Johtajien ja esihenkilöiden jaksamisen tuki

Johtajat ja esihenkilöt ovat tyypillisesti kuormittuneempia kuin muu henkilöstö – varmista, että johto jaksaa

Tarjoamme matalan kynnyksen tukea työpaikoilla in-house coachin muodossa. Yksilöpalveluita, kuten esihenkilöille suunnattuja Mindy esihenkilöille -paketteja jaksamisen ja johtajana kehittymisen tueksi sekä ylimmälle johdolle suunnattua johtajaterapiaa. Kuormitustilanteisiin saataville psykologien tarjoamaa lyhytterapiaa ja ryhmämuotoisia Balanssiryhmiä.

Tutustu johdon ja esihenkilöiden jaksamisen tuen palveluihimme.

Heltti johdon jaksamisen kumppanina

Tuemme satojen työpaikkojen johdon ja esihenkilöiden jaksamista

Me uskomme ja näemme asiakastyössämme, että johtajan hyvinvointi heijastuu koko työyhteisöön, bisnekseen ja myös privaelämään. Hyvinvoiva johtaja tekee myös keskimäärin parempia päätöksiä ja jaksaa olla läsnä sekä huomioida paremmin johdettavansa.

Laatu ja vaikuttavuus ovat meille kaiken tekemisen ytimessä. Siksi johdon ja esihenkilöiden jaksamisesta huolehtivat kokeneet organisaatiopsykologit, sertifioidut business coachit lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksen saaneet psykologit.

Tutustu johdon ja esihenkilöiden jaksamista tukeviin palveluihimme:

extraimage
extraimage

Matalan kynnyksen tukea osana arkea

In-house Coach

Tukea omassa toimipisteessä, juuri silloin kun sitä tarvitaan

Parhaimmillaan esihenkilö ja johto saa tuen juuri sillä hetkellä, kun asia on akuutti.  In-house coach tarjoaa työpaikallasi tapahtuvaa keskustelutukea, esihenkilöiden ja tiiminvetäjien sparrausta ja tarvittaessa myös tukee haastavissa tilanteissa tai konsultoi konfliktitilanteisiin liittyen.

Mistä on kyse?

 • In-house coach paikalla toimipisteessäsi valitseminasi päivinä
 • In-house coach on sertifioitu business coach, jolla on vankka osaaminen ja kokemusta työhön liittyvistä teemoista ja johtamisen tuesta
 • Esihenkilöt ja johto voivat vaivattomasti varata kyseisinä päivinä coachin kalenterista ajan juttuhetkelle
 • Työnantaja saa tiedon tapaamisten määristä ja esiinnousseista teemoista tietosuoja huomioiden

Tilaa verkkokaupasta

Kysy lisää

 

extraimage

Henkilökohtaista sparria ja tuuletusta

Mielenhuolto esihenkilöille

5-kerran henkilökohtaiset valmennukset arjessa jaksamisen ja johtajana kasvamisen tueksi

Esihenkilöksi ei synnytä vaan kasvetaan – siksi jokaisen esihenkilön olisi hyvä saada urallaan henkilökohtaista valmennusta omien johtamistaitojen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Mindy Esihenkilötyön tueksi -valmennuspaketit on suunnattu esihenkilöille, tiiminvetäjille ja erilaisissa muissa johtotehtävissä työskenteleville.

Valmennuspaketit ovat yhdistelmä coachingia ja koulutusta, jolloin ne soveltuvat erilaisiin tilanteisiin ja myös esihenkilötehtävässä juuri aloittaville. Paketit ovat suunniteltu teemoittain, josta voit valita valmennettavan tilanteeseen sopiva.

Mistä on kyse?

 • Viisi tapaamiskertaa kokeneen organisaatiopsykologiaan ja johtamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
 • Kolmen kuukauden välein tapahtuva organisaatiosparraus esille nousevien asioiden edistämiseksi organisaatiossa laajemmin
 • Valmennuksista kerätään työperäisiä kuormitus- ja voimavaratekijöitä, jotka kertovat työnantajalle anonymiteettiä kunnioittaen, millaisia asioita rakenteissa ja toimintakulttuurissa on olennaista kehittää vastuullisen työelämän varmistamiseksi.
 •  Mindy perustuu tutkittuun tietoon modernista johtamisesta ja johtamisilmiöistä ja valmennus tarjoaa täsmäohjausta valmennettavan tilanteeseen liittyen.

Lue lisää

 

extraimage

Vaikuttavaa tukea, silloin kun jokin kuormittaa

Lyhytterapia

Vaikuttavaa lyhytterapiaan koulutettujen psykologien tarjoamaa lyhytterapiaa

Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttava ja muutosta tukeva hoitomuoto, kun esihenkilöllä tai johtajalla on eri syistä johtuvaa kuormittuneisuutta, stressiä, ahdistuneisuutta tai kriisitilanteita. Heltin lyhytterapiaa tekevät asiantuntijat ovat laillistettuja psykologeja, joilla on lyhytterapeuttisen työskentelyotteen täydennyskoulutus.

