ORGANISAATIOPSYKOLOGI JA TYÖTERVEYSPSYKOLOGI

Mari Laari

Tilaa voimavaraekspertti työpaikallenne

Pitkän työterveysuran tehnyt työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Mari Laari auttaa ymmärtämään omaa kuormitusta ja henkisiä voimavaroja sekä ohjaa löytämään omat voimavarojen lähteet vastavoimaksi kuormitukselle.

Mari luennoi ja kouluttaa voimavaranäkökulmasta muun muassa työntekijöiden tukemisesta ja työkykyjohtamisesta, yksilöiden keinoista tunnistaa omat kuormituksen ja voimavarojen lähteet sekä toimivista palautumisen keinoista niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Marin koulutuksista lähdetään mieli täynnä oivalluksia ja taskut täynnä käytännön työkaluja, jotka voi ottaa käyttöön saman tien.

 

Tilaa Marin luento tai puheenvuoro

Kuka olen?

Olen Mari, organisaatiopsykologi ja työterveyspsykologi. Olen pitänyt satoja tietoa ja ymmärrystä lisääviä luentoja, inspiroivia ja herätteleviä puheenvuoroja sekä osallistavia työpajoja suomeksi ja englanniksi todella monenlaisille organisaatioille sekä ammattiliittojen jäsenille.

Puheenvuoroni ovat innostavia ja tarjoavat oivalluksia, jonka avulla avulla organisaatiot ja yksilöt löytävät keinoja työelämän kehittämiseen. Puhujana olen rento ja positiivinen sekä käytännönläheinen – haluan, että minun luennoistani ja puheenvuoroistani ihmiset saavat konkreettisia vinkkejä omaan työhönsä ja arkeensa.

Teemojani ovat esimerkiksi jaksamisen ja voimavarojen teemat, vireystilan optimointi, uupumuksen tunnistaminen sekä erilaiset työkyvyn tukeminen ja johtamiseen liittyvät teemat. Pidän puheenvuoroja työntekijöille, esihenkilöille ja johdolle.

Referenssejä:

  • Yhteensä satoja luentoja suomeksi ja englanniksi, yrityksille kuten Fondia, Relex, Greenstep, Schibsted, Next Games..
  • Olen erikoistunut mm. it- ja pelialan työpaikkojen tukeen, kuten Supercell, Hoxhunt ja Next Games
  • OIen pitänyt useita yksittäisiä luentoja sekä luentosarjoja ja hyvinvointivalmennuksia ammattiliitoille, kuten Suomen Ekonomien hyvinvointivalmennus -sarja
  • Slush mediaattori vuosina 2021 ja 2022
  • Lukuisia koulutuksia ajatustyöpaikkojen esihenkilöille

Esimerkkejä Marin puheenvuoroista ja luennoista

Suosituimmat luennot ja puheenvuorot tiimeille ja työyhteisöille

Kuinka pidän huolta energiatasapainosta työpäivän aikana?

Työpäivät kuormittavat meitä eri tavoin riippuen siitä, mitä teemme. Emme yleensä analysoi tietoisesti, mikä työpäivän aikana kuormittaa ja mikä tuottaa energiaa, mutta tämän valmennuksen tavoitteena on saada sinut oivaltamaan, millä tavoin työpäiviä kannattaa organisoida, jotta energiaa riittää vielä työpäivän jälkeisiinkin aktiviteetteihin.

Työn ja vapaa-ajan erottelu – miksi ja miten?

Ajatustyön ja etätyön yhtenä voimavarana on joustavuus: työtä voi tehdä missä tahansa ja milloin tahansa. Kun voimavarat ja kuormitustekijät ovat tasapainossa, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen ei haittaa ja voi jopa tuntua mielekkäältä, mutta silloin kun kuormitus kasvaa, on syytä kiinnittää huomiota palautumiseen ja työstä irrottautumiseen. Valmennuksessa pohditaan tapoja rajata ja erotella työtä ja vapaa-aikaa ja edistää palautumista vapaalla.

Epävarmuudesta ja etätyöapatiasta mielekkääseen työarkeen

Etätyöt ja epävarmuustekijät kuormittavat henkistä hyvinvointia. Valmennuksessa käymme läpi stressinkäsittelytaitoja sekä omien haastavienkin tunteiden ja ajatusten säätelyä, ymmärtämistä ja hyväksymistä. Lisäksi saat konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Työn organisointi etänä tai toimistolla

Saatamme joskus kokea, ettei työpäivän aikana saa tarpeeksi asioita valmiiksi. Aikaansaaminen lähtee usein liikkeelle hyvästä työn suunnittelusta, jossa otetaan huomioon oma vireystilan rytmi, työtehtävien tärkeys ja kiireellisyys sekä keskeytysten minimointi. Kannattaako hankalin työtehtävä hoitaa heti maanantaiaamusta pois työlistalta, vai olisiko sille jokin toinen kohta viikosta sopivampi? Näitä organisoinnin taitoja opitaan tässä koulutuksessa.

