuttavasti sekä parantaa työntekijäymmärrystä.

Tutustu ratkaisuun

Työpaikat, koulut ja yhteisöt: skaalautuva mielenterveyttä tukeva palvelu käyttöösi

Mitä enemmän madallat kynnystä ihmisten hakeutua riittävän ajoissa tai jopa ennaltaehkäisevästi, sitä paremmin estät työkykyä uhkaavia tilanteita. In-house psykologi työskentelee työpaikallasi yhdessä sovitusti, esimerkiksi 1-2 päivää viikossa. Matala kynnys mahdollistaa helpon tavan hakea tukea – ilman ajanvarauksia tai lähetteitä. 

Psykologi kääntää yksilöiden kokemukset organisaatiotasoiseksi dataksi systeemisellä viitekehyksellä. Tätä dataa voidaan hyödyntää organisaatiosparrauksessa.

Tutustu ratkaisuun

extraimage

Ei ajatustyöntekijän elämän kuulu olla epätasapainossa

Miten työpaikka hyötyy siitä, että ajatustyöntekijän elämä on kunnossa?

Kun ajatustyöntekijän elämä on kunnossa, se näkyy työpaikoilla lisääntyneenä tuottavuutena ja tehokkuutena sekä innovaatio- ja uudistumiskykynä. Sairauspoissaolojen väheneminen näkyy välittöminä kustannussäästöinä.

Nykymaailmassa työelämäpuhe on liikaa keskittynyt työelämän negatiivisiin puoliin – uupumisiin, kuormittavuuteen ja haasteisiin.

On tärkeä muistaa, että työn tarkoitus on parhaimmillaan lisätä yksilön hyvinvointia. Työyhteisöstä saa voimaa, tukea ja se tuottaa ihmiselle tärkeää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työ palkitsee, innostaa ja tuottaa onnistumisen tunteita. Työ myös haastaa, puskee kehittymään ja rakentaa minäpystyvyyttä.

Hyvinvoiva ajatustyöntekijä edellytys liiketoiminnan kasvulle ja kehittymiselle – ilman ihmisiä, ei ole bisnestä.

Millaisia ovat parhaat käytännöt?