Organisaation elämä

Tulevaisuuden ennakoimattomuus ja vaateet toiminnan ketterälle muutoskyvylle asettaa organisaatiot ennen kokemattoman uudistumispaineen alle.

Perinteiset liiketoimintamallit uudistetaan joko oma-aloitteisesti tai kilpailijoiden toimesta. Kuinka hyvin organisaatiosi toimintatavat ja johtamismalli vastaavat toimintaympäristön haasteisiin? Organisaatioresilienssi ei synny yksilöitä kehittämällä, vaan kiinnittämällä huomiota koko systeemin toimintaan.

Miten teillä kehitetään organisaatiotasoisia kyvykkyyksiä?

Lisääkö organisaatiokulttuurinne paitsi veto- myös pitovoimaa?

 

Lue lisää

Tutustu ratkaisuihin

 

Mikä organisaation elämää myllertää?

Työn, työvoiman ja toimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy. Tulevaisuuden ennakoimattomuus vaikeuttaa päätöksentekoa ja luo epävarmuutta suunnasta. Työn kognitiivinen vaativuus ja tuottavuusodotukset kasvavat ja lisäävät kuormittumista ja mielenterveyden häiriöitä.

Ketterien ratkaisujen tarve ja osaamistarpeiden nopeat muutokset vaativat joustavia ratkaisuja ja nopeaa reagointia. Samanaikaisesti sitoutuminen pohjautuu entistä vahvemmin itselle merkitykselliseen ja omaa osaamista kehittävään työhön – ei työnantajaan. Näiden ilmiöiden ollessa vahvasti läsnä työelämässämme, miten teillä on varauduttu näihin?

Miten organisaation elämän myllerrys näkyy työpaikan arjessa?

Jos organisaationne kohtaisi kriisin tai nopean muutoksen toimintaympäristössä, jolla merkittävä vaikutus nykyiseen liiketoimintaan, mitä tapahtuisi…

  • Lamaantuisiko organisaatiosi?
  • Ketkä käärisivät ensimmäisenä hihat?
  • Kuinka ketterästi organisaationne pystyisi luomaan nahkansa ja uudistamaan toimintaansa muuttunutta toimintaympäristöä vastaavaksi?


Alle puolet suomalaisista työntekijöistä kokee yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen tunnetta työpaikalla.
Lähde: Työolobarometri, 2021


Kestävän kasvun ylläpitäminen on yhä hankalampaa. Fortune 500 -listalla pysytään enää noin 20 vuotta kun aiemmin suurin osa säilyi siellä 30 vuotta.
Lähde: Innosight, 2021


Mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 2016 peräti 60 %.
Lähde: Kela, 2022

Kestävästi uudistumassa -ratkaisut

rakentaa työpaikallesi kestävän kasvun edellytykset.

Ratkaisujen avulla kartoitat työpaikkasi työkykyjohtamisen nykytilan, kehität organisaatiotasoisia kyvykkyyksiä  ja uudistat toimintaa sosiaalisesti kestävästi.

Ratkaisuja ja tukea esimerkiksi:

  • Työkykyjohtamiseen
  • Kulttuurin ja toimintatapojen uudistamiseen
  • Työyhteisön ja ryhmädynamiikan kehittämiseen
  • Muutostilanteissa selviämiseen
extraimage

Tutustu ratkaisuihin

Työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma 

Mietittekö työpaikallanne, millä tasolla meidän työkykyjohtamisen tekeminen, tehdäänkö meillä sitä oikealla tavalla ja mitä sen oikeastaan pitäisi olla? Onko työkykyjohtaminen koko organisaation tehtävä vai edelleenkin HR:n pöydällä?

Heltin työkykyjohtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma on helppo ja kustannustehokas tapa selvittää, mitä teidän organisaatiossanne jo tehdään hyvin, missä pitäisi kehittyä ja millaiset toimenpiteet tukisivat työkykyjohtamisen rappusilla seuraavalle portaalle pääsemistä. 

Tutustu ratkaisuun

Työkykyjohtamisen tuki HR:lle

HR- ja People -tiimiläiset ovat monesti työkykyjohtamisen keskiössä ja heihin kohdistuu rutkasti odotuksia. Heitä kaivataan johtoryhmiin työstämään strategiaa ja tuomaan henkilöstön ääntä esille. Samaan aikaan esihenkilöt kaipaavat heiltä tukea työkykyjohtamisen haasteissa ja yksittäisiä työntekijöitä koskevia päätöksiäkin pitäisi ehtiä linjata. Kädet ovat usein (liian) täynnä. 

Heltin kokeneet työkykyjohtamisen asiantuntijat voivat liittyä osaksi HR- tai People -tiimiänne auttamaan sekä työkykyjohtamisen toimintamallien rakentamisessa, toimintamallien jalkauttamisessa ja HRn sparrikumppanina haastavimmissa työkykyhaasteissa.

