Johtoryhmän kehittäminen

Johtoryhmä on kaikkien muiden tavoin uuden edessä eikä liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittisten ajattelumallien ja toimintatapojen uudistuminen tapahdu automaattisesti. Se vaatii dialogisen kehittämisen tavan, jossa yhdessä disruptoidaan nykyistä ajattelua ja toimintaa.

Varmista johtoryhmän bisneskriittisen toiminnan uudistuminen.

 

Ota yhteyttä

 

Miksi?

Työn murros haastaa johtoryhmät

Ajassamme korostuvat kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky laaja-alaiseen ajatteluun joka mahdollistaa tulevaisuusskenaarioiden luonnin,  aikaansaava työskentelyote sekä tehokas palautuminen. Jotta nuo tavoitteet voivat toteutua, vaatii se johtoryhmältä yhteisesti jaettua, innostavaa tahtotila sekä vahvaa psykologisen turvallisuuden ja keskinäisen luottamuksen ilmapiiriä, jotka heijastuvat myös muuhun organisaatioon.

extraimage
extraimage

Mitä?

Ajattelu- ja toimintatapojen uudistamista

Tehokasta johtoryhmätyöskentelyä

Johtoryhmien kehittämiseen ja kehittymiseen erikoistuneet Heltin asiantuntijat työskentelevät johtoryhmän kanssa. Uudistamme ajattelua ja toimintatapoja sekä autamme vahvistamaan johtoryhmän keskinäistä luottamusta ja tiimiytymistä ja uusien käytäntöjen vakiinnuttamista. Johtoryhmän keskinäisen luottamuksen vahvistuminen mahdollistaa rakentavan uudistavan ajattelun ja liiketoiminnan haastamisen sekä liiketoiminnan aikaansaavamman johtamisen. Me yhdistämme johtoryhmän systeemisen tarkastelun ja johtoryhmätyöskentelyn osaksi laajempaa kokonaisuutta ja panostamme jokaisen johtoryhmän jäsenen yksilölliseen kasvuun.

Miten työskentelemme johtoryhmäsi kanssa?

Dialogisia, joustavasti suunniteltua työskentelyä

Johtoryhmän kehittäminen alkaa jokaisen johtoryhmän jäsenen haastattelulla. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös työpersoonallisuuskartoituksia.

Varsinainen työskentely tapahtuu työpajoissa dialogisesti ja työskentelyä joustavasti tarpeiden mukaan suunnaten. Työpajojen sisällöt suunnitellaan yhdessä johtoryhmän vetäjän kanssa. Prosessin alussa sovitaan vaikuttavuusmittarit, ja vaikuttavuutta seurataan sovitusti.

Johtoryhmän kehitysprosessi kestää tyypillisesti noin 6 kk ja työpajoja on 4-6 kertaa. 

“Olen älyttömän ylpeä meistä kaikista – saimme todella paljon aikaiseksi. Yhdessä saimme rakennettua luottamuksen ilmapiirin, avoimuuden, jossa meidän oli helppo käsitellä asioita. Oma sisäinen energiani on nyt myös tämän prosessin uudistusten myötä paremmalla tasolla. Kehitysprosessin hyötyjä meille oli mm. seuraavat: työskentelymme systemaattisuus ja fokus on vahvistunut, uudistamisen kautta saimme lisäksi erilaisuutemme paremmin hyötykäyttöön koko organisaatiota ajatellen. Ymmärrämme ja tunnemme johtoryhmänä toisiamme nyt paremmin ja olemme ns. samalla sivulla.”

– PETRI GRANDELL, CEO, OY BRYNOLF GRÖNMARK AB

Asiakkaitamme

Heltti tukee ja auttaa jo yli 1000 yritystä ympäri Suomen

                   

Tutustu Heltin asiantuntijoiden tuottamiin materiaaleihin

Miksi panostaa johtoryhmän dynamiikkaan?

Johtoryhmän rooli epävarmoina aikoina

Hallituksen ja johtoryhmän dialogi 

extraimage

Johtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Tiedätkö, miten johtamiskulttuurinne toteutuu arjen valinnoissa?

Selvittämällä johtamisen nykytilan pystyt kohdentamaan johtamisen kehittämisen vaikuttavasti. Johtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma auttaa ymmärtämään johtamisen voimavarat ja kehittämisen mahdollisuudet. Kartoitusta voi jatkossa hyödyntää myös kehittämistoimenpiteiden toteutumisen arvioinnissa.

Nykytilan kartoitus sisältää koko organisaatiolle tarkoitetun kyselyn ja avainhenkilöiden haastattelut. Kehittämissuunnitelma rakennetaan Heltin moderoimassa työpajassa, jonka vetää Heltin kokenut organisaatiopsykologi. Johtamista tarkastellaan kartoituksessa henkilöstön kokemusten, johtamisrakenteiden ja esihenkilöiden itsearvioiden näkökulmista.

Hinta alkaen 4500 € + alv., sisältää kyselyn, avainhenkilöiden haastattelut, tulosten analysointi, työpaja, kehittämissuunnitelma

Haluatko jutella luottamuksella johtoryhmäsi tilanteesta tai tutustua paremmin miten työskentelemme johtoryhmien kanssa? Ota yhteyttä suoraan Anniin tai laita viestiä.