Johtajuuden elämä

Itseohjautuvuus on aikamme myytti. Hyvälle johtamiselle ja johtajuudelle on koko ajan yhä suurempi kaipuu.

Johtajuudesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Meidän pitäisi ymmärtää yhä paremmin, että johtajuus on joukkuelaji. Johtamista pitää johtaa ja johtajuus tarvitsee ympärilleen organisaation, joka uudistumiskyvyllään ja kulttuurillaan mahdollistaa johtajuuden onnistumisen.

Miten rakentaa johtajuutta organisaatiossa, jossa ei ole esihenkilöitä? Kuinka työpaikan vastuunkantajat pidetään sitoutuneina ja hyvinvoivina? Mistä syntyy viisasta johtajuutta? 

 

Lue lisää

Tutustu ratkaisuihin

Mikä johtajuuden elämää myllertää?

Muistat varmasti ajan, kun työpaikoilla vähennettiin johtajia, esihenkilöitä ja oltiin mukamas itseohjautuvia. Nyt tilanne on päälaellaan – hyvää johtajuutta kaivataan tueksi, peiliksi, nähdyksi tulemisen kanavaksi ja ajattelun venyttämiseksi. Erityisesti muutoksien ja epävarmuuden maailmassa meistä jokainen kaipaa suuntaa, psykologista turvallisuutta ja vastuun kantajia.

Samalla kun johtajille ja johtajuudelle ladataan yhä enemmän odotusarvoa, sitä vähemmän meillä on johtajia joiden pääasiallinen tehtävä on johtaa. Moni tuottaa johtajuuspalvelua oman työn ohella. Monen johtajan oma jaksaminen on koetuksella. Harva haluaa enää esihenkilöksi.

Johtajuuden murros näkyy työpaikoilla ja johtajien jaksamisessa

  • Huono tai riittämätön johtaminen on yksi suurimmista syistä vaihtaa työpaikkaa. Toisaalta, hyvä johtaminen on keino houkutella tai sitouttaa työntekijät organisaatioon.
  • Monessa organisaatiossa johtamisen rooli muuttuu tai on murroksessa – ei ole oikein selvää miten johdetaan?
  • Erilaisissa johtamistehtävissä olevien oman jaksamisen haasteet näkyvät myös työterveyden vastaanotoilla.
  • Johtaja on monesti myös se, joka sinnittelee viimeiseen asti.

Miten johtamisen murros näkyy työpaikkasi arjessa ja johtamiskulttuurissa?


47% työperäisistä kuormitustekijöistä syntyy johtamisen haasteista kuten rooliepäselvyyksistä tai koetusta arvostuksen puutteesta.
Lähde: Mindy mielenhuollon kuormitustekijädata, 2-3/2022


Lähes 70% ylimmästä johdosta harkitsee vakavasti työpaikan vaihtamista sellaiseen rooliin, joka tukee paremmin omaa hyvinvointia.
Lähde: Deloitte Insights, 2022


Johtajien uupumus ja eroaikeet lisääntyneet.
Lähde: TTL: Miten Suomi voi?, 2022

extraimage

Ei johtamisen ja johtajuuden pidä olla rempallaan

Miltä tuntuu, kun johtajuuden elämä on kunnossa?

Organisaatiossa, jossa johtajuuden elämä on kunnossa voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin. Tutkimustenkin mukaan hyvällä esihenkilötyöllä ja johtamisella voidaan eniten vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja työkykyyn. 

Työpaikoilla, joissa johtajuuden elämä on kunnossa huolehditaan myös johtotehtävissä olevien jaksamisesta ja kehittymisestä. Ymmärretään, että johtaja on ihminen, jolla on sama pää kotona ja töissä. Johtotehtävissä oleva voi luottaa, että johtamistyölle on riittävästi aikaa, reflektoinnille on paikkansa – eikä johtajanakaan tarvitse pärjätä yksin. 

Hyvästä johtajuudesta ja hyvinvoivasta johtajasta hyötyy paitsi henkilöstö, myös liiketoiminta ja ihminen johtajaroolin takana. 

Viisaasti johtamassa -ratkaisut

vahvistaa johtajuutta työpaikallasi.

Ratkaisujen avulla kartoitat johtamisen nykytilan, kehität esihenkilöiden johtamisen taitoja, jaksamista ja yhteistyötä sekä johtamisen johtamista.

