TYÖTERVEYSPSYKOLOGI, ORGANISAATIOKONSULTTI, TYÖNOHJAAJA

Mari Laari

Tilaa voimavaraekspertti työpaikallenne

Nykypäivän työelämä sekä yksityiselämässä koetut paineet haastavat henkistä hyvinvointia. Henkisen hyvinvoinnin edistäminen auttaa suojaamaan mielenterveyttämme, jota jatkuva kuormittuminen uhkaa. Pitkän työterveysuran tehnyt työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Mari Laari auttaa ymmärtämään omaa kuormitusta ja henkisiä voimavaroja sekä ohjaa löytämään omat voimavarojen lähteet vastavoimaksi kuormitukselle.

Mari luennoi ja kouluttaa voimavaranäkökulmasta muun muassa työntekijöiden tukemisesta ja työkykyjohtamisesta, yksilöiden keinoista tunnistaa omat kuormituksen ja voimavarojen lähteet sekä toimivista palautumisen keinoista niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Marin koulutuksista lähdetään mieli täynnä oivalluksia ja taskut täynnä käytännön työkaluja, jotka voi ottaa käyttöön saman tien.

 

Tilaa Mari luennoimaan

Marin koulutukset Heltillä:

Marin asiantuntijalausuntoja

Verkkovalmennukset ja luennot (1 h)

Kuinka pidän huolta energiatasapainosta
työpäivän aikana

Työpäivät kuormittavat meitä eri tavoin riippuen siitä, mitä teemme. Emme yleensä analysoi tietoisesti, mikä työpäivän aikana kuormittaa ja mikä tuottaa energiaa, mutta tämän valmennuksen tavoitteena on saada sinut oivaltamaan, millä tavoin työpäiviä kannattaa organisoida, jotta energiaa riittää vielä työpäivän jälkeisiinkin aktiviteetteihin.

 

Työn ja vapaa-ajan erottelu
– miksi ja miten

Ajatustyön ja etätyön yhtenä voimavarana on joustavuus: työtä voi tehdä missä tahansa ja milloin tahansa. Kun voimavarat ja kuormitustekijät ovat tasapainossa, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen ei haittaa ja voi jopa tuntua mielekkäältä, mutta silloin kun kuormitus kasvaa, on syytä kiinnittää huomiota palautumiseen ja työstä irrottautumiseen. Valmennuksessa pohditaan tapoja rajata ja erotella työtä ja vapaa-aikaa ja edistää palautumista vapaalla.

Epävarmuudesta ja etätyöapatiasta
mielekkääseen työarkeen

Jo keväästä jatkuneet etätyöt ja epävarmuustekijät ovat kuromittaneet ja haastaneet henkistä hyvinvointiamme. Monet myös kärsivät yksin kotona työskentelyn aiheuttamasta sosiaalisuuden vajeesta. Valmennuksessa käymme läpi stressinkäsittelytaitoja sekä omien haastavienkin tunteiden ja ajatusten säätelyä, ymmärtämistä ja hyväksymistä. Lisäksi saat konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen etätyössä.

 

Työn organisointi etänä tai toimistolla

Saatamme joskus kokea, ettei työpäivän aikana saa tarpeeksi asioita valmiiksi. Aikaansaaminen lähtee usein liikkeelle hyvästä työn suunnittelusta, jossa otetaan huomioon oma vireystilan rytmi, työtehtävien tärkeys ja kiireellisyys sekä keskeytysten minimointi. Kannattaako hankalin työtehtävä hoitaa heti maanantaiaamusta pois työlistalta, vai olisiko sille jokin toinen kohta viikosta sopivampi? Näitä organisoinnin taitoja opitaan tässä koulutuksessa.

Esihenkilö- ja HR-valmennukset  (2 h)

Varhainen välittäminen ja työkykyjohtaminen

Tämä valmennus auttaa esihenkilöitä ymmärtämään, mitä varhainen välittäminen ja työkykyjohtaminen tarkoittavat ja miksi ne ovat tärkeitä. Valmennuksessa käydään myös läpi sitä, mistä voi tietää, mikä ketäkin tiimiläistä kuormittaa, mistä ylikuormituksen merkit voi huomata ja miten ottaa asia puheeksi tiimiläisen kanssa. Valmennukseen on mahdollista lisätä simulaatioharjoituksia puheeksi ottamisesta.

