Vastuullisen työelämän malli, joka auttaa ihmisiä ja ajatustyöpaikkoja voimaan paremmin

Me elämme tällä hetkellä maailmassa, jossa tapahtuu isoja ajatustyöntekijän ja työpaikkojen elämää mullistavia asioita. Kuulemme ja koemme kuinka työelämä kuormittaa. Yksilön työkyky ei kuitenkaan parane ainoastaan yksilöä hoitamalla. Vaahtokarkeilla, pallomerellä tai biljardipöydällä ei korvata viisasta johtamista, toksista ilmapiiriä tai epämääräistä työn kuvaa. Eikä organisaatio uudistu vain toimitusjohtajaa vaihtamalla.

Mikä työpaikoilla, johtamisessa ja yksilötasolla myllertää ja miten vastuullista työelämää rakennetaan?

”Montaks helttii sulla on vielä jäljellä?”

Olet ehkä pelannut joskus pelejä, joissa pelihahmollasi on ruudun ylälaidassa sydämiä kuvaamassa elämiä. Pyrit pitämään niistä kiinni, ettei vaan tulisi game over. Oletko työn ja muun arjen myllerryksessä koskaan pysähtynyt ajattelemaan, kuinka monta helttiä sinulla on jäljellä?

  • Ovatko helttisi täynnä – oletko täynnä energiaa ja tehokkuutta?
  • Vai sinnitteletkö sittenkin vain yhden heltin varassa?
  • Jos mietit työpaikkaasi, onko sinulla tietoa kuinka moni työyhteisössä riippuu arjessa kiinni hupenevien helttien voimalla? Mitä tapahtuisi jos työ lisäisikin helttien määrää ja loisi hyvinvointia – miten se näkyisi hyvinvoinnin lisäksi työn tuottavuudessa ja liiketoiminnassa? 

Vastuullisessa työelämässä meidän on otettava huomioon paitsi organisaatiot ja työyhteisöt, mutta myös yksilöt työ- ja privaelämässään.

Miten vastuullista työelämää voi rakentaa?

Vastuullista (työ)elämää voidaan rakentaa vain ymmärtämällä, että jokainen organisaation jäsen, työntekijä, kuuluu isompaan kokonaisuuteen – systeemiin. Vastuullista työelämää ei voida myöskään rakentaa vain yksilöitä tukemalla. Samanaikaisesti on kehitettävä, tuettava ja uudistettava koko systeemiä – organisaatiota, yksilöitä ja johtajuutta. Ja kun uudistetaan organisaatiota, kehitetään johtajuutta ja tuetaan henkilöstön työkykyä, tulee ymmärtää miten systeemi toimii ja mikä eri osa-aluiden vaikutus toisiinsa on.

Me uskomme, että sosiaalisesti kestävä kasvu on mahdollista. Ja että työnteon houkuttelevuutta voidaan rakentaa toimimalla tämän Vastuullisen työelämän mallin mukaisesti: systeemisesti, ymmärtäen että ei ole joko-tai vaan sekä-että.

Millainen työelämä luo hyvinvointia ja kasvua?

Vastuullisen työelämän -malli

Olemme Heltissä miettineet paljon miten ja millainen työelämä saa ihmiset voimaan paremmin?  Millaisista osa-alueista elämä muodostuu ja mihin työpaikoilla voidaan vaikuttaa? Keräsimme parhaita käytäntöjä ja oppeja asiakkailtamme sekä syvennyimme maailman parhaiden tutkijoiden näkökulmiin.

Muodostui Vastuullisen (työ)elämän malli, joka muodostuu niistä osa-alueista jotka organisaatioissa pitäisi huomioida. Malli muodostuu kolmesta työhön liittyvästä elämästä, eli kokonaisuuksista joihin työpaikoilla ja työyhteisöissä voidaan vaikuttaa. Näitä ovat Organisaation elämä, Johtajuuden elämä sekä Ajatustyöntekijän elämä. Yksi Vastuullinen työelämä -mallin osa-alueista on Privaelämä, jota on pakko ymmärtää ja huomioida myös työpaikoilla – sillä meillä jokaisella on sama pää töissä ja kotona.