Suosituimmat esihenkilöille ja johdolle kohdennetut puheenvuorot

Varhainen välittäminen ja työkykyjohtaminen

Tämä valmennus auttaa esihenkilöitä ymmärtämään, mitä varhainen välittäminen ja työkykyjohtaminen tarkoittavat ja miksi ne ovat tärkeitä. Valmennuksessa käydään myös läpi sitä, mistä voi tietää, mikä ketäkin tiimiläistä kuormittaa, mistä ylikuormituksen merkit voi huomata ja miten ottaa asia puheeksi tiimiläisen kanssa. Valmennukseen on mahdollista lisätä simulaatioharjoituksia puheeksi ottamisesta.

Työkykyjohtaminen etätyössä

Etätyö luo johtamiselle haasteita. Toimistolla tiimiläisiä näkee arkisissa tilanteissa ja kuulumisia tulee vaihdettua useammin, kun jokaista tapaamista ei tarvitse erikseen sopia. Valmennus auttaa suunnittelemaan omaa johtamista tavalla, jossa pysytään kartalla tiimiläisten voinnista myös etätyön aikana, kuinka kuormituksen merkit tunnistetaan ja kuinka vaikkapa työterveysneuvottelu toimii etänä.

Kuinka tuen tiimiläisiä etätyössä ja epävarmuuden aikoina

Kun tiimiläisiin ei törmää toimistolla ja epäviralliset kahvipöytäkeskustelut jäävät käymättä, on haastavaa pysyä tietoisena siitä, miten tiimiläiset voivat ja miten heitä voisi etäältä tukea. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla lisätä tietoisuutta työntekijöiden voinnista ja tukea heitä etätyössä. Valmennuksessa käsitellään myös epävarmuuden aiheuttamia reaktioita ja sitä, miten työntekijöitä voi tukea näissä tilanteissa.

Suosituimmat workshopt

Kuormituksen merkit – mistä tunnistaa ja kuinka puuttua tilanteeseen?

Olemme kaikki yksilöitä sen suhteen, kuinka reagoimme kuormitukseen ja millaisista merkeistä ylikuormituksen voi huomata. Kuormituksen huomaaminen ja vähentäminen ei ole pelkästään yksilön oma asia – monesti tilanteen huomaa parhaiten ulkoa päin. On todella arvokasta, jos työkaveri huomaa kuormituksen ja ottaa asian puheeksi. Valmennuksessa saat vinkkejä siihen, millaisiin merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota ja miten asian voisi ottaa puheeksi.

Palautuminen työssä ja sen ulkopuolella

Workshopissa pysähdymme pohtimaan työyhteisön tapoja tehdä töitä tavalla, joka edistää työkuormituksesta palautumisen alkamista jo työpäivän aikana, sekä työpäivän jälkeen. Työpäivän jälkeisen palautumisen onnistumiseen voi vaikuttaa niin yksilön omat toimet kuin työpaikan kulttuurikin. Workshopissa voidaan miettiä niin jokaisen omia palautumisen keinoja kuin myös työyhteisön palautumista edistävää kulttuuria.


Omat vahvuudet hyötykäyttöön

Meillä on kaikilla omat vahvuutemme työelämässä. Omien vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää oman työn ja roolien suunnittelussa. Kun tiimissä tunnistetaan kaikkien vahvuudet, pystytään tiimin työskentelyä myös suunnittelemaan paremmin ja kaikkien vahvuudet saadaan hyötykäyttöön. Erilaisten vahvuuksien tunnistaminen auttaa myös ymmärtämään toistemme erilaisuutta. Workshopissa tartutaan vahvuuksiin ja niiden tunnistamiseen tiimissä sekä hyödynnetään vahvuuksilla pelaamista tiimidynamiikan kehittämisessä.

Sosiaalisuuden ylläpitäminen ja lisääminen etätyössä

Sosiaalisuus on monen työyhteisön voimavara ja etätyössä sosiaalisuus usein vähenee. Workshopissa mietitään, miten työyhteisönne voi pitää yllä ja edistää sosiaalisuutta myös etänä ja mikä merkitys sosiaalisuudella on työyhteisössänne.

Tilaa Marin luento

Voit tilata Marin luennot suoraan verkkokaupasta. Tilauksen jälkeen Mari on sinuun yhteydessä ja voitte yhdessä sopia käytännön järjestelyistä. Mikäli olet kiinnostunut useamman luennon sarjoista, otathan yhteyttä suoraan Mariin.

Marin luentojen hinnat:

  • 1 tunnin luento tai puheenvuoro alkaen 1375€ + alv.

Lue lisää ja tilaa verkkokaupasta

Ota yhteyttä

Mari Laari | LinkedIn

Mari mediassa

Mediat, kuten Yle, Helsingin Sanomat sekä suositut podcastit, kuten Psykopodiaa ovat kääntyneet Marin puoleen, kun kaivataan vinkkejä palautumiseen, voimavarojen lisäämiseen ja uupumuksen ehkäisyyn. Esimerkkejä muutamista podcasteista ja lehtijutuista, joissa Mari ollut asiantuntijana tai vieraana löydät tältä sivulta.

Mari sosiaalisessa mediassa:

Lisäksi Mari tuottaa aktiivisesti mielenterveyden sisältöä Heltin mielenterveyden kanaviin Instagramissa, Youtubessa, Spotifyssa sekä pelistriimi-alusta Twitchissä. Marin viikottaisia striimejä ja sisältöjä kuluttajan erityisesti työikäiset ja nuoret aikuiset.


Kiinnostuitko?

Tilaa Mari luennoimaan!

Ota yhteyttä lomakkeella ja pyydä tarjous