Johtamisen kehittämisen palvelut

Puhdas itseohjautuvuus on aikamme myytti. Me yksilöt tarvitsemme toisiamme peiliksi, pysähtymisen ja ajattelun venyttämisen tueksi. Työn murros lisää tarvetta dialogisuudelle ja valmentavalle johtajuudelle.

On tärkeä varmistaa valmiudet johtaa niin yksilöitä kuin yhteisöjä. Johtajuuden ja johtajuuspalveluiden pitää kehittyä kaikilla tasoilla – tiiminvetäjästä toimitusjohtajaan me kaikki tarvitsemme peiliä ja sparria erityisesti nyt. Asiantuntijatyön haastavuuden ja kuormittavuuden vastapainoksi on oltava mahdollisuus ‘peiliin ja nojaan’.
 
Ota yhteyttä

Itseohjautuvuuden tilalle on syntynyt valtava kaipuu hyvälle johtajuudelle

Johtamisen tavat, johtajuudelle asetetut odotukset sekä vaatimukset ja johtamisen arkikäytännöt ovat murroksessa. Samalla johtajuutta tarvitaan nyt kipeästi – itseohjautuvuus-puheen on syrjäyttänyt hyvän johtamisen kaipuu. Me uskomme, että johtamisen ja johtajuuden uudistamisessa on neljä tärkeää ydintä: itsetuntemus, dialogin johtaminen, edistymisen tuki ja systeemisyys.

Heltin kokeneet organisaatiopsykologit, business coachit ja johdon terapiaan erikoistuneet psykoterapeuttitaustaisten johtajuuden asiantuntijat ovat jo vuosia kulkeneet esihenkilöiden, johtajien ja johtoryhmien rinnalla. Elämme itse niin kuin sparraamme.

Johtamisen kasvuohjelmat esihenkilöille

Johtajuus ja johtajan sekä esihenkilön rooli on murroksessa. Johtajuuden valmennusohjelmat varmistavat, että johtajilla ja esihenkilöillä on valmiudet johtaa työn murroksessa. Heltin Johtamisen kasvuohjelmat mahdollistavat syväsukelluksen omaan johtajuuteen valmentavan johtamisen, dialogisen johtamisen ja itsetuntemuksen kautta.

Johtamisen kasvuohjelmien painopiste, menetelmät ja kesto räätälöidään organsaatiosi tarpeen mukaan. Johtamisen kasvuohjelmia toteutetaan eri kokoisille ryhmille, etä-, lähi- ja hybriditoteutuksina. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää.
 
Ota yhteyttä

extraimage
extraimage

Johdon coaching

Johtaja on usein tehtävässään varsin yksin. Mahdollisuus saada tukea, sparrausta omille ajatuksille ja ymmärtää itseään syvällisemmin tulisi olla jokaisen johtajan oikeus. Lisäksi reflektointikyky on nyt ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi metataito. Johdon coaching harjoituttaa tutkitusti reflektointikykyä ja kehittää mielitajua (mindsight).

Business coacheillamme on psykologisen osaamisen lisäksi monipuolinen liiketoiminnan ja johtamisen tuntemus sekä oma kokemus esimiestehtävissä.  Asiantuntijamme ovat tukeneet johtajia erilaisissa tilanteissa niin lyhyempikestoisissa coachingeissa ja terapioissa, kuin olleet osana johtajan tukiverkostoa säännöllisesti ja vuosien ajan.
 
Ota yhteyttä

Johtoryhmien kehittäminen

Johtoryhmä on kaikkien muiden tavoin uuden edessä eikä liiketoiminnan kehittymisen kannalta kriittisten ajattelumallien ja toimintatapojen uudistuminen tapahdu automaattisesti. Ajassamme korostuu kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky laaja-alaiseen ajatteluun, joka mahdollistaa tulevaisuusskenaarioiden luonnin sekä aikaansaavaan työskentelyotteen ja tehokkaan palautumisen.

Jotta nuo tavoitteet voivat toteutua, vaatii nykyaika johtoryhmiltä vahvaa psykologista turvallisuutta ja keskinäistä luottamusta. Lisäksi johtoryhmän tulisi omaksua dialogisen kehittämisen parhaat käytännöt, jossa yhdessä disruptoidaan nykyistä ajattelua ja toimintaa.

