Ajatustyöntekijän elämä

Erilaisia ajatustyöntekijän elämiä on työpaikallasi juuri niin monta kuin työyhteisössäsi on jäseniä. Organisaatioissa onkin tärkeää lisätä ymmärrystä mihin työpaikoilla voidaan vaikuttaa.

Meitä jokaista haastetaan monesta suunnasta työelämässä ja muussa arjessa. Kun elämän peruspalaset ovat myllerryksessä, vaaditaan uudenlaisia ajattelun, työn tekemisen ja oman mielen johtamisen taitoja.

Lukaise tältä sivulta mikä ajatustyöntekijän elämää ravistelee, mitä se tarvitsee tuekseen ja miten organisaatiossa näkyy kun ajatustyöntekijä elämä on kunnossa? 

Lue lisää

Tutustu ratkaisuihin

Mikä ajatustyöntekijän elämää myllertää?

Työelämässä – ja elämässä yleensäkin – on enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin. Teknologia, ajasta, paikasta ja työsuhteesta riippumattomat  työn tekemisen tavat  ja tiedon valtavuus tarjoavat jokaiselle työntekijälle oppimisen, itsensä ja osaamisen kehittämisen rajattomia mahdollisuuksia. Huikeaa! Ja samalla pelottavaa.

Samalla elämä vaatii koko ajan enemmän ja enemmän.  Jokainen meistä on päivittäin “Olenko riittävä” tai “Saanko riittävästi aikaan” -kysymysten äärellä. Maailman myllerrys ympärillä on tuonut monenlaisia huolia, kuten epävarmuus terveydestä, turvallisuudesta ja taloudesta on kasvanut.

Vaikka edelleenkin moni voi hyvin, kohdistuu jokaiseen meihin monenlaisia kuormitustekijöitä, jotka haastavat jaksamista.

Työelämän ja arjen ylikuumeneminen näkyy myös työpaikoilla kasvavina jaksamisen haasteina

  • Mielenterveysperustaiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet huolestuttavalla tavalla.
  • Työikäisten ja nuorten aikuisten erilaiset keskittymiskyvyn haasteet ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet ja näkyvät työterveyden vastaanotoilla.
  • Vaikka etä- ja hybridityö saattaa helpottaa arkea, moni kokee yksinäisyyttä.
  • Työn ja arjen ero on hämärtynyt entisestään – ilmiöinä ovat presenteismi ja toisinaan ajatustyötä tehdään myös silloin kun pitäisi oikeasti levätä tai olla sairaslomalla.

Miten työelämän ja arjen ylikuumeneminen näkyy organisaatiossasi?


Kokee keskimääräistä korkeampaa tai korkeaa stressiä ajatustyössä.
Lähde: TTL: Miten Suomi voi, 2022


Vuodesta 2019 suomalaisten työuupumus on lisääntynyt ja samaan aikaan arvio omasta työkyvystä on laskenut.
Lähde: TTL: Miten Suomi voi, 2022


Mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 2016 peräti 60 %.
Lähde: Kela, 2022

Mielellään töissä -ratkaisut

auttaa varmistamaan ajatustyöntekijöidesi työssä onnistumisen.

Ratkaisujen avulla vahvistat henkilöstön voimavaroja,
kehität taitoja ja tuet työkykyä.

Ratkaisuja ja tukea esimerkiksi:

  • Ajatustyöläisten työkyvyn tukemiseen
  • Ajatustyöläisten mielen jaksamisen tukemiseen, riippumatta miten mieli voi
  • Nopeaan, vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen henkilöstön voimavarojen nykytilan kartoittamiseen
extraimage

Tutustu ratkaisuihin

Ajatustyöläisiin erikoistunut työterveys

Olemme ainoa ajatustyöläisiin erikoistunut työterveyden toimija. Työterveyden perustamme pitää sisällään neljä teemaa: työikäisten jaksaminen, mielenterveys, työkyvyn entistä kokonaisvaltaisempi johtaminen sekä ajasta ja paikasta riippumaton sairaudenhoito. Meillä on vahva osaaminen ennaltaehkäisevän toimintatavan ja strategisen työkykyjohtamisen osa-alueilta.

Tavoitteemme – nolla työuupumusta – tähtää siihen, että burnoutista voitaisiin tulevaisuudessa puhua menneessä aikamuodossa!

Tutustu ratkaisuun

Voimavarakysely henkilöstölle

Voimavarakysely on kustannustehokas, nopea ja luottamuksellinen sekä helppo tapa saada näkymä työntekijöiden jaksamiseen, muodostaa kuva jokaisen työntekijän työkyvystä yksilöllisesti ja reagoida yksilöllisiin jaksamishaasteisiin.

Kyselystä tehdään yritystason yhteenveto ja riskihenkilöt poimitaan yksilöllisiin toimenpiteisiin. Kyselyyn sisältyy aina alkutapaaminen, kyselyn toteutus, analyysi sekä tulosten purku ja toimenpidesuositukset.

Tutustu ratkaisuun

Mindy Mielitaidot -valmennus

Mindy Mielitaidot on ainutlaatuinen ratkaisu työpaikoille, joka tukee samanaikaisesti sekä työntekijää että työnantajaa. Työntekijälle valmennus antaa tukea ja työkaluja mielen hyvinvoinnin parantamiseen sekä arjessa ja työssä jaksamiseen.

