Organisaatio­kulttuurin kehittäminen

Strategian onnistumista tukevan organisaatiokulttuurin kehittäminen on jatkuva projekti. Toisin päin homma käy merkittävästi nopeammin; jo viikoissa, muutamassa kuukaudessa onnistutaan tuhoamaan liiketoiminnan menestystä tukeva kulttuuri.

Autamme uudistamaan, kehittämään ja rakentamaan kulttuuria, jossa työyhteisö ja liiketoiminta kukoistavat.

 

Ota yhteyttä

 

extraimage

Miksi?

Kulttuuri on opittua ja kollektiivista – mutta sitä voi kehittää

Kulttuurin kehittäminen strategiaa ja liiketoiminnan menestystä mahdollistavaksi vaatii aitoa uskoa, siihen että kulttuuri oikeasti ratkaisee liiketoiminnan menestyksen. Toiseksi se vaatii tarkkoja linssejä, jotka läpivalaisevat menestystä edistävät ja estävät organisaation ajattelu- ja toimintatavat, rakenteet, prosessit, kommunikaation sekä arvot, uskomukset ja myytit.

Kulttuuri voi olla osin vaikeasti havaittavissa tai totutuille toimintatavoille ollaan saatettu tulla sokeiksi. Tämä on yksi syy, miksi ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen kulttuurikehityshankkeissa tuottaa tulosta.

Mitä organisaationkulttuurin muuttaminen edellyttää ja vaatii työyhteisöltä? 

 

Mitä?

Mitä kulttuurin kehittäminen edellyttää?

Organisaatiokulttuurin muutos vaatii organisaation jäsenten poisoppimista ajattelu- ja toimintamalleista, jotka eivät edistä toiminnan tuottavuutta ja liiketoiminnan menestystä. Samoin kulttuurin uudistuminen vaatii uudenlaisen ajattelun synnyttämistä ja uusien toimintatapojen omaksumista.

Ajattelun uudistamisessa ja toimintatapojen juurruttamisessa keskiössä on yhteinen dialogi ja ymmärrys muutoksen välttämättömyydestä ja muutoksen hyödyistä. Kokeilujen kautta saadaan lyhyessäkin ajassa vahvistusta edistymisestä, toimivista uudistuksista ja myös valittua pois sellaisia tapoja ja keinoja, joilla ei ole vaikuttavuutta.

Organisaatiokulttuurin kehittäminen on parhaimmillaan prosessi, joka näkyy arjen kokeiluina ja yhdessä oppimisena sekä poisoppimisena.

extraimage
extraimage

Miten?

5 vaiheen organisaatiokulttuurin kehitysmatka

Organisaatiokulttuurin kehittäminen on tyypillisesti 6 kk pituinen prosessi. Koko prosessin ajan muotoillaan työn tekemisen tapoja mielekkäämmiksi.

  1. Nykytilan ymmärtäminen: Aluksi tutkitaan dialogisesti kulttuurin nykytilaa määrittäen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Metodeina ovat mm. WordLoom, haastattelut ja tarinallistaminen.
  2. Kulttuuritarina ja kehittämissuunnitelma: Yhdessä kulttuuritarinaa tutkien määritellään tämän jälkeen kehittämisen painopistealueet. Tunnistamme toimintaa ohjaavia uskomuksia, toistuvia kaavoja, normeja ja pelkoja. Luomme kehittämissuunnitelma seuraaviksi kuukausiksi.
  3. Arvot ja niiden toiminnallistaminen: Arvot muodostavat toiminnan selkärangan – autamme määrittelemään organisaation arvot ja toiminnallistamaan ne näkyväksi osaksi arkea.
  4. Johtamisen periaatteet luovat yhteisen pohjan johtamiselle ja siinä kehittymiselle.
  5. Arjen kokeilut: Lopuksi lähdetään tekemään arjen kokeiluja ja kehittämistoimenpiteitä ajattelu- ja toimintatapojen kestäväksi uudistamiseksi. 

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 1000 yritystä valtakunnallisesti

 

“Yrityskulttuuri on valtava abstrakti kokonaisuus, ameeba, johon voi olla toisinaan vaikea tarttua. Lindströmissä päätimme tarttua yhteen yrityskulttuurin kulmaan kiinni, joka päivittäisten pienten arkisten asioiden ja tekemisten muutos. Tätä kautta ajattelimme, että organisaatiokulttuurin kehittämisestä tulee jokaiselle omakohtainen ja tärkeä asia. Heltin yrityskulttuurin asiantuntijoiden ja meidän Lindströmläisten yhteistyö oli inspiroivaa!”

Lindström Suomen henkilöstöjohtaja Sami Laine

 

Lue Lindströmläisten kokemuksia

     
    
         


Haluaisitko sparrata kanssamme tai jutella lisää organisaatiostasi?
Tai tutustua asiantuntijoihimme paremmin? Olemme täällä sinua varten.