Lue lisää mistä mallin eri osa-alueissa on kyse

Vastuullisen työelämän osa-alueet

Organisaation elämä

Tulevaisuuden ennakoimattomuus ja vaateet toiminnan ketterälle uudistamiskyvylle asettaa organisaatiot ennen kokemattoman uudistumispaineen alle. Perinteiset liiketoimintamallit uudistetaan joko oma-aloitteisesti tai kilpailijoiden toimesta. Kuinka hyvin teidän organisaationne toimintatavat ja johtamismalli vastaavat toimintaympäristön haasteisiin? Tulevaisuuden ennakointikykyisyys huomioon ottaen, mikä voisi olla vielä paremmin organisaatiossanne?

Lue lisää organisaation elämästä

Johtajuuden elämä

Itseohjautuvuus on harha – johtajuutta tarvitaan nyt jopa enemmän kuin pitkään aikaan. Erityisesti muutosten maailmassa ja epävarmuuden keskellä meistä jokainen kaipaa suuntaa, psykologista turvallisuutta ja vastuun kantajia. Millaista johtajuutta organisaatiossasi tarvitaan juuri nyt ja tulevaisuudessa – mihin pitäisi kiinnittää huomiota? Miten johto- ja esihenkilörooleissa olevat pärjäävät ja jaksavat työssään?

Lue lisää johtajuuden elämästä

Ajatustyöntekijän elämä

Elämässä on enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin. Samalla arki vaatii koko ajan enemmän ja elämä ylikuumenee. Nykymaailma on yhtä aikaa huikean inspiroiva – ja pelottava. Tiedätkö miten yksilöt jaksavat työssään ja miten tuottavaa työnteko on? Millaisin keinoin organisaatiossasi voidaan parantaa tuottavuutta ja vähentää kuormitustekijöitä? 

Lue lisää ajatustyöntekijän elämästä

Privaelämä

Vaikka maailma muuttuu ja digitalisoituu, yksi asia pysyy ennallaan – meillä jokaisella on edelleenkin sama pää töissä ja kotona. Työpaikoilla voidaan tarttua moneen asiaan, mutta myös työn ulkopuolella tapahtuu asioita, joihin kaivataan tukea. Miten työyhteisön jäsenten privaelämä näkyy työpaikalla, tuottavuudessa ja työyhteisön toiminnassa? Pitäisi organisaatiossasi huomioida privaeelämä – miksi ja miten? 

Lue lisää työn ulkopuolisesta elämästä

”Moni tekee tietotyötä ja vaativaa asiantuntijatyötä, jolloin kuormitustekijät liittyvät psykososiaalisiin tekijöihin. Heltti on tietotyöläisiin ja ennakoiviin palveluihin erikoistunut kumppani.”

Oscar Softwaren HR Business Partner Annika Männistö

“Säännöllinen oman johtajuuden äärelle pysähtyminen on tärkeää jokaiselle johtotehtävissä työskentelevälle.

Joni Mäkinen, People Development Lead, Alma Talent

”Heltti on tässä se kokoava voima – he ovat hyvin kartalla siitä, mitä hellonilaiset tarvitsevat, ja tuntevat ajatustyöläisten maailman.”

Karoliina Lehtonen, Hellonin operatiivinen johtaja ja HR:stä vastaava

”Yrityskulttuurin kehittäminen ja muotoilu on tärkeää juuri nyt, sillä työ, työn tekeminen ja työyhteisö on murroksessa.” 

Lindström Suomen henkilöstöjohtaja Sami Laine

Haluatko tietää lisää Vastuullisen työelämän -mallista ja ratkaisuistamme niiden tueksi?

Ota yhteyttä