Organisaation resilienssin nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Auttaako organisaation nykyinen resilienssi työpaikkaanne kestävään kasvuun vai onko se kasvun esteenä?

Heltin tarjoama Organisaatioresilienssin nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma auttaa tunnistamaan oman työpaikkasi kasvun mahdollisuuksia ja erilaisia kehittämiskohtia sekä vahvistamaan resilienssiä organisaation arjessa.

 

Ota yhteyttä

 

extraimage

Miksi?

Voiko resilienssiä kartoittaa tai miksi edes pitäisi?

Kyky sopeutua muutoksiin ja selvitä uudenlaisissa tilanteissa on organisaation menestymisen elinehto. Tämä organisaatioresilienssiksi kutsuttu ilmiö myös lisää henkilöstön luottamusta ja tulevaisuususkoa. Se tukee arvostetuksi tulemisen kokemusta, sillä resilientti organisaatio osaa hyödyntää kaikkien osaamista ja organisoida työt siten, ettei mikään asia ole yhden kortin varassa. 

Heltin tarjoama organisaatioresilienssin nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma on helppo ja kustannustehokas tapa selvittää esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Mitä teidän organisaatiossanne jo tehdään hyvin
  • Missä pitäisi kehittyä
  • Millaiset toimenpiteet vahvistaisivat ja lisäisivät organisaatioresilienssiä
  • Miten resilienssiä voisi vahvistaa

Mitä?

Mitä hyötyä kartoituksesta ja kehittämissuunnitelmasta on?

Organisaatioresilienssin nykytilan kartoittaminen auttaa tunnistamaan oman työpaikan kasvun mahdollisuuksia ja kehittämiskohtia. Nykytilan kartoitus tarkastelee organisaatioresilienssiä yhteistyön, päätöksenteon, johtamistapojen, osaamisen kehittämisen ja ennakoinnin kautta.

Kartoitus tukee koko organisaatiota:

  • Kokonaiskuva nykytilasta HR-päättäjille, ylimmälle johdolle ja HR-tiimille
  • Selkeä suunnitelma HR:n, johtoryhmän sekä esihenkilöiden hyödynnettäväksi
  • Lisää ymmärrystä koko henkilöstölle mitä kaikkea resilienssi on ja miten sitä voidaan vahvistaa
extraimage
extraimage

Miten?

Mitä palvelu sisältää?

Organisaatiosi resilienssin nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma sisältää:

  1. Nykytilan kartoitus sisältää koko organisaatiolle tarkoitetun kyselyn ja avainhenkilöiden haastattelut.
  2. Tulosten analysointi ja koonti: Kokeneet organisaatiopsykologimme analysoivat vastaukset ja koostavat niistä organisaatiollesi yhteenvedon, analyysin ja johtopäätökset kehityssuunnitelman teon tueksi.
  3. Kehittämissuunnitelma rakennetaan yhdessä Heltin moderoimassa työpajassa. Kartoitusta voi jatkossa hyödyntää myös kehittämistoimenpiteiden toteutumisen arvioinnissa.

Tilaa kartoituspalvelu tai laittele viestiä, niin kerromme lisää.