Yleinen

Heltti | 3.10.2022

Infomeddelande: Heltti öppnar sina dörrar för privatkunder – en ny terapipunkt öppnar i Vasa och huvudverksamhetspunkten i Helsingfors utvidgar

Heltti som tidigare betjänade organisationskunder och deras anställda utvidgar sina terapitjänster runtom i Finland. Vi tillhandahåller högklassig kortterapi och psykoterapi som när- och distanstjänster.

”I Finland talar man mycket om brist på terapeuter och om att kunderna inte får en tid till terapi. Detta stämmer inte”, berättar doktorn i psykologi, psykologi- och utbildningspsykoterapeuten Katri Kanninen på Heltti. 


”Terapisystemet i Finland grundar sig på psykoterapi, dvs. det största och kraftfullaste verktyget. Man tänker att psykoterapi är en lösning för en stor mängd människor, som kämpar med psykiska utmaningar av varierande grad. Samtidigt är psykoterapiutbildningen lång och dyr, och det krävs att man har en lämplig bakgrundsutbildning. Därför finns det ett begränsat antal psykoterapeuter både nu och framöver. När vi talar om bristen på terapeuter, talar vi om utmaningarna att få en tid till psykoterapi – inte om utmaningarna att få en tid till terapi”, summerar Katri Kanninen. 

”Nu skulle det vara viktigt för privatpersoner, beslutsfattare och professionella inom social- och hälsovården att vidga förståelsen för hurdan terapi som behövs i olika situationer. I detta fall kunde man göra jämförelser med sagan om Guldlock. Guldlock gick vilse och hamnade i björnarnas hus och där prövar hon stolarna, gröten och sängarna. Något är för stort, något annat för hårt eller brännande. Slutligen hittar hon någonting lämpligt. 

Samma gäller även inom terapin. Problemets eller utmaningens svårighetsgrad är väsentlig för hurdan hjälp kunden behöver. Det största och kraftfullaste verktyget behövs inte alltid, när ett lämpligare verktyg kan finns nära till hands och är lättillgängligt.”

Tre observationer om bristen på terapeuter i ett nötskal:

  • Vi löser på bästa sättet bristen på terapeuter genom att styra människor till rätt form av stöd. När vi känner av de första fysiska symtomen, då beger vi oss inte heller genast till en ortoped eller specialläkare. Samma gäller för den psykiska hälsans utmaningar av olika grader.
  • Vårt mål för tillgängligheten av psykoterapi borde vara att det finns tillräckligt av psykoterapeuter för dem som behöver det största och kraftfullaste verktyget.
  • Största delen av de psykiska utmaningarna kan lösas exempelvis med kortterapeutiska metoder, vilka också enligt forskningen har visat sig vara imponerande och effektiva. Tillgängligheten av kortterapi är god.

 


Heltti öppnar en ny terapipunkt i Vasa och utvidgar EmoHelttiläs huvudverksamhetspunkt

”I fjol fusionerades vi med Shortum som består av högt kvalificerade professionella i terapibranschen, vilka nu tillhandahåller kortterapi och psykoterapi under Helttis varumärke” berättar Helttis verkställande direktör Timo Lappi.

”Dessutom öppnade vi nyligen en verksamhetspunkt i Vasa och på vår huvudverksamhetspunkt i Helsingfors, utvidgade vi EmoHelttiläs lokaler en hel del. Den utvidgade delen är avsedd enbart för våra terapikunder”, fortsätter Timo Lappi. 

  • Helttis kortterapier och psykoterapier finns tillgängliga på finska, svenska, engelska, tyska och spanska
  • Kortterapi och psykoterapi tillhandahålls både för privatpersoner och företagskunder
  • Därutöver är Heltti en föregångare inom ledarterapier, vilka tillhandahålls både för privatpersoner och företagskunder.

Tider till kortterapi och psykoterapi kan bokas via den elektroniska tidsbokningen.

 


Kortterapi förutsätter specialkompetens av den som tillhandahåller den – kvalitetssäkringen är viktig

Kortterapi kräver mycket av den professionella som tillhandahåller den. Kortterapi är inte samma som lätt eller ytlig – tvärtom. Till skillnad från yrkestiteln psykoterapeut, är yrkestiteln kortterapeut inte namnskyddad av Valvira. Detta innebär att för närvarande kan man i Finland utnämna sig själv till kortterapeut. Detta förenklar ju inte saken ur kundens synpunkt.

Det är klart, att när en människa söker hjälp, då är hen berättigad till högklassig betjäning. Hen behöver en expert på psyket, en som har djup kompetens och erfarenhet av såväl människans psyke, mentala hälsa som de terapeutiska processerna. 

”Vi på Heltti har utbildningsbakgrund i kortterapi, som till exempel i psykologi. Dessutom har vi omfattande skolning i kortterapeutisk praxis samt regelbunden arbetsstyrning. På så sätt säkerställer vi kvaliteten i kundarbetet”, berättar utbildningspsykoterapeuten Katri Kanninen.


Mer information ger:

Katri Kanninen, 040 7411 795, katri.kanninen@heltti.fi

Timo Lappi, 040 7567 809, timo.lappi@heltti.fi 

 


Om Heltti

Heltti hjälper människor och tankearbetsplatser att må bättre

Heltti är ett finländskt företag som är specialiserat på människors och tankearbetsplatsers välmående, i vars tjänster ingår omfattande tjänster som stödjer den mentala hälsan och psykets välmående för både privatpersoner och arbetsplatser, arbetshälsa som är specialiserad för tankearbetsplatser samt utvecklingstjänster för organisationer och ledning. Dessutom tillhandahåller, det till Heltti hörande, Shortums utbildningshuset för vidareutbildning kortterapeutiska färdigheter för professionella inom social- och hälsovårdsbranschen. 

Med hjälp av Helttis tjänster kan direktörer, HR, chefer och tankearbetare må bättre och vara produktivare – som organisationer och individer.