Työyhteisön kehittämisen palvelut

Nykyinen työelämä uudistaa työyhteisöiden, tiimien ja yksilöiden työn tekemisen tapoja merkittävästi nyt ja tulevaisuudessa. Organisaatioiden uudistuminen itseohjautuviksi ja yhdessä ohjautuviksi nostavat kohtaamisen taidot ja tunnetaidot keskiöön. Lisäksi meiltä jokaiselta edellytetään kykyä luoda nopeasti luottamuksellisia suhteita ja ratkoa konflikteja taitavasti.

Työn tuottavuuden näkökulmasta työyhteisön toimivuuden kehittäminen on tärkeämpää nyt kuin koskaan aiemmin.

Ota yhteyttä

Työelämätaitojen kehittämisestä hyötyy bisnes ja työporukka

Työskentelemme entistä vaativammissa ja kompleksisissa toimintaympäristöissä. Asiantuntijoiden osaamisvaatimukset, työn intensiteetti ja tehokkuusvaatimukset ovat kovemmat kuin koskaan aiemmin. Yksilöiltä ja yhteisöiltä vaaditaan jatkuvaa uudistumista. Muutosketteryys on aikamme muotisana samalla kun organisaatiot muuttuvat itse- ja yhteisohjautuviksi. Kalenterissa tulisi olla aikaa ajattelun ajattelulle ja oman toiminnan reflektoinnille.

Vuorovaikutustaitojen ja tunneilmaston kehittäminen sekä työnohjaus ovat erityisen tärkeitä keinoja vaikuttaa positiivisesti ajatustyön tuottavuuteen ja laatuun. Toisinaan työyhteisöissä kohdataan epäasiallista kohtelua ja konflikteja – työyhteisöjen toimivuuden näkökulmasta niihin on tärkeää puuttua heti – siinäkin me autamme.

 


 

Tunneilmaston johtaminen ja kohtaamistaidot

Tunnetaidot ovat ihmisten ydintä, samalla kuitenkin monesti alikehittynyt taito. Nykyisessä työelämässä tunnetaidot ovat jääneet rationaalisuuden ja loogisen päättelykyvyn arvostuksen varjoon. Silti kaikki mitä teemme yksilöinä ja ryhmänä, perustuu tunteille, tunteiden ymmärtämiselle ja tunteiden johtamiselle.

Kohtaamistaidot, tunnetaidot sekä tunneilmaston johtaminen ovat monissa tutkimuksissa nostettu yksilöiden ja johtajien tärkeimmiksi työelämän taidoiksi tulevaisuudessa. Tunneilmaston johtamisella, tunnetaidoilla ja kohtaamistaidoilla on merkittävä vaikutus organisaation menestykseen niin inhimillisellä tasolla kuin liiketoiminnan tuloksen ja tuottavuuden näkökulmasta. Kehitämme työyhteisöjen, johdon ja esihenkilöiden tunnetaitoja.

Ota yhteyttä

extraimage
extraimage

Työnohjaus ryhmille

Asiantuntijatyön työnohjaus vaikuttava keino tukea uudistumista ja hyvinvointia. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa voidaan käsitellä keissien pohjalta esimerkiksi ongelmallisia tai kuormittavia asiakastilanteita.

Työnohjausprosessi kestää tyypillisesti 5-10 kertaa, ryhmätyönohjaustapaamisten kesto tyypillisesti 2 tuntia, tapaamiset 2-8 viikon välein ja ihanteellinen ryhmäkoko 3-6 henkilöä. Työnohjauksen hyötyjä ovat mm. yhteinen suunta ja tavoitteet selkiytyy, tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla, omistajuus ja oman työn hallinnan tunne kehittyy. Heltistä löydät kokeneet organisaatiopsykologi- ja psykoterapeuttitaustaiset työnohjaajat, jotka sparraavat mielellään kanssasi työnohjaustarvettanne.