 

Työkykyjohtaminen etätyössä

Etätyö luo johtamiselle haasteita. Toimistolla tiimiläisiä näkee arkisissa tilanteissa ja kuulumisia tulee vaihdettua useammin, kun jokaista tapaamista ei tarvitse erikseen sopia. Valmennus auttaa suunnittelemaan omaa johtamista tavalla, jossa pysytään kartalla tiimiläisten voinnista myös etätyön aikana, kuinka kuormituksen merkit tunnistetaan ja kuinka vaikkapa työterveysneuvottelu toimii etänä.

 

Kuinka tuen tiimiläisiä etätyössä ja epävarmuuden aikoina

Etätyö on luonut haasteita erityisesti johtamiselle. Kun tiimiläisiin ei törmää toimistolla ja epäviralliset kahvipöytäkeskustelut jäävät käymättä, on haastavaa pysyä tietoisena siitä, miten tiimiläiset voivat ja miten heitä voisi etäältä tukea. Epävarma tilanne kuormittaa monia ja työyhteisöissä saatetaan kohdata myös tavanomaista enemmän tunnepitoisia tilanteita.

Tässä koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla lisätä tietoisuutta työntekijöiden voinnista ja tukea heitä etätyössä. Valmennuksessa käsitellään myös epävarmuuden aiheuttamia reaktioita ja sitä, miten työntekijöitä voi tukea näissä tilanteissa.

Workshopit (1,5 h)

Palautuminen työssä ja sen ulkopuolella

Workshopissa pysähdymme pohtimaan työyhteisön tapoja tehdä töitä tavalla, joka edistää työkuormituksesta palautumisen alkamista jo työpäivän aikana, sekä työpäivän jälkeen. Työpäivän jälkeisen palautumisen onnistumiseen voi vaikuttaa niin yksilön omat toimet kuin työpaikan kulttuurikin. Workshopissa voidaan miettiä niin jokaisen omia palautumisen keinoja kuin myös työyhteisön palautumista edistävää kulttuuria.

 

Omat vahvuudet hyötykäyttöön

Meillä on kaikilla omat vahvuutemme työelämässä. Omien vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää oman työn ja roolien suunnittelussa. Kun tiimissä tunnistetaan kaikkien vahvuudet, pystytään tiimin työskentelyä myös suunnittelemaan paremmin ja kaikkien vahvuudet saadaan hyötykäyttöön. Erilaisten vahvuuksien tunnistaminen auttaa myös ymmärtämään toistemme erilaisuutta.

 

Sosiaalisuuden ylläpitäminen ja lisääminen etätyössä

Sosiaalisuus on monen työyhteisön voimavara ja etätyössä sosiaalisuus usein vähenee. Workshopissa mietitään, miten työyhteisönne voi pitää yllä ja edistää sosiaalisuutta myös etänä ja mikä merkitys sosiaalisuudella on työyhteisössänne.

 

Itsestä ja työkaverista huolen pitäminen – kuinka huomaan kuormituksen merkit ja puutun tilanteeseen

Olemme kaikki yksilöitä sen suhteen, kuinka reagoimme kuormitukseen ja millaisista merkeistä ylikuormituksen voi huomata. Kuormituksen huomaaminen ja vähentäminen ei ole pelkästään yksilön oma asia, vaan joskus tilanteen huomaa parhaiten ulkoa päin. On todella arvokasta, jos työkaveri huomaa kuormituksen ja ottaa asian puheeksi, koska se pakottaa pysähtymään oman hyvinvoinnin äärelle. Valmennuksessa saat vinkkejä siihen, millaisiin merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota ja miten asian voisi ottaa puheeksi.

Henkilökohtainen coachaus 

Opi lisää siitä, mistä kuormituksesi ja voimavarojesi tasapaino muodostuu ja miten tasapainoa voi korjata. Coachauksessa  pystymme arvioimaan juuri sinulle sopivia työskentelyn ja toiminnan tapoja, jotka auttavat säilyttämään energiatasot tai palauttamaan niitä kuormittavan jakson jälkeen. Teemat voivat liittyä mihin tahansa kuormituksen ja voimavarojen osa-alueeseen ja voivat koskea niin työtä kuin vapaa-aikaakin.

 


Kiinnostuitko?

Tilaa Mari luennoimaan!

Ota yhteyttä lomakkeella ja pyydä tarjous

 

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.