Muutostilanteiden ja sopeuttamistilanteiden tuki

Muutostilanteet ovat organisaation tulevaisuuden menestymisen kannalta kriittisiä. Inhimillisesti hoidettuna ne jättävät vahvan myönteisen muistijäljen ja potentiaalin kestävämmälle tulevaisuudelle.

Kokeneet, ihmilliset ja empaattiset muutostilanteiden tukea tarjoavat organisaatiopsykologillamme ovat työyhteisösi, johdon ja esihenkilöiden sekä tiimien tukena erilaisissa muutostilanteissa.

 

Ota yhteyttä

 

extraimage

Miksi?

Ei ole yhdentekevää miten muutostilanteissa toimitaan

Muutoksen johtamisessa tarvitaan ymmärrystä ihmisen toiminnasta muutoksesta ja inhimillisestä muutoksen johtamisesta sekä keinoja vahvistaa resilienssiä henkilökohtaisella tasolla. Me autamme lisäämään organisaation osaamista itsensä ja organisaation johtamisesta muutoksessa sekä tuemme esihenkilöitä ja henkilöstöä kuormittavien muutosten aikana. 

Muutostilanteiden tuki soveltuu erilaisiin kuormittaviin muutosvaiheisiin ja sopeuttamistilanteisiin:

  • johdon ja esihenkilöiden valmennuksellinen tuki muutosneuvotteluissa
  • johdon esihenkilöiden valmennuksellinen tuki henkilöstön ja tiimien debriefing-tilaisuuksissa
  • esihenkilöiden valmennuksellinen tuki muutosprosessin läpiviennissä
  • henkilöstön ja tiimin debriefin-tilaisuuksien järjestäminen
  • tuki ja sparraus kuormittavissa tilanteissa

Mitä?

Tuemme, valmennamme ja toteutamme

Kokeneilla, ihmillisillä ja empaattisilla muutostilanteiden tukea tarjoavilla organisaatiopsykologillamme on kokemusta useiden muutostilanteiden läpiviennistä, johdon valmennuksista sekä esimerkiksi henkilöstön de-briefingien fasilitoinnista.

  • Tunnistamme oikeat, asiakkaan muutosprosessia tukevat tukimuodot johdolle ja eri henkilöstöryhmille yhdessä johdon ja HR:n kanssa.
  • Valmennamme esihenkilöille muutosjohtamisen taitoja ja työkaluja, joilla tuoda selkeyttä muutoksessa. Valmennamme myös sopeuttamistilanteissa muutosneuvotteluiden aikaiseen johtamiseen, ihmislähtöiseen kohtaamiseen irtisanomistilanteissa.
  • Tuemme esihenkilöiden ja henkilöstön voimavaroja teemoitetuilla pienryhmäcoachauksilla kuormittavissa vaiheissa.
  • Toteutamme debriefing-istuntoja työyhteisöille ja esihenkilöille muutosneuvotteluiden jälkeen.
extraimage

Voit ottaa luottamuksella yhteyttä ja kertoa tilanteesta.
Tai varaa suoraan luottamuksellinen sparraushetki Siniltä.