Työnantajalle valmennuksista koottu data auttaa kehittämään työpaikasta vähemmän mieltä kuormittavan, auttaa kohdentamaan kehittämistoimenpiteet vaikuttavasti sekä parantaa työntekijäymmärrystä.

Tutustu ratkaisuun

Inhouse-psykologi

Mitä enemmän madallat kynnystä ihmisten hakeutua riittävän ajoissa tai jopa ennaltaehkäisevästi, sitä paremmin estät työkykyä uhkaavia tilanteita. In-house psykologi työskentelee työpaikallasi yhdessä sovitusti, esimerkiksi 1-2 päivää viikossa. Matala kynnys mahdollistaa helpon tavan hakea tukea – ilman ajanvarauksia tai lähetteitä. 

Psykologi kääntää yksilöiden kokemukset organisaatiotasoiseksi dataksi systeemisellä viitekehyksellä. Tätä dataa voidaan hyödyntää organisaatiosparrauksessa.

Tutustu ratkaisuun

Lyhytterapia työsuhde-etuna

Moni mieltää lyhytterapian tilanteeseen, jossa ihminen ei ole enää työkykyinen. Kyse on oikeastaan päinvastaisesta tilanteesta – lyhytterapia on paikallaan silloin, kun jokin asia tai haitallinen käyttäytymismalli kuormittaa tai uhkaa työkykyä.

Lyhytterapiassa tutkitaan yhdessä mielen vointiin haitallisesti vaikuttavia toimintatapoja ja etsitään niiden tilalle voimaannuttavia toimintatapoja. Lyhytterapia tukee vaikuttavasti ja tehokkaasti yksilön työkykyä.

Tutustu ratkaisuun

Balanssiryhmät

Jaksamishaasteiden kanssa moni ajattelee olevansa yksin. Balanssiryhmät on ryhmämuotoinen ennaltaehkäisevä palvelu yksilöille, jotka ovat havainneet jaksamisen haasteita.

Ryhmämuotoinen, ammattilaisen fasilitoima ryhmä tukee myös toisiaan ja luo avoimuutta ja psykologista turvallisuutta työyhteisöön. Tavoitteena on vahvistaa yksilön kykyjä työ- ja yksityiselämän tasapainoon liittyvissä asioissa. Balanssiryhmä tarjoaakin välineitä ajattelu- ja toimintamallien kestävään uudistamiseen.

Tutustu ratkaisuun

Uniryhmät

Työikäisten unettomuus on lisääntynyt ja se näkyy näissä tilastoissa sekä työterveyden vastaanotoilla. Tilapäinen unettomuus on osa tavallista elämää, mutta pitkittynyt unettomuus vaikuttaa paitsi privaelämään, mutta myös työkykyyn ja työn tuottavuuteen. 

Uniryhmien tarjoaminen henkilöstölle on vaikuttavaa – paremmin nukutut yöt näkyvät suoraan työntekijöiden suoritus- ja ongelmanratkaisukyvyn parantumisena ja tuottavuuden lisääntymisenä. Heltin uniryhmät ovat suosittuja ja tehokkaita keinoja luoda työssä onnistumisen edellytyksiä unta parantamalla.

Tutustu ratkaisuun

Luennot & valmennukset

Tilaa Heltin työterveyspsykologi, fysioterapeutti tai ravitsemusterapeutti laittamaan työyhteisönne hyvinvointiin vauhtia. Luennot ja valmennukset tarjoavat tietoa ja inspiraatiota sovitusta aiheesta, ja valmennuspalvelumme on suunniteltu vahvistamaan HR-tiimiänne. Tilaisuudet voidaan järjestää työpaikalla tai etänä. Tutustu luentojen teema esimerkkeihin, valmentajiimme ja valmennuspalveluihimme!

Tutustu ratkaisuun

extraimage

Ei ajatustyöntekijän elämän kuulu olla epätasapainossa

Miten työpaikka hyötyy siitä, että ajatustyöntekijän elämä on kunnossa?

Kun ajatustyöntekijän elämä on kunnossa, se näkyy työpaikoilla lisääntyneenä tuottavuutena ja tehokkuutena sekä innovaatio- ja uudistumiskykynä. Sairauspoissaolojen väheneminen näkyy välittöminä kustannussäästöinä.

Nykymaailmassa työelämäpuhe on liikaa keskittynyt työelämän negatiivisiin puoliin – uupumisiin, kuormittavuuteen ja haasteisiin.

On tärkeä muistaa, että työn tarkoitus on parhaimmillaan lisätä yksilön hyvinvointia. Työyhteisöstä saa voimaa, tukea ja se tuottaa ihmiselle tärkeää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työ palkitsee, innostaa ja tuottaa onnistumisen tunteita. Työ myös haastaa, puskee kehittymään ja rakentaa minäpystyvyyttä.

Hyvinvoiva ajatustyöntekijä edellytys liiketoiminnan kasvulle ja kehittymiselle – ilman ihmisiä, ei ole bisnestä.

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme?

Ota yhteyttä ja jutellaan