Hyvinvoiva esihenkilö on paras keino johtaa työkykyä

Varmista esihenkilöiden jaksaminen ja hyvä esihenkilötyö

Mielenterveydelliset syyt ovat Suomen yleisin syy sairauspoissaoloihin. Tutkimuksistakin tiedämme, että esihenkilöillä on tärkeä rooli arjen työkykyjohtamisessa ja uupumuksen ehkäisyssä. Esihenkilöillä on lisäksi tärkeä rooli mielenterveyttä tukevan työn rakentajana. 

Esihenkilöillä ovat kuitenkin riski uupua itse. Mahdollistamalla esihenkilöille säännöllisen mielenhuollon, tuet arjen työkykyjohtamista ja koko organisaation hyvinvointia.

 

Mindy mielenhuolto tukee esihenkilöiden jaksamista ja vahvistaa johtajuustaitoja – sekä tarjoaa työpaikalle tietoa kuormitustekijöistä.

Mindy mielenhuolto – mistä on kyse?

 

Mitä Mindy-palveluun kuuluu?

  • Palvelu sisältää aina viiden kerran valmennuksen esihenkilöille, viestintäpaketin, kick-off webinaarin sekä dataan perustuvat organisaatiosparrauksen HR:lle/muille avainhenkilöille
  • Palvelun saat helposti käyttöön ja esihenkilöt voivat aloittaa valmennukset nopeasti
  • Esihenkilöille palvelun käyttö on vaivatonta: aikojen varaaminen, kotitehtävät ja etätapaamiset hoituvat MyHeltti -mobiilisovelluksen kautta
  • Ei aloitusmaksua

 

Esihenkilöille:

Viiden kerran lyhytterapeuttiseen työotteeseen perustuva valmennus kokeneen psykologin kanssa. Valmennuksissa esihenkilö saa purkaa ja jäsentää arjen tilanteita sekä saa tukea omaan esihenkilötyössä jaksamiseen ja johtajana kehittymiseen.

Työnantajalle:

Mindy-dataan perustuva organisaatiosparraus organisaatiopsykologin kanssa, joka auttaa ymmärtämään mitä työpaikalla voidaan tehdä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.

 

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä Kaisaan tai varaa juttuhetki suoraan Kaisan kalenterista.

Kaisa Mikkola | LinkedIn

Mindystä sanottua

“Sosiaalinen vastuullisuus on strategiamme ytimessä. Mindyn avulla pääsemme käsiksi mielen hyvinvointia uhkaaviin organisaatiotasoisiin juurisyihin. Meille on tärkeää, että työpaikallamme kaikilla on mahdollisuudet onnistua.”

“Menestyksemme perustuu henkilöstömme luovuuteen. Haluamme, että jokainen pitää hyvää huolta omista ajattelu- ja toimintamalleistaan. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää kenen kanssa mieltä kehitetään. Laadukas psykologin toteuttama mielenhuolto on investointimme kasvuun.”

“Lähelle on vaikea nähdä. Arvostan kovasti Mindyyn kuuluvaa organisaatiosparrausta, sillä se auttaa meitä tunnistamaan organisaatiokulttuurimme kehityskohteita.”

Mindy mielenhuolto

Esihenkilötyön tueksi

Erityisesti esihenkilötyössä ja johtotehtävissä toimiville suunnatut valmennuspaketit

Mindyn Esihenkilötyön tueksi -valmennuspaketit on suunnattu esihenkilöille, tiiminvetäjille ja erilaisissa muissa johtotehtävissä työskenteleville. Valmennukset auttavat tuulettamaan ajatuksia, purkamaan arjen tilanteita sekä kehittymään esihenkilönä.

Valmennus sisältää viisi tapaamiskertaa kokeneen psykologin kanssa. Valmennus perustuu tutkittuun tietoon modernista johtamisesta ja johtamisilmiöistä.

   Parempaa joukkuepeliä

Oletko tilanteessa, jossa olet tiimissäsi enemmänkin kommunikaation välittäjä, työn organisoija ja joukkueen välienselvittelijä kuin esihenkilö? Kun tiimin ryhmä- dynamiikka ei toimi tai tiimi on vasta muotoutumassa, on esihenkilön rooli haastava. Esihenkilön oman jaksamisen ja terveen tiimidynamiikan kehittymisen vuoksi on esihenkilön tärkeää saada tukea. Viiden tapaamiskerran aikana etsimme tapoja rakentaa tiimin dynamiikkaa.

   Onnistu muutoksessa

Pohdituttaako esihenkilötyö muutoksen keskellä – samalla kun yrität itse sopeutua muutoksiin, pitäisi johtaakin muutoksen myllerryksessä olevaa tiimiä? Muutoksen keskellä eläminen ja samalla muutoksen johtaminen on vaativaa ja siihen kannattaa hakea tukea hyvissä ajoin. Viiden tapaamiskerran aikana löydämme yhdessä keinoja johtaa muutostilanteessa.

