Muutos- ja sopeuttamistilanteiden tuki

Muutostilanteet ja kriisitilanteet (kuten yt-neuvottelut, lomautus- ja irtisanomistilanteet), ovat organisaation tulevaisuuden menestymisen kannalta kriittisiä. Inhimillisesti hoidettuna ne jättävät vahvan myönteisen muistijäljen ja potentiaalin kestävämmälle tulevaisuudelle.

Kokeneet ja empaattiset muutostilanteiden tukea tarjoavat organisaatiopsykologimme ovat työyhteisösi, johdon, esihenkilöiden sekä tiimien tukena erilaisissa muutostilanteissa.

 

Ota yhteyttä

Lue esite: Heltin palvelut muutostilanteisiin

 

extraimage

Miksi?

Ei ole yhdentekevää miten muutostilanteissa toimitaan

Muutoksen johtamisessa tarvitaan ymmärrystä ihmisen toiminnasta muutoksessa, inhimillisestä muutoksen johtamisesta sekä keinoja vahvistaa resilienssiä henkilökohtaisella tasolla. Me autamme lisäämään organisaation osaamista itsensä ja organisaation johtamisesta muutoksessa sekä tuemme esihenkilöitä ja henkilöstöä kuormittavien muutosten aikana. 

Heltin asiantuntijat ovat käytössäsi jo ennen muutostilanteita, muutosneuvotteluiden aikana sekä muutosneuvotteluiden jälkeen. Muutostilanteiden tukipalvelumme soveltuvat erilaisiin kuormittaviin muutosvaiheisiin ja sopeuttamistilanteisiin.

  • johdon ja esihenkilöiden valmennuksellinen tuki muutosneuvotteluissa
  • johdon esihenkilöiden valmennuksellinen tuki henkilöstön ja tiimien debriefing-tilaisuuksissa
  • esihenkilöiden valmennuksellinen tuki muutosprosessin läpiviennissä
  • henkilöstön ja tiimin debriefing-tilaisuuksien järjestäminen
  • tuki ja sparraus kuormittavissa tilanteissa

Muutosneuvottelut alkamassa

Miten käsitellä muutostilanteisiin liittyviä tunteita -valmennus

Muutostilanteissa kuormitus kohdistuu erityisesti johtoon – samalla johto heijastaa omia tunteitaan henkilöstöön. Se miten hyvin johto on käsitellyt omat tunteensa liittyen muutostilanteisiin, vaikuttaa miten yt-tilanteet onnistuvat ja miten tästä päästään eteenpäin.

Johdolle, esihenkilöille ja HR:lle suunnattu valmennus tukee johdon voimavaroja ja antaa valmiuksia hoitaa muutosneuvottelut inhimillisesti.

Muutosneuvottelut alkamassa

Miten käyt vaikeita keskusteluita -valmennus

Johdolle, esihenkilöille ja HR:lle suunnattu valmennus tukee ja antaa työkaluja käydä vaikeita ja haastavia keskusteluja inhimillisesti. Nämä taidot ovat ratkaisevassa roolissa millainen kokemus työnantajasta jää työntekijälle.

Harjoittelemme keskusteluja käytännössä, jotta osallistujat saavat työkaluja, kokemusta ja varmuutta keskusteluihin arjen eri tilanteissa.

Muutosneuvottelut käynnissä

Esihenkilönä muutoksen keskellä -valmennus

Muutosneuvotteluiden aikana esihenkilö on monesti se, joka kohtaa tiimien ja yksilöiden ensireaktiot. Samalla esihenkilö elää itsekin epävarmuuden keskellä, joutuu huolehtimaan paitsi omasta ja muiden jaksamisesta, myös arjen pyörimisestä ja asioiden edistämisestä.

Esihenkilönä muutoksen keskellä -koulutus tarjoaa lisätukea ja työkaluja esihenkilöiden johtajuuden arkeen muutostilanteiden aikana.

Muutosneuvotteluiden ajan

HR:n ja johdon sparraus- ja suunnittelutuki

Työkykyjohtamisen asiantuntijat, organisaatiopsykologit ja työterveyspsykologit ovat tukeneet useita erilaisia ja eri kokoisia organisaatioita muutosneuvotteluita ennen, aikana ja jälkeen. Fokus asiantuntijapalveluissamme on työkykyisyyden ylläpitäminen ja edistäminen, henkilöstön sekä esihenkilöiden jaksamisen tukeminen sekä muutoskyvykkyyden tukeminen.