Johtoryhmien kehittämiseen ja kehittymiseen erikoistuneet asiantuntijamme työskentelevät kanssasi. Uudistamme ajattelua ja toimintatapoja sekä autamme vahvistamaan johtoryhmän keskinäistä luottamusta ja tiimiytymistä.
 
Ota yhteyttä

extraimage
extraimage

Tutustu palveluumme

Johdon terapia

Olemme pioneereja ja edelläkävijöitä johdon terapioissa

Myös johtaja on ihminen, jolla on sama pää kotona ja töissä. Paineet kotona heijastuvat töihin ja päinvastoin. Johtajiin kohdistuu valtavia odotuksia,  mutta reflektoinnin ja kuorman purkamisen väylät monesti puuttuvat. Johtajan työssä olisi erityisen tärkeää varmistaa aika ja paikka reflektointiin, mielen maadoittamiseen ja palautumisen taitojen kehittämiseen. Hyvinvoivasta johtajasta hyötyy paitsi henkilöstö, myös liiketoiminta ja ihminen johtajaroolin takana.

Johtajaterapia on erityisesti vaativissa johtotehtävissä toimiville suunnattua keskustelutukea ja Suomen parhaimpien ja kokeneimpien terapeuttien tarjoamaa keskusteluapua työn ja muun arjen solmuihin – sekä niiden ehkäisemiseen.

Johtajan työ on monella tasolla vaativaa, siksi jokaiselle johtotehtävissä tulisi olla mahdollisuus säännölliseen johtajaterapiaan. Mahdollistaahan yrityksesi johtotehtävissä oleville säännöllisen johtajaterapian työsuhde-etuna?
 
Ota yhteyttä

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 700 yritystä valtakunnallisesti

 

“Olen älyttömän ylpeä meistä kaikista – saimme todella paljon aikaiseksi. Yhdessä saimme rakennettua luottamuksen ilmapiirin, avoimuuden, jossa meidän oli helppo käsitellä asioita. Oma sisäinen energiani on nyt myös tämän prosessin uudistusten myötä paremmalla tasolla. Kehitysprosessin hyötyjä meille oli mm. seuraavat: työskentelymme systemaattisuus ja fokus on vahvistunut, uudistamisen kautta saimme lisäksi erilaisuutemme paremmin hyötykäyttöön koko organisaatiota ajatellen. Ymmärrämme ja tunnemme johtoryhmänä toisiamme nyt paremmin ja olemme ns. samalla sivulla.”

– PETRI GRANDELL, CEO, OY BRYNOLF GRÖNMARK AB

     
    
         

Miksi Heltti?

Heltistä löydät kokeneita organisaatiopsykologeja, business coacheja sekä psykoterapeutteja organisaatiosi johtotehtävissä toimivien johtajuuden kehittämiseen ja johtajien yksilöllisen johtajuusmatkan tueksi.

  • Olemme kaikki erikoistuneet erityisesti ajatustyöläisten ja ajatustyöorganisaatioiden arjen, työyhteisön ja johtamisen kehittämiseen
  • Uudistamme ajattelu- ja toimintamalleja, vahvistamme johtajuutta, kehitämme organisaation toimintakulttuuria, ratkomme konfliktitilanteita sekä tuemme yksilöitä kasvumatkalla
  • Johtamisen ja johtajuuden kehittämispalveluissa harjoitamme tietoisesti mielemme jumiutuneita kytkentöjä sekä muutamme tapojamme tuntea ja toimia. Opit paremmin ymmärtämään oman käyttäytymistä ja omaa toimintaa ohjaavia tekijöitä. Ne ovat välttämättömyys hyvälle johtajuudelle. Asiantuntijamme ovat tukeneet johtajia erilaisissa tilanteissa niin lyhyempikestoisissa coachingeissa ja terapioissa, kuin olleet osana johtajan tukiverkostoa säännöllisesti ja vuosien ajan.

Jutellaanko lisää?

Ota yhteyttä suoraan Siniin tai laita viestiä lomakkeella

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.