Oman mielen johtamisen valmennus

Miten teillä huolehditaan vaativan ajatustyön edellytyksistä?

Ajatustyöläisen työympäristö on yhä vaativampi. Tietotulva, jatkuvat keskeytykset ja viestinnän monikanavaisuus haastavat keskittymiskykyä, hyvinvointia ja työssä onnistumista tiukemmin kuin ehkä koskaan. Erityisesti taitavan ajattelun edellytykset ja tunneälykäs yhteispeli ovat vaarassa.

Oman mielen johtamisen valmennus on täsmävastaus näihin haasteisiin. On mahdollista kehittää taitavaa oman mielen johtamista, joista kumpuaa laadukasta ajattelua, läsnäolevaa yhteistyötä ja rentoja onnistumisia.

 

Tilaa verkkokaupasta

extraimage

Miksi?

Ajatustyön edellytysten mureneminen käy kalliiksi

Yhä suurempi osa tuloksista syntyy ajatustyöstä. Vaativa ja yhä monimutkaisempi työympäristö edellyttää uusia ratkaisuja, jotta keskittyminen, laadukas ajattelu, taitava yhteistyö ja hyvinvointi voidaan varmistaa. Niiden unohtaminen on yksinkertaisesti aivan liian kallista.

Työterveyslaitoksen selvityksessä yli 80% vastaajista koki kuormittuvansa työn keskeytyksistä, häiriötekijöistä ja monitekemisestä. Tämä kuormitus oli myös yhteydessä matalampaan tuottavuuteen. Eri arvioiden mukaan jopa puolet kokee keskittymiskykynsä heikentyneen ja syvän ajattelun olevan mennyttä aikaa.

Onko teillä jo hyödynnetty uusimpia keinoja tämän tuottavuuden ja hyvinvoinnin haasteen selättämiseen?

 

Mitä?

Mitattua vaikuttavuutta
Oman mielen johtaminen -valmennuksella

Vaikuttavin vastaus löytyy lähestymällä haastetta kahdesta suunnasta yhtä aikaa.

Oman mielen johtaminen -valmennus yhdistää oman mielen johtamisen parhaita käytäntöjä, aivotyötä tukevia kognitiivisen ergonomian periaatteita ja mindfulness-harjoittelua. Näin pääsemme ratkaisemaan onnistumisen yhtälöä sekä taitojen että parhaiden käytäntöjen kautta.

 Kun työtä muotoillaan kognitiivisen ergonomian periaatteilla ja oman mielen johtamisen parhailla käytännöillä, syntyy uusia mahdollisuuksia rennolle tuloksellisuudelle.

Arvioidussa esimerkkiohjelmassa (n=14) kaikki osallistujat kokivat ohjelman lisänneen keskittymiskykyä ja toimimaan paremmin paineen alla. Yksi merkittävimmistä muutoksista arjessa oli lisääntynyt aika ajattelulle ja työn priorisoinnille.

 

Tilaa verkkokaupasta

extraimage
extraimage

Kenelle?

Valmennus tieto- ja ajatustyöntekijöille

Ajattelun laadusta huolehtimisen tulisi olla jokaisen ajatustyötä tekevän organisaation työlistan kärjessä

Oman mielen johtamisen valmennus soveltuu kaikille ajatustyötä tekeville työpaikoille, jotka haluavat vahvistaa samanaikaisesti hyvinvointia, tuottavuutta ja työn mielekkyyden kokemusta.

Valmennus voidaan myös räätälöidä työyhteisön tarpeisiin. Ota yhteyttä ja suunnitellaan toteutus!

Mistä osista valmennus koostuu?

Webinaari ja neljä etäjaksoa

Oman mielen johtaminen –webinaari (90 min)

Webinaari tarjoaa oman mielen johtamisen ja aivomyötäisen työskentelyn keskeisimmät hyödyt ja keinot pähkinänkuoressa koko henkilöstölle. Se antaa hyvän pohjan päätökselle osallistua pienemmän ryhmän jatko-ohjelmaan.

