Johtoryhmän kehittäminen

Johtoryhmä on kaikkien muiden tavoin uuden edessä eikä liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittisten ajattelumallien ja toimintatapojen uudistuminen tapahdu automaattisesti. Se vaatii dialogisen kehittämisen tavan, jossa yhdessä disruptoidaan nykyistä ajattelua ja toimintaa.

Varmista johtoryhmän bisneskriittisen toiminnan uudistuminen.

 

Ota yhteyttä

 

Miksi?

Työn murros haastaa johtoryhmät

Ajassamme korostuvat kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky laaja-alaiseen ajatteluun joka mahdollistaa tulevaisuusskenaarioiden luonnin,  aikaansaava työskentelyote sekä tehokas palautuminen. Jotta nuo tavoitteet voivat toteutua, vaatii se johtoryhmältä yhteisesti jaettua, innostavaa tahtotila sekä vahvaa psykologisen turvallisuuden ja keskinäisen luottamuksen ilmapiiriä, jotka heijastuvat myös muuhun organisaatioon.

extraimage
extraimage

Mitä?

Ajattelu- ja toimintatapojen uudistamista

Tehokasta johtoryhmätyöskentelyä

Johtoryhmien kehittämiseen ja kehittymiseen erikoistuneet Heltin asiantuntijat työskentelevät johtoryhmän kanssa. Uudistamme ajattelua ja toimintatapoja sekä autamme vahvistamaan johtoryhmän keskinäistä luottamusta ja tiimiytymistä ja uusien käytäntöjen vakiinnuttamista. Johtoryhmän keskinäisen luottamuksen vahvistuminen mahdollistaa rakentavan uudistavan ajattelun ja liiketoiminnan haastamisen sekä liiketoiminnan aikaansaavamman johtamisen. Me yhdistämme johtoryhmän systeemisen tarkastelun ja johtoryhmätyöskentelyn osaksi laajempaa kokonaisuutta ja panostamme jokaisen johtoryhmän jäsenen yksilölliseen kasvuun.

Miten?

Dialogisia, joustavasti suunniteltua työskentelyä

Johtoryhmän kehittäminen alkaa jokaisen johtoryhmän jäsenen haastattelulla. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös työpersoonallisuuskartoituksia. Varsinainen työskentely tapahtuu työpajoissa dialogisesti ja työskentelyä joustavasti tarpeiden mukaan suunnaten. Työpajojen sisällöt suunnitellaan yhdessä johtoryhmän vetäjän kanssa. Prosessin alussa sovitaan vaikuttavuusmittarit, ja vaikuttavuutta seurataan sovitusti. Johtoryhmän kehitysprosessi kestää tyypillisesti noin 6 kk ja työpajoja on 4-6 kertaa. 

extraimage

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 1000 yritystä valtakunnallisesti

 

“Olen älyttömän ylpeä meistä kaikista – saimme todella paljon aikaiseksi. Yhdessä saimme rakennettua luottamuksen ilmapiirin, avoimuuden, jossa meidän oli helppo käsitellä asioita. Oma sisäinen energiani on nyt myös tämän prosessin uudistusten myötä paremmalla tasolla. Kehitysprosessin hyötyjä meille oli mm. seuraavat: työskentelymme systemaattisuus ja fokus on vahvistunut, uudistamisen kautta saimme lisäksi erilaisuutemme paremmin hyötykäyttöön koko organisaatiota ajatellen. Ymmärrämme ja tunnemme johtoryhmänä toisiamme nyt paremmin ja olemme ns. samalla sivulla.”

– PETRI GRANDELL, CEO, OY BRYNOLF GRÖNMARK AB

     
    
         

Haluatko jutella luottamuksella johtoryhmäsi tilanteesta tai tutustua paremmin miten työskentelemme johtoryhmien kanssa? Ota yhteyttä suoraan Siniin tai laita viestiä.