Tutustu ratkaisuun

Organisaatioresilienssin kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Organisaatioresilienssin nykytilan kartoittaminen auttaa tunnistamaan oman työpaikan kasvun mahdollisuuksia ja kehittämiskohtia. Nykytilan kartoitus tarkastelee organisaatioresilienssiä yhteistyön, päätöksenteon, johtamistapojen, osaamisen kehittämisen ja ennakoinnin kautta.

Kartoitus on ketterästi toteutettava ja kustannustehokas tapa, joka osallistaa koko henkilöstön.  Kartoitusta ja kehittämissuunnitelmaa voi jatkossa hyödyntää myös kehittämistoimenpiteiden toteutumisen arvioinnissa.

Tutustu ratkaisuun

Muutostilanteiden tuki

Sopeuttamistilanteet ovat organisaation tulevaisuuden menestymisen kannalta kriittisiä. Inhimillisesti hoidettuna ne jättävät vahvan myönteisen muistijäljen ja potentiaalin kestävämmälle tulevaisuudelle.

Muutostilanteiden tuki soveltuu erilaisiin sopeuttamistilanteisiin. esim. johdon ja esihenkilöiden valmennuksellinen tuki muutosneuvotteluissa, esihenkilöiden valmennuksellinen tuki muutosprosessin läpiviennissä tai henkilöstön ja tiimien debriefing-tilaisuuksien pito.

Tutustu ratkaisuun

Yhteisohjautuvuuden tuki

Elämmme yhä monimutkaistuvassa maailmassa, jossa yhteisen ymmärryksen ja arvojen luonnille ja yhteisen sitoutumisen varmistamiselle on tärkeä varata tilaa ja aikaa. Yhteisvastuu, sitoutuminen ja rohkeus tehdä päätöksiä korostuvat.

Yhteisohjautuvuuden tuki koostuu kolmesta osa-alueesta: dialogi- ja tunnetaidot, rakentavan konfliktoitumisen taidot ja yhteisohjautuvuutta tukevat rakenteet ja toimintamallit. Rakennamme niistä kokonaisuuden organisaatiollesi, yksilöllesi tai tiimillesi.

Tutustu ratkaisuun

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Kulttuurin kehittäminen strategiaa ja liiketoiminnan menestystä mahdollistavaksi vaatii aitoa uskoa, siihen että kulttuuri oikeasti ratkaisee liiketoiminnan menestyksen. Toiseksi se vaatii tarkkoja linssejä, jotka läpivalaisevat menestystä edistävät ja estävät organisaation ajattelu- ja toimintatavat, rakenteet, prosessit, kommunikaation sekä arvot, uskomukset ja myytit.

Me olemme matkaoppainasi ja johdatamme organisaatiosi kulttuurinkehittämisen prosessin läpi.

Tutustu ratkaisuun

Ajatustyöläisten työterveys

Työterveyden tavoitteena on on yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyden moniammatillisen tiimin kanssa paitsi edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, myös varmistaa työn terveellisyys ja tukea työyhteisön toimivuutta. Tämä organisaatiotasoinen tekeminen konkretisoituu työterveysyhteistyön aloituksessa työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman tekemisellä.

Meillä Heltissä nämä dokumentit eivät ole mappeihin hautautuvia suunnitelmia vaan tunnistettuihin tarpeisiin perustuvia, yhteistyön tavoitteiden ja niiden saavuttamiseen valittujen toimenpiteiden konkretisoijia. Niiden avulla ajatustyöyritys pystyy arvioimaan myös laajemman organisaatiokehittämisen tarpeellisuutta.

Tutustu ratkaisuun

extraimage

Ei organisaation elämän kuulu olla rempallaan

Miltä tuntuu, kun organisaation elämä on kunnossa?

Kun organisaatiossa elämä tuntuu hyvältä, työ sujuu, asiat edistyvät ja ajantaju häviää. Työpaikalla ja työyhteisössä on hyvä ja turvallista olla oma itsensä. Organisaatiossa voi olla rohkeasti ja rakentavasti eri mieltä. On yhteinen ymmärrys miksi olemme yhdessä, mitä tavoittelemme ja miten pääsemme tavoitteisiin.

Kun organisaation elämä on kunnossa, se näkyy tyyneytenä ja selkeytenä arjessa. Epäselvässä ja jatkuvasti muuttuvassa arjessa selkeät rakenteet, roolit ja tavat luovat mielenrauhaa ja turvallisuuden tunnetta. Vaikka työpöytä näyttääkin ajoittain hektiseltä, ei työarjen tarvitse olla sekoilua.

Toimiva organisaation elämä on tärkeä yhteisen relisienssin ja hyvinvoinnin perusta.

Kiinnostuitko tai haluatko vaihtaa ajatuksia?

Ota meihin yhteyttä