Ryhmämuotoiset mielen ja mielenterveyden palvelut työpaikoille

Pienryhmissä toteutettavat jaksamista ja mielenterveyttä tukevat palvelut erilaisiin tilanteisiin

Ryhmämuotoisesti toteutettavat mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukimuodot ovat tutkitusti vaikuttavia. Paitsi, että yksilö käsittelee omaa tilanneettaan, saa hän myös vertaistukea toisten kokemuksista. Parhaimmillaan kokeneen vetäjän fasilitoimana, ryhmämuotoinen työskentely tarjoaa tukea ja oppia sekä arkeen sovellettavia keinoja. Ryhmämuotoinen työskentely on tutkimusten mukaan yhtä tehokasta kuin yksilöterapia, toisinaan jopa tuloksellisempaakin.

Heltin yksilömuotoiset mielen hyvinvointia, jaksamista ja työkykyä tukevat mielen vertaisryhmäpalvelut on suunniteltu eri tilanteisiin, riippumatta miten mieli voi. Mielen ryhmämuotoisia palveluita tarjoavat kokeneet psykologit, työterveyspsykologit sekä organisaatiopsykologit.

Vertaisryhmissä tapahtuva työskentely on työnantajalle kustannustehokasta ja yksilölle vaikuttavaa

Heltin ryhmämuotoiset mielen palvelut on suunniteltu siten, että ne tukevat eri tilanteissa olevia työntekijöitä vaikuttavasti ja kestävästi. Ryhmämuotoisia mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia palveluita tarjoavat ryhmätyöskentelyyn perehtyneet, kokoneet psykologit, organisaatiopsykologit ja työterveyspsykologit.

Suosituimpien ryhmämuotoisten mielen palveluidemme esittelyt löydät tältä sivulta:

extraimage
extraimage

Soveltuu: koko henkilöstö

Oman mielen johtamisen valmennus

Aloitusluento ja 4x2h valmennuskertaa. Valmentajana Antti-Juhani Wihuri.

Mitä: Ajatustyöläisen työympäristö on yhä vaativampi. Tietotulva, jatkuvat keskeytykset ja viestinnän monikanavaisuus haastavat keskittymiskykyä, hyvinvointia ja työssä onnistumista tiukemmin, kuin ehkä koskaan. Erityisesti taitavan ajattelun edellytykset ja tunneälykäs yhteispeli ovat vaarassa. Koko henkilöstölle soveltuva oman mielen johtamisen valmennus on täsmävastaus näihin haasteisiin.

Hyödyt:

  • Valmennus yhdistää oman mielen johtamisen parhaita käytäntöjä, aivotyötä tukevia kognitiivisen ergonomian periaatteita ja mindfulness-harjoittelua
  • Mitattua vaikuttavuutta: osallistujat kokivat ohjelman lisänneen keskittymiskykyä ja toimimaan paremmin paineen alla. Yksi merkittävimmistä muutoksista arjessa oli lisääntynyt aika ajattelulle ja työn priorisoinnille.

Lue lisää valmennuksesta

Ota yhteyttä

Soveltuu: unihaasteista kärsiville

Uniryhmät

Mitä: Työikäisten unettomuus on lisääntynyt – stressi vaikuttaa herkästi uneen ja se näkyy tilastoissa sekä työterveyden vastaanotoilla. Elämän ylikuumeneminen, työelämän vaativuus, koukuttavat älylaitteet ja huolestuttava maailmantilanne vaikuttavat osalla meistä erityisesti uneen. Heltin Uniryhmät ovat olleet vuosikausia suosittuja tukimuotoja erityisesti ajatustyötä tekeville.

Hyödyt:

  • Uniryhmien tarjoaminen henkilöstölle on suosittua, sillä paremmin nukutut yöt näkyvät suoraan työntekijöiden suoritus- ja ongelmanratkaisukyvyn parantumisena ja tuottavuuden lisääntymisenä.
  • Lääkkeettömät psykologiset menetelmät ovat tutkimusten mukaan erittäin vaikuttavia pitkäkestoisen unettomuushäiriön hoidossa. Niistä tutkituimpia ja tehokkaimpia ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian unettomuuden hoitoon tarkoitetut menetelmät, johon perustuu myös Heltin uniryhmä.