Mitä palvelu sisältää:

 • Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttavaa. Keskimäärin paras apu saadaan jo 7 lyhytterapiatapaamisella
 • Esihenkilö tai johtaja voi valita itselleen sopivan lyhytterapeutin Heltin terapeuteista
 • Työntekijä voi varata ajan, valita toimipisteen tai etätapaamisen sähköisen ajanvarauksen kautta

Työpaikalle on kannattavampaa pyrkiä tukemaan työkykyä jo ennen kuin työntekijä päätyy monesti pitkällekin sairauslomalle. Lyhytterapia auttaa ja tukee erilaisissa haastavissa tilanteissa, joissa on uhkana että tilanne voi vaikuttaa työntekijän työkykyyn.

Lue lisää

 

Ryhmämuotoista tukea jaksamisen haasteisiin

Balanssiryhmät
johtotehtävissä oleville

Lisää työssä jaksamista ja voimavaroja vertaisryhmässä

Balanssiryhmä on suunnattu esihenkilöille ja johtajille, jotka ovat havainneet jaksamisen haasteita. Se antaa välineitä ja työkaluja oman arjen tueksi. Balanssiryhmän tavoitteena on ajattelu- ja toimintamallien kestävä uudistaminen kokeneen organisaatiopsykologin ja vertaistuen kautta. 

Ryhmämuotoinen työskentely on tehokasta: ammattilaisen läsnäolo ja jatkuva vertaistuki auttavat ymmärtämään, ettet ole haasteiden kanssa yksin. Ryhmässä työskennellään voimavaralähtöisesti ja hyödynnetään lyhytterapeuttisen otteen menetelmiä, jotka mahdollistavat syvällisen ymmärryksen omasta painekäyttäytymisestä. 

Mitä palvelu sisältää:

 • 4 + 1 ryhmätapaamista, kesto á 2 tuntia
 • Balanssiryhmiä vetää kokenut organisaatiopsykologi, joka hyödyntää lyhytterapeuttisen työotteen menetelmiä
 • Ryhmäkoko max 6 henkilöä / ryhmä

Lue lisää

 

extraimage
extraimage

Henkilökohtaista tukea ylimmän johdon jaksamiseen

Johtajaterapia

Vaativissa johtotehtävissä toimiville suunnattua keskustelutukea

Työuupumus ei kuulu minkään työtehtävän luontoisetuihin – ei myöskään johtajan. Johtajaterapia on erityisesti vaativissa johtotehtävissä toimiville suunnattua keskustelutukea ja Suomen parhaimpien ja kokeneimpien terapeuttien tarjoamaa keskusteluapua työn ja muun arjen solmuihin – sekä niiden ennalta ehkäisemiseen. Heltti on johtajaterapioiden pioneeri Suomessa.

Mistä on kyse?

 • Syväymmärrystä johtajuuden roolista, liiketoiminnasta sekä terapiatyöskentelystä – luottamuksella
 • Johtajaterapian tarjoaminen voi olla osa johtajan työsuhde-etuja tai kuulua osaksi uuden johtajan perehdytystä
 • Johdon terapiamme pohjautuu kognitiivisanalyyttiseen (KAT) -suuntaukseen, jossa tarkastellaan sisäänrakentuneita vuorovaikutus- ja käyttäytymismallejamme, tullaan niistä tietoisemmiksi ja tätä kautta uudistetaan omia käyttäytymismallejamme ja vahvistetaan jo toimivia tapojamme.

Hyvinvoivasta johtajasta hyötyy paitsi henkilöstö, myös liiketoiminta ja ihminen johtajaroolin takana. 

Lue lisää

 

extraimage

Johtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Tiedätkö, miten johtamiskulttuurinne toteutuu arjen valinnoissa?

Selvittämällä johtamisen nykytilan pystyt kohdentamaan johtamisen kehittämisen vaikuttavasti. Johtamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma auttaa ymmärtämään johtamisen voimavarat ja kehittämisen mahdollisuudet. Kartoitusta voi jatkossa hyödyntää myös kehittämistoimenpiteiden toteutumisen arvioinnissa.

Nykytilan kartoitus sisältää koko organisaatiolle tarkoitetun kyselyn ja avainhenkilöiden haastattelut. Kehittämissuunnitelma rakennetaan Heltin moderoimassa työpajassa, jonka vetää Heltin kokenut organisaatiopsykologi. Johtamista tarkastellaan kartoituksessa henkilöstön kokemusten, johtamisrakenteiden ja esihenkilöiden itsearvioiden näkökulmista.

Hinta alkaen 4500 € + alv., sisältää kyselyn, avainhenkilöiden haastattelut, tulosten analysointi, työpaja, kehittämissuunnitelma

Ota yhteyttä ja jutellaan tarpeistanne

Olemme tukena, kun työpaikallasi halutaan tukea johdon ja esihenkilöiden jaksamista