Sparraus- ja suunnittelutuki: 

  • Tarvitsemasi määrä tukea ja sparrausta ennen muutosneuvotteluita, esimerkiksi miten eri keinoin työpaikalla tuetaan esihenkilöiden ja henkilöstön jaksamista, millaisia tukimuotoja tarvitaan eri vaiheisiin. Tukea ja sparrausta muutosneuvotteluiden ajan. Tyypillisesti tuen tarve on sparrausta sekä HR-tiimin jaksamisen tukea. Sparrausta miten lähteä rakentamaan uudenlaista arkea
extraimage

Muutosneuvottelut käynnissä

De-briefing ja kriisikeskustelut henkilöstölle

De-briefing ja kriisikeskustelut ovat paikkoja jäsentyneesti ja ammattilaisen johdolla purkaa muutosneuvotteluihin liittyviä tilanteita.


De-briefing ja kriisikeskusteluiden tarkoituksena on käsitellä tilanteen aiheuttamia reaktioita. Näin voidaan tukea henkilöstön jaksamista, ennaltaehkäistä jälkireaktioita kuten tressireaktioita sekä tukea henkilöstön toimintakykyä muutosneuvotteluiden ollessa käynnissä.

Muutosneuvottelut käynnissä

Psykologin mielenhuolto työntekijöille

Muutosneuvottelut herättävät monenlaisia tunteita riippuen yksilöstä, samalla hmisten pitäisi olla työkykyisenä neuvotteluiden ja/tai irtisanomisajan.


Mielenhuolto tarjoaa matalan kynnyksen keskustelutukea kokeneen psykologin kanssa. Mielenhuolto tukee toimintakykyä ja jaksamista, muutoksen käsittelyä sekä yksilön muutoksen käsittelyä. Tuen tarjoaminen vahvistaa organisaation työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta.

Palaute mielenhuollosta:

”Sain selkiytettyä ajatuksiani haastavasta tilanteesta ja sain jaksamista tukevia toimintatapoja arkeen.”

Muutosneuvotteluiden jälkeen

Esihenkilönä muutosneuvotteluiden jälkeen

Muutosneuvottelut ovat raskaita kaikille – myös heille, jotka jäävät. Arkeen pitäisi kuitenkin palata mahdollisimman, säilyttäen toimintakyky ja motivaatio.

Esihenkilönä muutoksen jälkeen -valmennus antaa työkaluja ja menetelmiä tiimin johtamiseen uudenlaisessa arjessa sekä työkaluja miten johtaa, vahvistaa motivaatiota ja sekä näyttää suuntaa uudessa tilanteessa. Valmennuksessa tuetaan lisäksi esihenkilöitä kohtaamaan muutosneuvotteluiden jälkeen mahdollisesti eteen tulevia haastavia keskustelutilanteita.

extraimage

Ketkä?

Olemme johdon, HR:n, esihenkilöiden ja henkilöstön tukena

Kokeneet organisaatiopsykologit, työterveyspsykologit ja lyhytterapiaan kouluttautuneet psykologit käytössäsi

Kokeneilla ja empaattisilla muutostilanteiden tukea tarjoavilla organisaatiopsykologillamme on kokemusta useiden muutostilanteiden läpiviennistä, johdon valmennuksista sekä esimerkiksi henkilöstön de-briefingien fasilitoinnista.

  • Tunnistamme oikeat, asiakkaan muutosprosessia tukevat tukimuodot johdolle ja eri henkilöstöryhmille yhdessä johdon ja HR:n kanssa.
  • Valmennamme esihenkilöille muutosjohtamisen taitoja ja työkaluja, joilla tuoda selkeyttä muutoksessa. Valmennamme myös sopeuttamistilanteissa muutosneuvotteluiden aikaiseen johtamiseen, ihmislähtöiseen kohtaamiseen irtisanomistilanteissa.
  • Tuemme esihenkilöiden ja henkilöstön voimavaroja teemoitetuilla pienryhmäcoachauksilla kuormittavissa vaiheissa.
  • Toteutamme debriefing-istuntoja työyhteisöille ja esihenkilöille muutosneuvotteluiden jälkeen.
extraimage

Voit ottaa luottamuksella yhteyttä ja kertoa tilanteesta.
Tai varaa suoraan luottamuksellinen sparraushetki Siniltä.