Heltin on-demand luennot

Tilaa nyt helposti suosituimmat puheenvuoromme kiinteähintaisina verkkokaupasta!

Teimme suosituimmista puheenvuoroistamme helposti ostettavat on-demand luennot, jotka voit tilata kätevästi verkkokaupastamme vain muutamalla klikkauksella.

 • Kesto: 1 h / luento
 • Hinta sisältää: etäluennon haluamasi ajankohtana, tallenteen luennosta ja luentomateriaalin
 • Toteutuskieli: suomi tai englanti
 • Ei osallistujamäärän rajoitusta
 • Hinta 1200 € / luento
 • Luennoitsijana toimivat Heltin organisaatio- ja työterveyspsykologit

Tilaa Heltin on-demand luento   Tutustu luentojen teemoihin

Kuormituksen merkkien tunnistaminen ja niihin puuttuminen

Voimavarat ja kuormittuminen ovat hyvin yksilöllisiä ja jokainen myös reagoi
kuormitukseen eri tavoin. Voiko kuormituksen merkkejä havaita jo silloin, kun kaikki on vielä hyvin?

Tämän luennon aikana opetellaan:

 • Miten omaa hyvinvointia kannattaa seurata
 • Mitkä ovat tyypillisimpiä merkkejä voimavarojen tasapainolle sekä kuormittumiselle
 • Miten kuormitusta voi vähentää ja voimavaroja lisätä?

Luennon pitäjiä: Mari Laari, Tanja Lappi, Samuli Shintami sekä muut työterveyspsykologimme

Tilaa luento

extraimage
extraimage

Nolla työuupumusta

– jaksamisen johtamisen luento koko henkilöstölle

Onko #nollatyöuupumusta vai utopiaa? Ajatustyöntekijöiden yleisin ”työtapaturma” ja työkykyä uhkaava tekijä on työuupumus. Meillä onkin unelma: Haluamme, että jatkossa työuupumuksesta voitaisiin puhua menneessä aikamuodossa.

Tämän herättelevän luennon aikana puhutaan työkykyjohtamisesta ja siitä, ettei työkyvyn ylläpito ole vain yksilön, vaan koko työyhteisön yhteinen asia! Hyvä työkyky/jaksaminen merkitsee tasapainoa työntekijän voimavarojen, työn vaatimusten ja mahdollisuuksien sekä työn ulkopuolisen ympäristön piirteiden kesken. Työkykä tukee myös selkeä käsitys omasta roolista, vastuualueista sekä tavoitteista. Parhaimmillaan hyvää työkykyä/jaksamista voisikin kuvailla työn imuna, työilona ja hyvänä työn tuottavuutena.

Luennon pitäjä: Tanja Lappi

Tilaa luento

Tunnetaidot työelämässä

– koulutus koko henkilöstölle

Tunnetaidot ovat yksi nykytyöelämän tärkeimmistä taidoista. Tunnetaidot auttavat ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita, tunnistamaan omia tarpeita, toimimaan jämäkästi silloin, kun omat rajat meinaavat ylittyä, luomaan toimivia ihmissuhteita ja rakentamaan oman näköistä elämää. Ilman toimivia tunnetaitoja olet herkästi tunteidesi vankina.

Tilaa Heltin luento tunneälystä ja tunnetaidoista ja opi havainnoimaan, tulkitsemaan ja hallitsemaan tunteitasi työarjen eri tilanteissa.

Tämän luennon aiheina mm.: 

 • Mitä tunnetaidot ovat
 • Miten eri tunteita tunnistetaan ja ilmaistaan?
 • Miltä eri tunteet tuntuvat kehossa?
 • Mitä hyötyä tunnetaidoista on työelämässä?

Luennon pitäjä: Susanna Forsmann

Tilaa luento

extraimage
extraimage

Jaksamisen johtaminen

- luento esihenkilöille

Jaksamisen johtaminen on hyvää arkijohtamista, mutta mikä on esihenkilön rooli jaksamisen johtamisen arjessa?

 • Miten jaksamista johdetaan käytännössä?
 • Mitkä elementit vaikuttavat yksilöiden jaksamiseen / jaksamattomuuteen töissä?
 • Mikä rooli esihenkilöllä on työssä jaksamisen tukemisessa?
 • Miten esihenkilöt voivat mahdollistaa tiimeilleen onnistumisen ja välittämisen kokemuksia?
 • Millaisia ovat arkipäivän esimerkit?

Jaksamisen johtaminen on yksi tämän päivän tärkeimmistä taidoista. Tilaa organisaatio psykologi luennoimaan esihenkilöille ja vahvistamaan esihenkilöiden jaksamisen johtamisen taitoja. Jaksamisen johtamisella voidaan vaikuttaa työn tuloksellisuuteen, työntekijöiden innostukseen ja kukoistukseen sekä työnantajamielikuvaan. Tämän lisäksi hyvällä jaksamisen johtamisella voidaan vaikuttaa myös riskien, sekä työkyvyttömyyskustannusten hallintaan.

Luennon pitäjiä: Tanja Lappi, Mari Laari ja muut Heltin työterveyspsykologit

Tilaa luento

Vireystilan optimointi ja palautuminen

Luento, joka tarjoaa energiaa ja vireyttä työpäiviin sekä konkreettisia vinkkejä!

Jos vireystila ei ole kunnossa, aikaansaaminen vaikeutuu. Päivän aikana keskittymiskyky ja vireystila vaihtelevat suuresti. Meillä jokaisella on päivän aikana hetkiä, jolloin työnteko on yleensä helppo aloittaa, ongelmat ratkeavat helpommin ja keskittyminen on helppo pitää yhdessä asiassa.

Tämän luennon aikana:

 • Opit tunnistamaan alivireys- ja ylivireystilat sekä optimaalisen vireystilan.
 • Opit lisää vireystilan säätelystä ja tekijöistä, jotka omaan vireyteen voivat vaikuttaa.
 • Saat kouluttajalta myös konkreettisia vinkkejä ja esimerkkejä oman vireystilan hallinnointiin ja optimointiin.

Luennon pitäjä: Mari Laari

Tilaa luento

extraimage
extraimage

Miten johtaa psykologista turvallisuutta

Mitä psykologinen turvallisuus on ja miten sen kokeminen, tai kokematta jääminen, vaikuttaa työhömme? Elämme VUCA-maailmassa, jossa epävakaisuus, epäselvyys ja epävarmuus ovat osa arkeamme. Tällöin psykologisen turvallisuuden merkitys korostuu entisestään.

Tämän luennon aikana organisaatiopsykologimme tutustuttaa teidät psykologisen turvallisuuden merkitykseen ja käytännön esimerkkien kautta demonstroi sen hyödyt ja kuinka sitä voi työpaikoilla tehostaa.

Luennon aiheina: 

 • Mitä psykologinen turvallisuus on?
 • Miksi psykologinen turvallisuus on tärkeää?
 • Kuinka psykologista turvallisuutta luodaan ja ylläpidetään?

Luennon pitäjiä: Kokeneet organisaatiopsykologimme Sini Lindholm, Hanna Rainio tai Tuuli Viranta

Tilaa luento