2-20 hlö pienyrityksen kiinteähintainen työterveys

Huolehtija 45 € / kk / hlö

Laske hinta ja osta työterveys

Kun haluat, että työntekijäsi pääsevät tarvittaessa mutkattomasti sairaanhoidon piiriin ajasta ja paikasta riippumatta eikä heidän tarvitse kuluttaa arvokasta työaikaa odotellessa hoitoonpääsyä.

Huolehtija-paketti on fiksu valinta – mitä nopeammin hoitoon, sitä nopeammin terveenä työpaikalle. 

Kun ostat Heltin työterveys- ja hyvinvointipalvelut verkosta, hyväksyt
Heltin työterveys- ja hyvinvointipalveluiden palveluehdot liitteineen.

 

Laske hinta ja osta   Tutustu palvelusisältöön

Huom! Veloitamme aloittavilta työterveysasiakkailtamme aloitusmaksun, joka kattaa perustyöpaikkaselvityksen sekä toimintasuunnitelman teon.
Aloitusmaksun suuruus on 390 € / yritys ja se maksetaan vain kerran.

extraimage

Kun ostat Heltin työterveys- ja hyvinvointipalvelut verkosta, hyväksyt Heltin työterveys- ja hyvinvointipalveluiden palveluehdot liitteineen. Palvelut käynnistyvät seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Heltillä on oikeus olla hyväksymättä tilausta.


Mitä palvelupaketti sisältää?