Ratkaisuja ja tukea esimerkiksi:

  • Johtamiskulttuurin kehittämiseen ja muuttamiseen
  • Esihenkilötyön kehittämiseen
  • Johtotehtävissä toimivien oman jaksamisen tukemiseen
  • Johtotehtävissä olevien johtamistaitojen kehittämiseen ja uudistamiseen
  • Muutos- ja kriisijohtamiseen
extraimage

Tutustu ratkaisuihin

Johtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Tiedätkö, miten johtamiskulttuurinne toteutuu arjen valinnoissa? Millaisena jokainen johtamistehtävässä oleva näkee oman roolinsa? Johtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma auttaa ymmärtämään johtamisen voimavarat ja kehittämisen mahdollisuudet. 

Johtamista tarkastellaan kartoituksessa henkilöstön kokemusten, johtamisrakenteiden ja esihenkilöiden itsearvioiden näkökulmista. Kehittämissuunnitelma tukee organisaatiosi johtamiskulttuurin kehittämistä ja seurantaa.

Tutustu ratkaisuun

Mindy Esihenkilötyön tueksi -valmennus 

Esihenkilötyö on monesti yksinäistä puurtamista. Arjessa tulee monesti vastaan tilanteita, joita olisi hyvä saada purkaa ja jäsentää ulkopuolisen kanssa. Esihenkilöksi ei myöskään synnytä vaan kasvetaan – siksi jokaisen esihenkilön olisi hyvä saada urallaan henkilökohtaista valmennusta omien johtamistaitojen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Valmennukset auttavat tuulettamaan ajatuksia, purkamaan arjen tilanteita sekä kehittymään esihenkilönä ja johtajana.

Tutustu ratkaisuun

Johdon coaching ja Johtajaterapia

Johtajiin kohdistuu valtavia odotuksia, mutta reflektoinnin ja kuorman purkamisen väylät monesti puuttuvat. Johtajan työssä olisi erityisen tärkeää varmistaa aika ja paikka reflektointiin, johtajana kehittymiseen, maadoittamiseen ja palautumisen taitojen kehittämiseen. 

Johdon yksilöcoaching ja ryhmäcoaching on tarkoitettu oman ajattelun ja toimintatapojen reflektointiin ja johtajana kehittymisen tueksi. Johtajaterapia on erityisesti vaativissa johtotehtävissä toimiville suunnattua keskustelutukea työn ja muun arjen solmuihin – sekä niiden ehkäisemiseen.

Tutustu coachingiin

Tutustu johtajaterapioihin

 

Työkykyjohtamisen valmennus esihenkilöille

Esihenkilöt ovat työkykyjohtamisen onnistuminen ja toteutumisen avainhenkilöitä. Työkykyyn vaikutetaan hyvällä arjen työn ja ihmisten johtamisella. 

Työkykyjohtamisen valmennus esihenkilöille on kolmen modulin vaikuttava ja tehokas valmennussarja, joka muodostuu ymmärryksen lisäämisestä ja konkreettisista harjoituksista. Valmennuksen tarkoituksena on innostaa, rohkaista ja sitouttaa esihenkilöt työkykyjohtamiseen sekä lisätä heidän valmiuksiaan ja taitojaan tällä alueella. 

Tutustu ratkaisuun

Johtoryhmien kehittäminen

Johtoryhmä on kaikkien muiden tavoin uuden edessä eikä liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittisten ajattelumallien ja toimintatapojen uudistuminen tapahdu automaattisesti. Tarvitaan vahvaa psykologista turvallisuutta ja dialogisen kehittämisen parhaita käytäntöjä, jotta johtoryhmä voi yhdessä disruptoida nykyistä ajattelua ja toimintaa.

Johtoryhmien kehittämispalvelumme kehittää johtoryhmän ajattelua, toimintatapoja ja auttaa vahvistamaan johtoryhmän keskinäistä luottamusta sekä tiimiytymistä.

Tutustu ratkaisuun

Johtamisen kasvuohjelmat

Johtajuus ja johtajan sekä esihenkilön rooli on murroksessa. Johtajuuden valmennusohjelmat varmistavat, että johtajilla ja esihenkilöillä on valmiudet johtaa työn murroksessa.

Heltin Johtamisen kasvuohjelmat mahdollistavat syväsukelluksen omaan johtajuuteen valmentavan johtamisen, dialogisen johtamisen ja itsetuntemuksen kautta. Johtamisen kasvuohjelmien painopiste, menetelmät ja kesto räätälöidään organisaatiosi tarpeen mukaan. Kasvuohjelman voidaan toteuttaa organisaatiotasoisesti tai esimerkiksi tietylle ryhmälle, kuten esihenkilöille kohdennettuna.

Tutustu ratkaisuun

Haluaisitko lisätietoja tai jutella johtajuuden kehittämisestä?

Ota meihin yhteyttä