Tutustu etäjaksojen teemoihin:

Jakso 1: Johda mieltäsi palautumaan ja selättämään stressi (2h)

Jakso tarjoaa monipuolisia keinoja oman vireystilan säätelyyn ja palautumisen varmistamiseen. Oman mielen johtamisen parhaiden käytäntöjen vienti käytäntöön alkaa.

Jakso 2: Kuinka johdan keskittymiskykyäni ja ajatteluani (2h)

Jakso pureutuu keskittymiskykyä murentaviin ja sitä tukeviin käytäntöihin, taitavan keskittymisen harjoittamiseen ja taitoon johtaa omaa ajattelua. Ymmärrys kognitiivisesta ergonomiasta ja aivomyötäisestä työskentelystä syvenee.

Jakso 3: Johda omia tunteitasi ja yhdessä onnistumista
(2h)

Jakso tarjoaa keinoja oman tunneälyn, tilannetajun ja yhdessä onnistumisen taitojen kehittämiseen. Teema laajenee psykologisen turvallisuuden ja itsemyötätunnon vaikutuksiin tiimissä. Parhaita käytäntöjä palavereihin ja työn suunnitteluun.

Jakso 4: Kohti rentoa tuloksellisuutta: flow ja työn imu (2h)

Jakso nivoo yhteen ohjelman teemat kytkien ne keskittyneeseen ja virtaavaan työntekoon. Johtopäätökset ja oivallukset parhaiden käytäntöjen kokeiluista kiteytyvät ja sitoutuminen opitun hyödyntämiseen ja yhteisiin aivoergonomiaa tukeviin pelisääntöihin syvenee.

”Taitavasta oman mielen johtamisesta kumpuaa laadukasta ajattelua, läsnäolevaa yhteistyötä ja rentoja onnistumisia.”

 

Tilaa verkkokaupasta

extraimage

Valmennuskokonaisuus käytännössä

Kokenut valmentaja ja monipuoliset moduulit

Oman mielen johtaminen -valmennus:

  • Käynnistyy webinaarilla (1,5 tuntia), joka voidaan toteuttaa avoimena koko henkilöstölle
  • Tarjoaa neljä 2 tunnin etäjaksoa enintään noin 20 hengen ryhmille sisältäen mm. parhaiden käytäntöjen kuvaukset, välitehtävät sekä laadukkaat äänitteet mindfulness-harjoitteluun
  • Valmennuksen toteuttaa Antti-Juhani Wihuri, joka on oman mielen johtamisen ja mindfulnessin työhön soveltamisen tärkeimpiä edelläkävijöitä ja kehittäjiä Suomessa

”Antti-Juhani on innostava puhuja, joka inspiroi kuulijoita katsomaan asioita uusista näkökulmista, sekä kehittämään omaa työtään heti käytäntöön vietävissä olevilla taidoilla ja työkaluilla. Yli 30 meditaatiovuoden jälkeen A-J ei ota itseään turhan vakavasti ja kuulijakin saattaa poimia elämänmyönteisen pilkkeen silmäkulmaansa.”

 

Tutustu lisää Antti-Juhaniin

Miksi mindfulness?

Keskittynyt ja avoin mieli siivittää onnistumisiin

Tutkimusten mukaan jo muutaman viikon mindfulness-harjoittelu vahvistaa aivoissamme huomion suuntaamiseen liittyviä alueita ja auttaa onnistumaan keskittymistä vaativissa tilanteissa. Voimme keskittyä taitavammin ja sulkea häiritseviä virikkeitä tarvittaessa taitavammin pois.

 

Myös useampi tuore metatutkimus vahvistaa mindfulness-harjoittelun vaikutukset keskittymiskykyyn (Verhaegen 2021, Sumantry & Stewart 2021). Monipuolista tutkimusta löytyy myös muista oman mielen johtamisen avaintaidoista. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen kehittää juuri niitä mielen taitoja, joita tarvitsemme taitavaan oman mielen johtamiseen.

Kiinnostavatko oman mielen johtamisen tarjoamat mahdollisuudet?

Jätä yhteystietosi tai tilaa valmennus verkosta!

Mieltä on mahdollista harjoittaa kohti taitavaa keskittymistä ja laadukasta ajattelua.