Lue lisää uniryhmistä

Ota yhteyttä

 

extraimage
extraimage

Soveltuu: jaksamishaasteisille ja kuormittuneille

Balanssiryhmät kuormittuneille

Vaikuttavat psykologien ja organisaatiopsykologien vetämät ryhmät jaksamisen ja työkyvyn haasteisiin.

Mitä: Balanssiryhmä on suunniteltu erityisesti työkyvyn ja jaksamisen haasteisiin. Balanssiryhmä on ryhmämuotoinen ennaltaehkäisevä palvelu yksilöille, jotka ovat havainneet jaksamisen haasteita. Ryhmä voi koostua organisaation eri puolilta tulevista työntekijöistä tai olemassa olevasta tiimistä.

Hyödyt:

  • Tavoitteena on katkaista kuormittuneisuuden kierre ja ehkäistä kuormitustilan pitkittyminen tai ongelman syveneminen tarjoamalla välineitä ajattelu- ja toimintamallien kestävään uudistamiseen.
  • Tarjoaa syvällisen ymmärryksen omasta painekäyttäytymisestä ja omista jaksamista heikentävistä toimintavoista. Auttaa löytämään kestävämpiä toimintatapoja, jotka johtavat kestävämpään arkeen.
  • Tarjoaa osallistujille mahdollisuuden itsereflektioon ja vahvistaa aktiivista toimijuutta työ- ja yksityiselämän tasapainoon liittyvissä asioissa.

 

Lisätietoa Balanssiryhmistä

Ota yhteyttä

Tutustu myös yksilöpalveluihin

Heltin mielen palvelut on rakennettu niin, että työntekijäsi saa oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen riippumatta miten mieli voi.

Mielen vuosihuolto

Fyysistä hyvinvointia mittaavat terveystarkastukset ovat työpaikoilla suosittuja. Ajatustyössä mieli kuitenkin kuormittuu eniten. Heltin Mielen vuosihuolto on jokaiselle työntekijälle soveltuva, tekoälyn ja psykologin keskustelun sisältämä palvelu oman mielen hyvinvoinnin tueksi.

 

Kysy lisää

Mielenhuolto

Mielenhuolto on psykologin tarjoamaa, 1-3 käyntikerran keskustelutukea, jonka tavoitteena on tarjota psykologin keskusteluapua nopeasti, helposti ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Etänä, Heltin vastaanotoilla tai suoraan omalla työpaikalla. Määrität työnantajana käyttömäärät per työntekijä per vuosi.

 

Lue lisää

Lyhytterapia

Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttava ja muutosta tukeva hoitomuoto, kun työntekijä oireilee ja/tai työkyky on riskissä mielen hyvinvoinnin haasteiden, kuten uupumukseen, elämänkriisin tai ahdistuneisuuden vuoksi. Tyypillisesti noin 5% henkilöstöstäsi ohjautuu lyhytterapiaan. Kaikki lyhytterapeuttimme ovat psykologeja.

 

Lue lisää

extraimage

Haluatko saada kokonaiskuvan henkilöstön työhyvinvoinnista?

Voimavarojen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma on kustannustehokas keino selvittää nykytila ja saada fokus kehittämiselle

Palvelu kartoittaa henkilöstön työhyvinvointia arvo-, asenne-, taito- ja vahvuusnäkökulmista. Se tuo näkyväksi kestävän kasvun voimavarat ja kehittämiskohdat. Ymmärtämällä paremmin yksilöiden voimavaroja, pystyt suuntaamaan organisaation kehittämistä vaikuttavammin.

Palvelu sisältää: koko organisaatiolle tarkoitetun kyselyn ja avainhenkilöiden haastattelut. Kehittämissuunnitelma rakennetaan yhdessä Heltin moderoimassa työpajassa. Kartoitusta voi jatkossa hyödyntää myös kehittämistoimenpiteiden toteutumisen arvioinnissa.

Hinta alkaen 4500 € + alv., sisältää kysely henkilöstölle, avainhenkilöiden haastattelut, tulosten analysointi ja koonti, kehittämissuunnitelman työpaja, kehittämissuunnitelma

Jutellaanko lisää miten tukea mieltä työpaikalla?

Ota yhteyttä Siniin tai varaa Siniltä suoraan sparrausaika.