Ota yhteyttä

Epäasiallinen käytös ja konfliktit työpaikalla

Epäasiallinen käytös, konfliktit, häirintä ja epäasiallinen kohtelu voivat aiheuttaa vakavia työhyvinvoinnillisia seurauksia, sairauspoissaoloja ja työkyvyn tilapäistä tai pysyvää alenemista. Häirintä voi lamauttaa työyhteisöä laajasti ja johtaa alentuneeseen tuottavuuteen, korkeaan henkilöstövaihtuvuuteen sekä rekrytointi- ja työnantajamielikuvahaasteisiin.

Kokeneet organisaatiopsykologimme ovat tukenasi ja auttavat ratkaisemaan sekä purkamaan työpaikalla ilmeneviä konfliktitilanteita ja epäasiallista kohtelua. Voit ottaa meihin yhteyttä ja kertoa tilanteesta luottamuksellisesti – sparraamme ja pohdimme ratkaisuvaihtoehtoja kanssasi.

Ota yhteyttä

extraimage
extraimage

Tutustu palveluumme

Tunnetaitovalmennus

Tiimeille, esihenkilöille, johdolle tai koko työyhteisölle

Tunnetaitovalmennuksessamme tutkitaan yhdessä vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja organisaatiossa syntyneitä narratiiveja. Nämä ovat sitä sosiaalista todellisuutta, jota ihmiset hengittävät, jossa päivittäin elävät ja jotka muokkaavat heidän havaintojaan ja kokemustaan tunneilmastosta. Näihin saattaa liittyä jumeja ja toimimattomuuksia, joita on lähdettävä muuttamaan.

  • Harjoittelemme konkreettisin esimerkein puheeksiottamista ja konflktien selvittämistä.
  • Harjoittelemme vahvistamaan positiivisia tunteita sekä tutkimaan negatiivisia tunteita ja sitä, mistä ne kertovat.
  • Opettelemme puhumaan tunteista työpaikalla ja tätä kautta laajentamaan ymmärrystä jokaisen kokemasta sosiaalisesta todellisuudesta työyhteisössä.
  • Erityisesti opimme ymmärtämään tunteiden yhteyden työssä suoriutumiseenkoettuun energiatasoonmotivaatioon ja sitoutumiseen.

Ota yhteyttä

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 700 yritystä valtakunnallisesti

 

”Tulette oikeasti meidän tasolle ja paneudutte meidän liiketoimintaan ja tarpeisiin. Kuljette rinnalla, olette oikeasti rinnalla hankkeen ajan, ei vain viisastelemassa. Valmista tulee vasta kun on yhdessä sovittu niin – varmistatte koko ajan, että se mitä tarjoatte vastaa meidän odotuksiin. Tarpeen mukaan säädetään, käsi pulssilla kun yhteistyötä tehdään. Lähestymistavassa on valtava inhimillisyys ja viisaus, jota arvostan.”

– Merja Rissanen, Hr-johtaja, Humana Suomi Oy

     
    
         

Miksi Heltti?

Heltin työyhteisöjen kehittämisen asiantuntijat ovat kokeneita henkilöstön ja liiketoiminnan johtajia, organisaatioiden, ihmisen mielen mekanismien ja systeemisyyden asiantuntijoita, joilla on monipuolinen ja syvä organisaatiopsykologian ymmärrys ja koulutus. Työskentelemme asiantuntijoiden, esihenkilöiden, johtajien ja johtoryhmien kanssa.

  • Työ- ja organisaatiopsykologian ammattilaisia, joilla vankka kokemuspohja yrityspuolen ja julkishallinnon organisaatioista
  • Meiltä löydät myös organisaatiopsykologeja ja psykoterapeuttitaustaisia työnohjaajia
  • Olemme kaikki erikoistuneet erityisesti ajatustyöläisten ja ajatustyöorganisaatioiden arjen, työyhteisön ja johtamisen kehittämiseen
  • Uudistamme ajattelu- ja toimintamalleja, vahvistamme johtajuutta, kehitämme organisaation toimintakulttuuria, ratkomme konfliktitilanteita sekä tuemme yksilöitä kasvumatkalla

Jutellaanko lisää?

Ota yhteyttä suoraan Siniin tai laita viestiä lomakkeella