Huolehtija-paketin palvelusisältö

Huolehtija
45 €
/ kk / hlö
KIINTEÄÄN HINTAAN KUULUVA LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYS
Työpaikkaselvitys
Asiakas vastaa siitä, että työpaikkaselvitys on tehty ja ajantasainen. Työpaikkaselvityksessä tehtyjen arvioiden pohjalta tehdään johtopäätökset työolosuhteiden terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista keskeisistä tekijöistä. Yhdessä työpaikan kanssa sovitaan työpaikalla tehtävät toimenpiteet ja tarkistetaan tarvittaessa toimintasuunnitelma. Kuukausihintaan kuuluva työpaikkaselvitys tehdään palveluiden käynnistyessä ja työn ja työolosuhteiden muuttuessa merkittävästi ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kiinteä hinta sisältää työpaikkaselvityksen yhdessä toimipisteessä.
Toimintasuunnitelma
Asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty toimintasuunnitelma, jossa kuvataan kuvataan osapuolten yhteisesti asettamat tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet, pohjautuen työssä ja työympäristössä havaittuihin tarpeisiin. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain vuosipalaverin yhteydessä.
Ergonomiakonsultointi
Tarpeen mukaan toteutettava ergonomiakonsultointi, maksimissaan kerran vuodessa asiakkaan osoittamalla työpaikalla.
Työkykytapausten koordinointi
Heltti seuraa ja hallinnoi työkykyprosessissa olevien työntekijöiden tilannetta.
Työkyvyn arviointi
Työnantajan kirjalliseen pyyntöön perustuva moniammatillinen selvitys, kun työkyky on heikentynyt terveydellisistä syistä.
Työterveyneuvottelu
Tapaaminen, johon osallistuu työntekijä, hänen esihenkilönsä ja työterveyshuollon ammattilainen, tavoitteena tukea työntekijän työssä jatkamista tai työhön paluuta.
Todistukset ja lausunnot
Työterveyslääkärin tekemät lausunnot ja todistukset (asiakkaalle, Kelalle ja vakuutusyhtiöille) työkyvyttömyyden osoittamista ja kuntoutusta varten.
Työhön paluun tuki
Työhön paluuta tukevien toimien suunnittelu ja koordinointi sekä tarvittavat lääkärinlausunnot.
Työterveyden ammattilaisten ja asiantuntijoiden vastaanotot osana työkykyprosessia
Työterveyslääkärin, -hoitajan, työfysioterapeutin, työterveyspsykologin ja ravitsemusterapeutin vastaanotot osana ennaltaehkäisevää toimintaa (Kela-korvausluokka I). Lisäksi työterveyshuollon ammattilaisten määräämät ennalta määritellyt diagnostiikkapalvelut.
Kela-raportointi
Heltti laatii asiakkaalle vuosiraportin ja esitäytetyn korvaushakemuksen kelakorvausten hakemista varten.
Sairauspoissaolojen seuranta
Laki velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan työterveyshuoltoon, jos työntekijän sairausloma jatkuu yli kuukauden joko yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa kertyen.
HELTTI YHTEISÖ
HelttiView-palvelu henkilöstövastaaville
Asiakkaan HelttiView-palveluportaali sisältää mm. työntekijätietojen hallinnan, tietoturvallisen asiakirjojen jakamisen ja yhteistyön asiakkaan yhteyshenkilön ja Heltin terveystiimin välillä.
MyHeltti-palvelu työntekijöille
Heltin online-palvelu asiakkaan työntekijöille sisältää mm. omien henkilötietojen hallinnan, ajanvaraukset, tietoturvalliset viestintäkanavat työntekijän ja Heltin terveystiimin välillä. (Palveluaikoina reaaliaikainen HelttiChat ja työkykyyn liittyvien ei akuuttien asioiden Työterveys-viestikanava)
Yleiset hyvinvointikampanjat ja -tapahtumat
Heltin hyvinvointikampanjat, webinaarit ja tapahtumat, jotka ovat avoimia kaikille Heltin jäsenille.
Yhteisösisällöt
Mielenterveyden ja hyvinvoinnin keskustelufoorumit ja yhteisöt, kuten withHeltti.
Hyvinvointikirjasto
Heltin digitaalinen hyvinvointikirjasto mm. stressinhallintaan, itsensä johtamiseen ja tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyyn.
Heltti jäsenedut
Jäsenetuja Heltiltä ja Heltin kumppaneilta.
KIINTEÄÄN HINTAAN KUULUVA TYÖTERVEYSPAINOTTEINEN SAIRAANHOITO
Sairaanhoidolliset palvelut toteutetaan Heltillä tai Heltin kumppaneilla. Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva sairauskuluvakuutus toteutetaan vakuutuksen korvaamat sairaanhoitopalvelut ensisijaisesti vakuutuksen kautta. Heltin palvelut eivät sisällä Asiakkaan työntekijöille (ilman Asiakkaan yhteyshenkilön erillistä vahvistusta) konsultaatiota, diagnostiikkaa tai vastaanottoja liittyen seuraaviin: raskaus (ellei liity työkyvyn arviointiin tai työssä oleviin, raskaudelle haitallisiksi tiedettyihin altisteisiin), ehkäisy (naisilla tai miehillä), työtapaturmat (hoito lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kautta), hormonikorvaushoito (naisilla tai miehillä), diagnostiikka ilman lääketieteellistä tarvetta (esim. laboratoriotutkimukset ilman sairautta tai oireita). Siltä osin kuin Asiakkaan yhteyshenkilö on vahvistanut Asiakkaan työntekijälle edellä lueteltuja palveluita, ne laskutetaan kuukausittain jälkikäteen Heltin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin.
Hoidontarpeen arviointi, terveysneuvonta ja etähoito
Asiakkaan työntekijä voi olla yhteydessä Heltin terveydenhuollon ammattilaisiin omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä HelttiChatin ja HelttiLinjan kautta. Hoitaja kartoittaa tilanteen kokonaisvaltaisesti, neuvoo ja ehdottaa työntekijälle yksilöllisen hoitosuunnitelman tai ohjaa optimoidulle hoitopolulle. Tarvittaessa hoitaja konsultoi lääkäriä tai muita työterveyden ammattilaisia ja asiantuntijoita. Hoitosuunnitelman perusteella työntekijä ohjataan tarvittaessa sopivan ammattilaisen ajanvarauksellisille lähi- tai etävastaanotolle.
Työterveys- ja yleislääkärin vastaanotot
Työterveys- tai yleislääkärin ajanvaraukselliset etä- ja lähivastaanotot.
Hoitajan vastaanotot
Työterveys- tai sairaanhoitajan ajanvaraukselliset etä- ja lähivastaanotot.
Hoitajan pientoimenpiteet
Sairaanhoitajan tai työterveyshoitajan tekemät pientoimenpiteet, mm. tikkien poisto.
Laboratoriotutkimukset
Heltin kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa määritellyt yleislääkäritasoiset laboratoriotutkimukset lääketieteellisen tarpeen arvioinnin perusteella.
Kuvantamistutkimukset
Heltin kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa määritellyt yleislääkäritasoiset kuvantamistutkimukset lääketieteellisen tarpeen arvioinnin perusteella.
Kliinis-fysiologiset tutkimukset ja muut diagnostiikkapalvelut
Heltin kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa määritellyt yleislääkäritasoiset kliinis-fysiologiset tutkimukset ja muut diagnostiikkapalvelut lääketieteellisen tarpeen arvioinnin perusteella.
Lääkekorvausta varten kirjoitetut lausunnot
B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten.
Vuosittainen jaksamiskysely
Vuosittainen jaksamiskysely (uupumuksen oirekysely KEDS) työntekijöille.
Laske hinta ja ostaLaske hinta ja osta

Käytön mukaan laskutettavat palvelut | Laaja palvelupakettien vertailu | Useimmin kysytyt kysymykset

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Kerromme mielellämme lisää