   Tulevaisuudenkestävä Sinä

Tuntuuko, että olet välillä eksyksissä omien johtamistapojen sokkeloissa ja oma kehittyminen esihenkilönä jää taka-alalle arjen kiireiden keskellä? Johtajuus on monesti yksinäinen rooli, jossa palautetta ei juurikaan saa. Omien johtajuuden vahvuuksien ja kehittymisen paikkojen tunnistaminen antaa sinulle varmuutta ja vie eteenpäin johtajuuden polullasi. Viiden tapaamiskerran aikana vahvistamme yhdessä johtajuuttasi ja johtamistapojasi.

   Rohkeutta solmukohtiin

Kohtaatko esihenkilönä tilanteita, joissa joudut setvimään tiimiläisten tulehtuneita välejä? Ne eivät ole koskaan helppoja tilanteita ja kuormittavat usein vielä iltamyöhäänkin. Ristiriitojen ratkaisun ja ennaltaehkäisyn esihenkilötaitoja kannattaa harjoitella. Viiden tapaamiskerran aikana löydämme yhdessä keinoja tunnistaa ja avata tiimin solmuja.

   Työkykyisempi tiimi

Joudutko esihenkilönä puuttumaan alisuorittamiseen tai hillitsemään ylisuorittamista? Tiimin arki ei ole tasapainossa ja tavoitteet tuntuvat mahdottomilta saavuttaa? Tasapainoinen tiimiarki on tärkeää löytää, ennen kuin se johtaa ylikuormituksiin, vapaamatkustukseen tai alkaa hiertämään tiiminjäsenten välejä. Viiden tapaamiskerran aikana etsimme yhdessä keinoja vapauttaa tiimin ja sen jäsenten täysi potentiaali.

Esimerkkejä Mindy-valmentajistamme

Hanna Rainio

Olen VTM (sosiaalipsykologia), yhteisödynaaminen työnohjaaja, Business Coach ja lyhytterapian perusteet käynyt valmentaja. Minulla on yli 20 v kokemus organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä sekä hr-rooleissa että ulkopuolisena konsulttina. Lisäksi olen itse työskennellyt johtoryhmän jäsenenä sekä esihenkilöroolissa.

Liisa Lempinen

Olen psykologi ja BBA. Psykologi- ja terapeuttityön lisäksi minulla on yli 10 vuoden kokemus liiketoiminnan ja ihmisten johtamisesta. Siksi minulle onkin luontaista hahmottaa moniulotteisia tilanteita laajasti eri näkökulmista ja yhdessä sparraten löytää kanssasi uusia suuntaviivoja juuri sinun näköiseesi elämään -kohti parempaa hyvinvointia. Mukautan työskentelyäni tilanteen vaatimalla tavalla; joskus tarvitaan läsnäoloa ja turvallisuutta, ajoittain taas haastamista ja voimaa.

Mari Laari

Olen psykologi (PsM) työnohjaaja sekä organisaatiokonsultti. Minulla on yli 10 vuoden kokemus psykologin vastaanottotyöstä ja toimin tällä hetkellä organisaatiopsykologina useille ajatustyöyrityksille. Työskentelen yhteistyössä kaikilla organisaation tasoilla – yksilö, HR, esihenkilöt, johtoryhmät.

Tuuli Viranta

Olen psykologi (PsM), työterveyspsykologi ja Business Coach. Minulla on yli 20 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilövalmennuksista. Minulla on myös henkilökohtaista kokemusta esihenkilötyöstä asiantuntijaorganisaatioista.

Organisaatiosparraus auttaa tunnistamaan juurisyyt

Organisaatiosparraus

Mindy mielenhuoltoon kuuluu organisaatiosparraus 3 kuukauden välein HR-johdolle ja/tai muille työkyvystä ja työn tuottavuudesta vastaaville henkilöille. Sparrauksen tavoitteena on Mindy-datan kautta tunnistaa aitoon työntekijäymmärrykseen perustuvia vastauksia kysymykseen: Mitä työnantaja voi tehdä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Säännöllisesti toistuva sparraus ja datan analysoinnin -prosessi pitää huolen siitä, että kehittäminen on pitkäjänteistä ja työpaikalla tartutaan juurisyihin.

Varaa Mindy-esittely

extraimage

Yksilövalmennuksista tietoa – tiedosta toimintaa

  1. Psykologit havainnoivat yksilövalmennuksissa työperäisiä kuormitustekijöitä ja kirjaavat havainnot yli 30 kuormitustekijän tietokantaan
  2. Tietokantaan merkityt kuormitustekijät koostetaan Mindy Organisaatio Canvakselle. Canvas havainnollistaa jaksamista haastavien organisaatiotasoisten ilmiöiden todellisia juurisyitä
  3. Organisaatiosparrauksessa Canvas käydään läpi, ja yhdessä kokeneen organisaatiopsykologin kanssa tietoa analysoidaan sekä pohditaan mitä työpaikalla voidaan tehdä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi

Ota yhteyttä!

Haluatko kuulla lisää Mindystä?

Lähetä tarjouspyyntö lomakkeella tai ole suoraan yhteydessä Kaisaan

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.